strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem >

WYKAZ

Inwentarze majątków w powiecie wileńskim w latach 1847 - 1853

(dostępne w Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie).

Abramowszczyzna – Stefanii Herbut w 1847 r. majątek
Afindziewicze – Bojazeta i Daniela Melechów w 1846 r. folwark
Afindziewicze – Jasińskiej w 1847 r. folwark
Afindziewicze – Melechów w 1847 r. folwark
Afindziewicze – Melechów w 1847 r. folwark
Afindziewicze – Melechów w 1847 r. folwark
Aleksandryszki – Justyna Gieczewskiego w 1847 r. folwark
Alfonsowo zwane Munduciszki – Michała Pileckiego w 1847 r. majątek
Alteracja – Kajetana Michałowskiego w 1853 r. folwark
Ancessaryszki – Józefa Iszory w 1847 r. folwark
Andrzejewo – Antoniego Linsay’a w 1847 r. folwark
Annowil – Wiktora Jeleńskiego w 1847 r. majątek
Antoilgie – Assenbergów w 1847 r. folwark
Antoninowo – Olszanskiej w 1847 r. folwark
Antonowo – Brygidy Sorokowej w 1847 r. folwark
Balimpol – Romualda Dowojny w 1848 r. majątek
Bastuny – Hipolita Stalewskiego w 1848 r. majątek
Bekówka – Jana Ciechanowieckiego w 1853 r. majątek
Benaszele – Wyszomirskich w 1847 r. folwark
Bezdany – Ignacego Łopacińskiego w 1847 r. majątek
Bezdany – Jakuba Życkiego w 1847 r. folwark
Bezdany – Stanisława Znoski w 1848 r. folwark
Bijuciszki – Jana Giedrojcia w 1847 r. majątek
Bijuny i folwark Ławejkiszki – Antoniego Zajączkowskiego w 1847 r. majątek
Biłaty – Ignacego Kiełczewskiego w 1853 r. majątek
Błużnie – Konstantego Jeleńskiego w 1847 r. majątek
Bobrykowszczyzna – Róży Zambrzyckiej w 1847 r. majątek
Bogdaniszki – Wiktora Dombrowskiego w 1846 r. majątek
Bogumiłowo – Michaliny Pomarnackiej w 1847 r. majątek
Bogusławiszki – Filipa Gorskiego w 1847 r. majątek
Bojary – Krystyny Pietraszewskiej w 1847 r. folwark
Bolesławowo – Aleksandra Jazdowskiego w 1847 r. majątek
Bortkuszki – Ignacego i Idali Platerów w 1848 r. majątek
Borutyszki – Grzegorza Szczuki w 1847 r. folwark
Buczyszki – Romualda Maleckiego w 1853 r. zaścianek
Budkowszczyzna – Andrzeja Żukowskiego w 1847 r. folwark
Bujwidy – Kurowskich w 1853 r. Inwentarz działki we wsi
Chmielówka – mieszczanina Karola Wietrowa w 1853 r. folwark
Chorażyszki – Tytusa Francessona w 1847 r. majątek
Ciechanowiszki – Anny Bielkiewicz w 1847 r. majątek
Czabiszki – Stefana Piłsudskiego w 1847 r. majątek
Czarna – Benedykta Tyszkiewicza w 1847 r. majątek
Czernica – Antoniego Kunachowicza w 1853 r. folwark
Czernica – Wincentego Fedorowicza w 1853 r. zaścianek
Czernice – Antoniego Marszewskiego w 1853 r. Inwentarz okolica
Czerniszki – Kundziczów w 1847 r. majątek
Czerwony Dwór (par. niemenczynska) – Aleksandra Parczewskiego w 1847 r. majątek
Czerwony Dwór (par. werkowska) – Stanisława Jasieńskiego w 1847 r. majątek
Czuły – Stanisława Jasieńskiego w 1847 r. majątek
Czyżyszki – Wincentego Bohuszewicza w 1850 r. folwark
Daczyszki – Dominika Kiborta w 1848 r. folwark
Dałbuki – Jana Bogdziewicza w 1853 r. zaścianek
Dejlidziany – Anny Wierzbowicz w 1848 r. majątek
Deksznie i Żunkiszki – Aleksego i Michała Wysockich w 1848 r. folwark
Dubinki – Benedykta Tyszkiewicza s. Michała w 1847 r. majątek
Dubniczki – Aleksandry Naborowskiej w 1853 r. majątek
Dubniczki – Tomasza Minejki w 1847 r. (foto) majątek
Duksy – Anny Narzymskiej w 1847 r. majątek
Dworzyszcze – Zofii Zawistowskiej w 1847 r. folwark
Dziejaki – Feliksa Rouby w 1847 r. folwark
Dzitrowszczyzna – Józefy Okuszkowej w 1848 r. folwark
Dzitrowszczyzna – Kazimierza Ganiewicza w 1853 r. folwark
Elizabelino – Jerzego Wołłowicza w 1848 r. majątek
Europa – Edwarda i Konstantego Narbuttów w 1848 r. majątek
Fabianiszki – Franciszka Szyszki w 1853 r. folwark
Fabianiszki – Szostaków w 1848 r. majątek
Gabryszki – Izydora i Józefa Balińskich w 1853 r. zaścianek
Gemza – Antoniego Dziakońskiego w 1853 r. zaścianek
Giedrojcie – Józefa Komara w 1847 r. majątek
Giejszyszki – Adolfa Giedrojcia w 1847 r. majątek
Giełwany – Aloizy Platerowej w 1848 r. majątek
Gierwiaty – Kurduli Klewszczyńskiej w 1847 r. majątek
Gierwiaty – Marii Domejko w 1847 r. majątek
Gościewicze – Wagnerów z 1847 r. – nie ma! majątek
Goza – Tadeusza Gregorowicza w 1847 r majątek.
Grabowo – Teresy Grabowskiej w 1847 r. folwark
Gursztany – Józefa Romanowicza w 1848 r. majątek
Guzowiszki – Kazimierza Kisiela w 1847 r. zaścianek
Haraburdziszki i Pobień – Adama i Heleny Rymaszewskich w 1848 r. majątek
Helenowo – Wincentego Daukszy w 1847 r. majątek
Ignapol – Ignacego Szczuki w 1847 r. folwark
Inkietry – Ignacego Brzozowskiego w 1848 r. majątek
Inwentarz Starostwa Gudelskiego – hr. Wonsowiczowej w 1847 r.
Jacuny – Józefa Minejki w 1847 r. folwark
Jacuny – Wincentego i Piotra Ułanowskich w 1847 r. folwark
Janiszki – Aleksandra i Michała Kostrowickich w 1847 r. majątek pojezuickie
Jaszuny – Michała Balińskiego w 1851 r. majątek
Jaworowo – Dominika i Michała Korzeniewskich w 1847 r. majątek
Jenceleniszki – Atanazego Andruszkiewicza w 1847 r. majątek
Joda – płk. Januszewskiego w 1847 r. majątek
Jodzieniany – Konstantego Steckiewicza w 1853 r. majątek
Jodziszki – Zygmunta Ruszczyca w 1847 r. majątek
Jorażyszki – Ludwiki Giedrojciowej w 1847 r. majątek
Józefowo – Jana Jacyny w 1847 r. majątek
Józefowo – Marianny Żodkiewicz w 1853 r. zaścianek
Jundziliszki – Kuźmickiego w 1847 r. folwark
Jundziliszki – Michała Bielińskiego w 1847 r. majątek
Jurkiszki – Jana Wyszomirskiego w 1848 r. majątek
Jurkiszki – Wincentego Skindera w 1847 r. majątek
Justyna i Zofii Łastowskich w 1848 r. majątek
Justynówka – Aleksandry Kochowskiej w 1850 r. majątek
Kacianowicze i Szylniki – Kajetana Krassowskiego w 1847 r. majątek
Kamieniszki – Kazimierza Panajewskiego w 1847 r. folwark
Kamienny Łog – Floriana Wołżyńskiego w 1847 r. folwark
Kamionka – Józefa Wierzbowicza w 1847 r. folwark
Kamionka – Władysława Wańkowicza w 1847 r. majątek
Kamionka Dawidowszczyzna – Jana Jotejki w 1847 r. folwark
Kamionka Dawidowszczyzna – mieszczanina Jana Kułdosza w 1853 r. okolica
Kamionka Rudowszczyzna – Dominika i Michała Korzeniewskich w 1847 r. folwark
Kamionka Sangiełowszczyzna Jana Bielewicza w 1847 r. folwark
Kamionka Sawgiełowszczyzna – Andrzeja Zaleskiego w 1847 r. folwark
Kamionka Songiałowszczyzna – Adama Łuszczyka w 1847 r. folwark
Kamionka Songiałowszczyzna – Jakuba Andruszkiewicza w 1847 r. majątek
Karklina – Julii Minkiewiczowej w 1847 r. folwark
Karolin – Juliana i Emanuela Borowskich w 1848 r. majątek
Kazimierzowo i Podbrzeź – Jana Ciechanowieckiego w 1847 r. majątek
Kiejdzie – Ignacego Naborowskiego w 1847 r. majątek
Kiełojcie – Stanisława Wędziagolskiego w 1847 r. majątek
Kiełpszyszki – Hipolita Koplewskiego w 1847 r. majątek
Kiemieli – Peżarskiej w 1847 r. majątek
Kiena – Aleksandra Safarewicza w 1848 r. majątek
Kiena – Piotra Sławińskiego w 1847 r. majątek
Kiernówka – Grasyldy i Maurycego Rusieckich w 1848 r. majątek
Kietutany – Adama i Józefa Kociełłów w 1853 r. majątek
Kisielewszczyzna – Szostaków w 1851 r. majątek
Koczergiszki – Marii Kupść w 1848 r. majątek
Kojrany – Ignacego Łopacińskiego w 1847 r. majątek
Kołnata – Michała Pieślaka w 1853 r. zaścianek
Kołnota Orliszki – Antoniego Wierzbickiego w 1847 r. folwark
Komarowszczyzna – księcia Ignacego Giedroycia w 1847 r. majątek
Konczuny zwane Paszkuny – Sperskich w 1848 r. majątek
Konczystawie – Antoniego Jankowskiego w 1847 r. majątek
Koniuchy – Wincentego Dowgiałły w 1847 r. majątek
Korejwiszki – Adama Taraniewskiego w 1848 r. majątek
Korwie – Uliany z Miedzichowskich ks. Giedrojciowej w 1847 r. majątek
Korzysc – Ksawerego Rewieńskiego w 1847 r. folwark
Korzysc – Stefana Dybowskiego w 1848 r. majątek
Kosina zwane Kupryłowszczyzna – Donata Strzałkowskiego w 1853 r. folwark
Kozłowa Góra – Stanisława Mieczkowskiego w 1853 r. zaścianek
Kramniszki – Wiktorii Ostaniewicz w 1847 r. folwark
Krupieliszki – Weroniki Iwanowskiej w 1848 r. folwark
Ksaweryn – Stefana Piłsudskiego w 1848 r. majątek
Kudzieniszki – Benedykty Stankiewiczowej w 1847 r. majątek
Kuny – Aleksandra Boreyszy w 1853 r. folwark
Kupryszki – Jana Kiersnowskiego w 1847 r. majątek
Legaciszki – Jerzego Dubickiego w 1853 r. folwark
Lelekance – Julii Sawickiej w 1848 r. Inwentarz części majątku
Leoniszki – Antoniego Szarskiego w 1847 r. folwark
Leśniki – Bazylego Iwaszkiewicza w 1848 r. majątek
Lewidany – Wolfowej w 1848 r. majątek
Limontowszczyzna – Dyzmasa Hryniewicza w 1847 r. majątek
Lubowo – Wincentego hr. Tyszkiewicza w 1850 r. majątek
Lucjanowo – Lucjana Pietkiewicza w 1851 r. folwark
Łapsze – Hermanowskich w 1848 r. majątek
Łaukiszki – Stefana Piłsudskiego w 1847 r. majątek
Ławryniszki – Bernarda Korolewicza w 1847 r. folwark
Ławryniszki – Julii Tanajewskiej w 1847 r. folwark
Łobejki – Jana Kiersnowskiego w 1853 r. folwark
Łowmiany – Izabeli Czyż w 1847 r. majątek
Łowmiany – Jakuba Kiewlicza w 1848 r. majątek
Łowmiany – Jana Kuszelewskiego w 1848 r. majątek
Łowże – Konstantego Małkowskiego w 1847 r. folwark
Malaty – hrabiny Czapskiej w 1847 r. majątek
Male – Konstantego i Marcjanny Ołtarzewskich w 1847 r. majątek
Malinowszczyzna – Aleksandra Koziełły w 1847 r. folwark
Małe Czernice – Jacuńskich w 1847 r. folwark
Małe Rakance – Karoliny Juszkiewicz w 1847 r. majątek
Małe Soleczniki – Antoniny Mianowskiej w 1850 r. majątek
Małe Soleczniki – Antoniny Mianowskiej w 1853 r. majątek
Marcinowo – Lucjana Buszyńskiego w 1853 r. majątek
Marcinowo – Tadeusza Monczyńskiego w 1847 r. majątek
Marianpol – Karola Rutkowskiego w 1847 r. majątek
Mazuryszki – Teodora Iłłakowicza w 1847 r. majątek
Medyna – Houwaltów w 1847 r. majątek
Mejszagola – Houwaltów w 1853 r. majątek
Merecz – Adama Desztrunga w 1847 r. majątek
Merecz – Ważynskiego w 1847 r. (foto) folwark
Merecz Ciecierski zwane Andrzejewo w 1847 r majątek pojezuicki
Merecz Michnowski – Koreckich w 1848 r. majątek
Michaliszki – Brzostowskich w 1847 r. majątek
Mickuny – Aleksandra Pillara von Pilchau w 1847 r. majątek
Miedziechowszczyzna – Genowefy Orłowskiej w 1847 r. majątek
Mielki – Toczyłowskich w 1850 r. majątek
Mieslany – Ignacego Niewiarowicza w 1848 r. majątek
Mieżance – Justyna Ginetta w 1853 r. folwark
Migdaliszki – Biesikirskich w 1847 r. zaścianek
Miguny – Wasilewskich w 1847 r. folwark
Milkuniszki – Cezarego Kulwiecia w 1847 r. zaścianek
Misiuczany – Anny Sokołowskiej w 1848 r. majątek
Miszkiniszki – Cypriana i Juliana Grabowieckich w 1848 r. majątek
Molupie – Stanisława Monkiewicza w 1847 r. majątek
Monetony – Szymona i Ignacego Biłuńskich w 1848 r. folwark
Montygaliszki – Dyzmasa Hryniewicza w 1847 r. majątek
Możejkiszki – Apolonii Lisieckiej w 1848 r. majątek
Niemież – Abrahama Melecha w 1847 r. folwark
Niemież – Eliasza, Eleonory i Julii Sobolewskich w 1847 r. folwark
Niemież – Osmana Sobolewskiego w 1847 r. folwark
Niemież – Benedykta Tyszkiewicza w 1848 r. majątek
Niemież – Dawida Michałowskiego w 1847 r. folwark
Niemież – Felicji Czymbajewicz w 1847 r. folwark
Niemież – Józefa Michałowskiego w 1847 r. folwark
Niemież – Kunegundy Sieniukiewicz w 1848 r. folwark
Niemież – Macieja Czymbajewicza w 1847 r. folwark
Niemież – Macieja Mustafowicza w 1847 r. folwark
Niemież – Marianny Melech w 1847 r. folwark
Niemież – Piotra Tyszki w 1848 r. folwark
Niemież – Sulejmanowiczów w 1847 r. folwark
Niemież – Tomasza Michałowskiego w 1847 r. folwark
Norejkiszki – Ignacego Brzozowskiego w 1848 r. majątek
Nortoki – Józefa Stempkowskiego w 1853 r. folwark
Nowa Osada – Jana i Franciszka Romanowiczów w 1847 r. majątek
Nowosiołki – Ludwika Swiackiewicza w 1847 r. majątek
Nowy Dwór – Ferdynanda Monkiewicza w 1847 r. majątek
Ochotniki – Jana Mackiewicza w 1853 r. zaścianek
Ojrany – Adolfa ks. Giedroycia w 1847 r. majątek
Okraspol – Józefa i Lucjana Kitkiewiczów – Rakowskich w 1847 r. folwark
Olechniszki – Bartłomieja Narbuta w 1848 r. majątek
Olechniszki – Piotra i Juliana Łokuciewiczów w 1848 r. folwark
Olesin – Downarowiczów w 1853 r. majątek
Olginiany – Ewy Hurczynowicz w 1847 r. majątek
Olginiany – Hipolita Wańkowicza w 1847 r. majątek
Ołkuny – Jana ks. Giedroycia w 1848 r. majątek
Onżadowo – Feliksa Monczyńskiego w 1847 r. majątek
Oreliszki – Karoliny Żarnowskiej w 1847 r. folwark
Orliszki – Barnaby Pietkiewicza w 1847 r. folwark
Orniany – Aleksandra i Michała Kostrowickich w 1847 r. majątek
Ostrowiec – Kazimierzy Kostrowickiej w 1848 r. majątek
Oszkince – Jakuba Januszkiewicza w 1847 r. okolica
Ożadowo – Ksawerego Krzyckiego w 1847 r. majątek
Ożyszki – Alojzego Jasieńskiego w 1848 r. majątek
Palestyna – Ksawerego Kotwicza w 1847 r. majątek
Pawłowo – Cypriana Łabeckiego w 1853 r. zaścianek
Pawłowo – Józefa Kobylińskiego w 1847 r. majątek
Petesza – Alojzego Cappelli w 1847 r. majątek
Piekieliszki – Katarzyny Gorskiej w 1853 r. majątek
Piełokance – Marii Tukałłowej w 1848 r. majątek
Pietrance z folwarkiem Braciszewska Suderwa – Józefa Narzymskiego i Józefy Cholewińskiej w 1847 r. majątek
Pikuny i Bardzie – Onufrego Sienkiewicza w 1848 r. majątek
Piłokance – Stanisława Aleksandrowicza w 1848 r. folwark
Piotr pole – Konstantego Orzechowskiego w 1847 r. majątek
Piworunce – Stanisława Iszory w 1847 r. folwark
Plikiszki – Karoliny Walentynowicz w 1848 r. majątek
Pobien – Trzeciaków w 1847 r. majątek
Podkawerniszki – Stanisława Drozdowicza w 1848 r. majątek
Podkrzyże, pojezuickie – Konstantego hr. Tyzenhauza w 1850 r. majątek
Podwierznie zwane Gackiszki – Ludwika Bukowskiego w 1847 r. majątek
Pogiry – Kundziczów w 1847 r. majątek
Pogołonie – Koziełłów w 1848 r. majątek
Pogołonie – Stankiewiczów w 1848 r. zaścianek
Pomusze – Władysława Choroszewskiego w 1853 r. folwark
Pooszoka – Albina Giedrojcia w 1853 r. folwark
Porudomino – Józefa Młodzianowskiego w 1853 r. folwark
Posolcz – Aleksandra Poczobuta w 1847 r. majątek
Posolcz – Andrzeja Wilamowskiego w 1847 r. majątek
Posolcze – Antoniego Klimiaty w 1853 r. Inwentarz działki w okolica
Posolcze – Franciszka Dubrawskiego w 1853 r. folwark
Posolcze – Jana Czerkiesa w 1853 r. Inwentarz okolicy
Poszyrwincie – Józefa hr. Leduchowskiego w 1848 r. majątek
Poszyrwincie zwane Wilejkiszki – Ignacego Kordziuka w 1847 r. majątek
Powicynie – Stanisława Marcinkiewicza w 1848 r. majątek
Powidaki – Dobużynskiej w 1847 r. majątek
Powisincze – Antoniego Szulca w 1847 r. majątek
Prudy – Ludwiki Kurzadkowskiej w 1847 r. majątek
Pryciuny – Łazarowiczów w 1847 r. majątek
Przemysłowo – Horodeńskich w 1847 r. majątek
Pspierz – Konstancji Rutowicz w 1848 r. majątek
Puciatowszczyzna – Józefa i Antoniego Bortkiewiczów w 1853 r. zaścianek
Pugowicze – Czarnowskiej w 1847 r. majątek
Punżany – Jana Ciechanowieckiego w 1847 r. majątek
Pusnia – Broniców w 1847 r. Inwentarz wsi
Pusnia – Piotra Mińskiego w 1853 r. folwark
Rafaliszki – Julii Konopackiej w 1848 r. majątek
Rajmundowo – Rajmunda Łapińskiego w 1847 r. majątek
Rakiszki – Józefa Szyszki w 1847 r. majątek
Rejstele – Klotyldy Derewińskiej w 1851 r. folwark
Reputany – Michała Pawłowicza w 1853 r. majątek
Rogaliszki – Jana Jodki w 1853 r. zaścianek
Rokitno – Józefa Smolukiewicza w 1847 r. majątek
Rostyniany – Atanazego Kosmowskiego w 1847 r. majątek
Rostyniany – Gaspera Hornowskiego w 1846 r. majątek
Rostyniany – Marcina i Klemensa Kosmowskich w 1847 r. majątek
Rubno – Adama Daukszy w 1847 r. majątek
Rybiszki – hr. Wąsowiczowej w 1847 r. majątek
Rymdziuny – Felicjana Zienkowicza w 1847 r. majątek
Rymdziuny – Herkulana Abramowicz i Kajetany Chomskiej w 1847 r. majątek
Rymdziuny – Herkulana Abramowicza w 1847 r. majątek
Rymdziuny – Katarzyny Reszko w 1847 r. majątek
Rymucie – Kalesantego Cieszejki w 1848 r. majątek
Ryskowszczyzna zwane Widziniszki – Marianny Gołębiowskiej w 1848 r. zaścianek
Rzesza – Gaspera Hornowskiego w 1847 r. majątek
Rzesza Wielka – Stanisława Jasieńskiego w 1847 r. majątek
Sadoniszki – Stefana i Franciszki Maciejewskich w 1848 r. zaścianek
Sadoniszki i Butkowszczyzna – Jana Giedrojcia w 1848 r. majątek
Sangiłowszczyzna – Stacewiczowej w 1853 r. Inwentarz działki w okolicy
Sapowo – Augustyna Wasilewskiego w 1853 r. zaścianek
Sawiejkiszki – Stanisława Łukaszewicza w 1847 r. majątek
Sawkiszki – Kajetana Jurewicza w 1847 r. majątek
Sienkowszczyzna – Jakuba Balińskiego w 1847 r. majątek
Sienkowszczyzna – Wincentego Sienkiewicza w 1847 r. majątek
Skibiszki – Antoniego Szczepanowicza w 1853 r. zaścianek
Skubiaty – Piotra Zawichojsko – Lackiego w 1847 r. majątek
Slepakorzysc – Andrzeja Andruszkiewicza w 1847 r. majątek
Slepianka – Antoniego Noniewicza w 1853 r. Inwentarz działki we wsi
Slepiszki – Jana Bielawskiego w 1847 r. majątek
Smogury – Józefa Balińskiego w 1847 r. majątek
Sokołojcie – Antoniego Renne w 1848 r. majątek
Soleczniki – Karola Wagnera w 1847 r. majątek
Soleniki – Franciszka Wróblewskiego w 1853 r. majątek
Spodwiliszki – Jeśmanów w 1848 r. majątek
Stoki – Anny Narzymskiej w 1847 r. majątek
Styrnie – Antoniego Zawadzkiego w 1847 r. majątek
Suderwa – Wołkowej w 1847 r. majątek
Sutkuszki – Jana Krukowskiego w 1853 r. majątek
Sużany - Tyszkiewicza majątek
Swiniec – Juliana i Wiktora Sielanków w 1848 r. majątek
Swistopol zwane Markucie – Ignacego Godlewskiego w 1847 r. majątek
Szauksztuliszki – Adolfa i Józefa Łowmiańskich w 1847 r. majątek
Szawdzie – Marianny Chojnickiej w 1847 r. folwark
Szejkiszki – Waleriana Zajączkowskiego w 1847 r. majątek
Szerejkiszki – Aleksandra i Michała Kostrowickich w 1848 r. majątek
Szeszole – Józefa Jarosława Kończy w 1848 r. majątek
Szkodziszki – Jana i Grzegorza Chodolejów w 1848 r. majątek
Szłowin – Adolfa i Jana Danilewiczów w 1848 r. majątek
Szukiszki – Johanny Jastrzębskiej w 1847 r. majątek
Szuksztule – Aleksandra Wołżynskiego w 1848 r. majątek
Szumsk – Oktawii Szumskiej w 1847 r. majątek
Szupienie – Karola Chrzczonowicza w 1847 r. majątek
Szurkiszki – ks. Żagiellów w 1847 r. majątek
Szwajcary – Benedykta hr. Tyszkiewicza w 1853 r. majątek
Szylele – Antoniego Lewińskiego w 1847 r. folwark
Szylniki – Kazimierza Umiastowskiego w 1847 r. majątek
Szylniki – Michała Sotkiewicza w 1847 r. majątek
Szyrwinty – Kazimierza Piaseckiego w 1848 r. majątek
Taboryszki – Marcina Ważyńskiego w 1847 r. majątek
Tataryszki zwane Pawlinki – Witanowskiej w 1847 r. majątek
Tautuliszki – Antoniego Szaniawskiego w 1853 r. zaścianek
Teresdwór – Kazimiery Grobickiej w 1847 r. majątek
Trokieniki – Tytusa Szyszki w 1853 r. majątek
Troniszki – Antoniego Łopacińskiego w 1848 r. folwark
Troniszki – Zabłockich w 1848 r. folwark
Trybance – Michała Borowskiego w 1847 r. majątek
Tundziszki – Jana Marcinkiewicza – Żaby w 1848 r. majątek
Turły – Jana Kotwicza w 1847 r. majątek
Warno – wolnych ludzi Syruciów w 1853 r. zaścianek
Wejszkuny – Jana Leszczewskiego w 1847 r. folwark
Werki – księżnej Witgenstein w 1851 r. majątek
Werusowo – Stanisława Lawdańskiego w 1847 r. majątek
Wiaże – Antoniny Brzoskowej w 1848 r. folwark
Wiaże – Franciszka Wojniusza w 1847 r. folwark
Wiaże – Józefa Narkowicza w 1851 r. (dwa inwentarze) folwark
Wibrance – Józefa Łukaszewicza w 1847 r. majątek
Widziniszki – Stefana Giedrojcia w 1848 r. majątek
Wiktopol – Marcina Grabowskiego w 1848 r. majątek
Wilejkiszki – Józefa Żelazowskiego w 1850 r. majątek
Wilniszki – Józefa Aleksandrowicza w 1847 r. folwark
Wirszubka – Aleksandrowiczów w 1847 r. majątek
Witki – Antoniego Dziakońskiego w 1847 r. majątek
Wiżulany – Józefa Wróblewskiego w 1853 r. majątek
Wojcieniszki – Bernarda Połońskiego w 1853 r. zaścianek
Wojdaciszki – Antoniego Kulwińskiego w 1847 r. majątek
Wojdaliszki – Ignacego Kordziuka w 1847 r. majątek
Wojdaty – Adolfa Popławskiego w 1847 r. majątek
Wołkorabiszki – Umiastowskiego w 1847 r. majątek
Woropiszki – Felicji Szostakowej w 1853 r. majątek
Wortacze – Michała Czyża w 1853 r. folwark
Zacharyszki zwane Feliksowo – spadkobierców Feliksa Renigera w 1848 r. majątek
Zagozie – Jana Masłowskiego w 1853 r. majątek
Zagozie – Onufrego Iwaszkiewicza w 1853 r. zaśc.
Zameczek – Fryczyńskiego w 1847 r. folwark
Zamusie zwane Kwaksze – Stefana Dybowskiego w 1848 r. majątek
Zarzeczany – Antoniego Marszewskiego w 1853 r. folwark
Zdaniszki – Bogusława Zapaśnika w 1848 r. majątek
Zubliszki – Jana Leszczewskiego w 1847 r. folwark
Żarnele – Antoniego Wasilewskiego w 1853 r. Inwentarz działki w okolicy
Żejmy – Antoniego Giecewicza w 1850 r. majątek
Żodziszki – Józefa Dunin Slepścia w 1847 r. majątek
Żylwiszki – Houwaltów w 1848 r. majątek


 Źródło: Archiwum Historyczne
Wilno

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt