strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

LISTA STRAT WOJSKA POLSKIEGO
POLEGLI ZMARLI W WOJNACH 1918 - 1920
WOJSKOWE BIURO HISTORYCZNE
WARSZAWA 1934

Wojna o utrwalenie Niepodległości i granic Polski kosztowała Naród około 100.000 zabitych, zmarłych i zaginionych. Walki od listopada 1918 do końca 1920 roku toczyły się niemal na wszystkich frontach jednocześnie: poczynając od wojen zaimprowizowanych sił zbrojnych o Lwów, w walkach o Śląsk Cieszyński i dzielnice zachodnie, w ciężkich zmaganiach się na wschodzie i obronie Wilna - wszędzie padały liczne ofiary. Ostatnim obowiązkiem Ojczyzny wobec tych, którzy padli i zmarli podczas wojny, jest utrwalenie ich nazwisk. Niestety zadanie to spełnić można tylko częściowo. Prócz osób, których nazwiska udało się ustalić i zebrać w niniejszej publikacji, tysiące bezimiennych żołnierzy spoczywa w mogiłach, rozsianych wzdłuż granic

...
S t a n k i e w i c z
36774. Staniurski Wład. .....
36774. Stankiewicz —, 15. p. p. zm. —, —
36776. Stankiewicz —*, — — zm. — XI.-XII.1919, szp. pol. 602.
36776. Stankiewicz —, sierż. — zm. ch. 21.VIII.1920, Wadowice.
86777. Stankiewicz Adam*, szer. zakł. 8. dyw. piech. zm. ch. 19.III.1920, Mołodeczno.
36778. Stankiewicz Aleksander*, strz. wileń. P. strz. pl. 1.III.1919, Byteń.
86779. Stankiewicz Aleksander*, szer. 8. p. p. leg. pl. 20.VI.1920, Topalce.
86780. Stankiewicz Andrzej, kpr. 6/VI. Baon etap. zm. ch. XI .1920, Czohujew, niewola ros.
86781. Stankiewicz Bolesław*, sierż. 28. p. p. zm. ch. 16.III.1919, Łódź.
36782. Stankiewicz Bolesław, szer. 12. p. p. pl. 4.VII.1920, —
36783. Stankiewicz Bolesław*, kpr. 33. p. p. zm. ch. 8.II.1919, Warszawa.
36784. Stankiewicz Bolesław, strz. miński p. strz. pl. 4.VII.1920, nad Berezyną.
36785. Stankiewicz Bronisław, strz. nowogródz. p. staż. zm. ch. 24.XI.1920, szp. poi. 106.
36786. Stankiewicz Bronisław*, strz. wileń. p. strz. pl. 25.VI.1920, Czernica W.
36787. Stankiewicz Franciszek*, szer. oddz. org. białor. zm. ch. 27.XII.1919, Włocławek.
36788. Stankiewicz Jan Edward, ppor. 40. p. strz. pl. —, —
36789. Stankiewicz Jan-*, szer. 201. p. p. pl. 24.IX.1920, Grodno.
36790. Stankiewicz Jan*, strz. kowień. p. strz. zm. ch. 17.V.1919, Nowogródek.
36791. Stankiewicz Jan*, strz. 42. p. strz. zm. ch. 29.II.1920, Białystok.
36792. Stankiewicz Jan*, strz. wileń. p. stera, zm. ch. 14.IX.1919, Baranowicze.
36793. Stankiewicz Józef, — — zm. ch. 4.II.1919, Kamionka Strum.
36794. Stankiewicz Józef*, sap. komp. zap. sap. 6. zm. ch. 20.X.1919, Lwów.
36796. Stankiewicz Józef*, sierż. oddz. dyw. Lit Mat.** zm. ch. 24.IX.1920, Żyrardów.
36796. Stankiewicz Józef*, strz. kowień. p. strz. zm. ch. 10.II.1920, czoł. san. 28.
36797. Stankiewicz Konstanty*, strz. wileń. p. strz. pl. 28.IX.1920, Papiernia.
36798. Stankiewicz Konstanty*, szer. 41. p. p. pl. 9.VIII.1920, Wyszków.
36799. Stankiewicz Leon*, uł. 6. p. uł. zm. ch. 18.I.1920, Rzeszów.
36800. Stankiewicz Leonard*, ppor. lek. 64. p. p. pl. 28.VI.1920, Nachów.
86801. Stankiewicz Michał*, ppor. 44. p. strz. pl. 2.IX.1920, Tyszowce.
36802. Stankiewicz Mieczysław*, por. szk. of. Dęblin, zm. ch. 7.XII.1918, Dęblin.
36803. Stankiewicz Mikołaj*, strz. 63. p. strz. zm. ch. 21.VI.1920, szp. poi. 202.
36804. Stankiewicz Mikołaj, gap. 16. baon sap. zm. (uton.) 10.VII.1920, Styr.
36806. Stankiewicz Mikołaj*, — 211. p. uł. zm, — 4.IX.1920, Koluszki.
36806. Stankiewicz Piotr*, st. szer. inst. wet. Warszawa. zm. ch. 15.IX.1920, Bydgoszcz.
36807. Stankiewicz Piotr, ppor. 35. p. p. pl. 23.VII.1920, Grodno.
36808. Stankiewicz Stanisław*, bomb. 13. p. a. p. pl. 22.III.1920, —
36809. Stankiewicz Stanisław*, sierż. 37. p. p. zm. ch. 21.VIII.1920, Wadowice.
36810. Stankiewicz Stanisław, strz. miński p. strz. pl. 21.I.1920, Woroń.
36811. Stankiewicz Władysław*, szer. 8. p. p. leg. zm. ch. 6.III.1920, Lublin.
36812. Stankowski Franc. ...

W okresie międzywojennym metryki zgonów znajdowały się w Archiwum Kurii Biskupiej Wojska Polskiego. Większość zasobów tego archiwum spłonęła w trakcie Powstania Warszawskiego w 1944 roku. To co ocalało z pożogi, jest dostępne w Centralnym Archiwum Wojska Polskiego.
Cała publikacja jest dostępna na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej - link.
Można też zajrzeć do lektury "Listy strat Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919" - link.

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt