strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem


Większość odszukanych i udostępnionych pozycji i opracowań zamieściłem w Bibliotece Kresowej, która do tej pory była integralną częścią moich potyczek z genealogią a od października 2014 roku zagościła na serwerach Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Tam też zapraszam i tam będę uzupełniał istniejący już zbiorek. Tu będą dostępne opracowania o charakterze i treści bardziej prywatnej. Zapraszam do lektury i współpracy sympatyków genealogii i historii.

SPIS TREŚCI

 1. METRYKA LITEWSKA KSIĘGA WPISÓW NR 131 w opracowaniu Opracował: Andrzeja Rachuby

 2. WYPISY KAMIENIC DOMÓW I FOLWARKÓW WILEŃSKICH POD JURYSDYKCJĄ MAGDEBURSKĄ Z 1690 R.

 3. WYPISY KAMIENIC DOMÓW I FOLWARKÓW WILEŃSKICH POD JURYSDYKCJĄ MAGDEBURSKĄ Z 1690 R. INDEKS OSÓB

 4. METRYKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

 5. Wywodzenie nazwiska Stankiewicz

 6. KORONA POLSKA Przy ZŁOTEJ WOLNOŚCI ...PRZEZ X. KASPRA NIESIECKIEGO...

 7. O Stankiewiczu na stronach "POTOPU"

 8. POCIĄG PANCERNY "KANIÓW" w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920

 9. Darewo

 10. Jak emigranci przybywają do Ameryki -  Ellis Island

 11. Poszukiwania w PAŃSTWOWE HISTORYCZNYM ARCHIWUM ROSJI "(РГИА)"

 12. BARANOWICZE, KALENDARZ HISTORYCZNY

 13. Dokumenty przydatne do badań genealogicznych powiatu Baranowicze z okresu 1920-1939 r.

 14. REPRESJE - JAK DŁUGO MOŻE ŻYĆ CZŁOWIEK PO SWOJEJ ŚMIERCI - dokumenty dok. Kazimierza Stankiewicza

 15. REPRESJE - dokumenty dotyczące Władysława Narbutowicza

 16. CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE upiorne dokumenty NKWD

 17. WYKAZ więźniów więzienia w Baranowiczach rozstrzelanych przez Niemców 13 lipca 1942r.

 18. WYKAZ NAZWISK WYSTĘPUJĄCYCH W WYKAZIE GMIN I MAJĘTNOŚCI GUBERNI WILEŃSKIEJ ZA 1873 ROK

 19. Alfabetyczny wykaz majątków pow. lidzkiego z 1844 r.

 20. Ziemianie Na Litwie Kowieńskiej 1919 - 1939

 21. Inwentarze majątków w powiecie wileńskim w latach 1847 - 1853

 22. Sąsiedzi na dobre i oby na lepsze czasy

 23. KOLEKCJA PAŃSTWOWEGO URZĘDU REPATRIACYJNEGO

 24. STARA ROSSA

 25. Wileńskie pogrzeby

 26. LISTA STRAT WOJSKA POLSKIEGO 1918-1920

 27. WYKAZ OSÓB URODZONYCH W KP I ZACH. GUB., uwolnionych z zesłania po postanowieniu z 13/17 maja 1871 r.

 28. WYKAZ OSÓB REPRESJONOWANYCH W UZBEKISTANIE

 29. WYKAZ NAZWISK POCHOWANI NA CMENTARZU WOJSKOWYM NA ANTOKOLU

 30. Legitymowani

 31. Nieznana szlachta polska i jej herby

 32. Nieznana szlachta polska i jej herby, wykaz klejnotników

 33. Rejestr Popisowy Nowogródka 1765 r.

 34. Rejestr Popisowy Lidzki 1765 r.

 35. Represjonowani po upadku Powstania Styczniowego 1864 r.

 36. Mały herbarz nowogródzkiej szlachty 1800 r.

 37. SZLACHTA WYLEGITYMOWANA W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1836-1861

 38. SZLACHTA POWIATU TROCKIEGO 1812

 39. Z HERBARZA WOŁYŃSKIEJ SZLACHTY

 40. PRZEGLĄDY WOJSKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO 1528, 1565, 1567

 41. SPIS DOMINIÓW POWIATU NOWOGRÓDZKIEGO 1831 do 1869

 42. Przewodnik po Litwie i Bialejrusi, N. Rouba

 43. Wykaz majątków i ich właścicieli na Kresach, stan na 1 IX 1939

 44. Taryfa Dymów z roku 1791 r. w Województwie Mińskim

 45. Spis obywateli smoleńskich z 1654 roku

 


Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt