strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

PRZEGLĄDY WOJSKA
WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO
1528, 1565, 1567

ПЕРЕПИСЬ ВОЙСКА ВКЛ 1528 ГОДА.


2003 roku nakładem Mińskiego Wydawnictwa "Białoruska Nauka" wydana została książka pt.:"Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоускага 1528 года. Метрыка Вялiкага княства Лiтоускага. Кн.523. Кн.Публiчных спрау 1". Przegląd wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego został uchwalony w dniu 1-go maja 1528 roku przez Sejm Litewski.
Opracowanie uwzględnia archiwalia wcześniej gromadzone w archiwach litewskich, a na skutek rozpadu systemu "radzieckiej archiwistyki" obecnie będące w zasobach białoruskich. Jest to wspaniały zbiór nazwisk rodów szlacheckich, których obowiązkiem była obrona Rzeczpospolitej. W późniejszym okresie, gdy nie stało już polskiej państwowości, Przegląd był podstawą, dowodem na posiadanie praw szlacheckich, powoływanym przed min. carskimi komisjami legitymującymi.
Poniżej zamieszczam dane dotyczące osób noszących nazwisko Stankiewicz, a uwzględnione w Przeglądzie Wojska WKL.

...
Stankiewicz Abram, ziemianin, ziemia bielska, woj. podlaskie
Stankiewicz Andrzej, skarbnik trocki, bojar pow. i woj. trockiego
Stankiewicz Andrzej, bojar kowieński, woj. trockie
Stankiewicz Andrzej, bojar mieński, woj. wileńskie
Stankiewicz Bartosz, bojar z Widuklskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Biertosz, bojar z Pajurskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Bogdan, Tatar w służbie Minbałatowicza
Stankiewicz Dowgwił, bojar z Widuklskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Dowgulia, bojar pow. wysokodworskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Grzegorz, bojar z pow. koniewskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Jacek, bojar pow. nowogródzkiego, woj. wileńskiego
Stankiewicz Jan, bojar z Wilkiejskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Jan, bojar pow. słonimskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Jan, bojar z Użwienckai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Jan, ziemianin bielski, woj. podlaskiego
Stankiewicz Janko, bojar z pow. samilskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Jakub, bojar z pow. wołkowyskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Jakub, bojarz z pow. wysokodworskiego woj. trockiego
Stankiewicz Jakub, bojar z pow. żyżmorskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Janusz, Tatar w służbie Minbałatowicza
Stankiewicz Jerzy, bojar z Wilkiejskai, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Jerzy, bojar z pow. ejszyskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Kachna, bojarka z pow. kowieńskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Maciej, bojar z pow. miemiżskiego, woj. wileńskiego
Stankiewicz Mikołaj, bojar z pow. oszmiańskiego, woj. wileńskiego
Stankiewicz Mikołaj, bojar pow. lidzkiego, woj. wileńskiego
Stankiewicz Miłko, bojar z pow. samilszskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Małysz, Tatar w służbie Minbałatowicza
Stankiewicz Maciejowa, szlachcianka, właścicielka ziemi połockiej
Stankiewicz Michaiło, chorąży wilkiejski, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Pac, bojar karkliańki, Ziemia Żmudzka
Stankiewicz Piotr, bojar z pow. ejszyskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Stanisław, bojar pow. kowieńskiego, woj. trockiego
Stankiewicz Wiecław, bojar z pow. oszmiańskiego, woj. wileńskiego
Stan.....

PRZEGLĄD WOJSK WKL 1528
PRZEGLĄDY WOJSKA
WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO
1528, 1565, 1567
Mapa pokazująca skąd pochodzili zobowiązani
 do wystawiania wojska.