strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

KORONA POLSKA
Przy
ZŁOTEJ WOLNOŚCI
Starożytnemi
Rycerstwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego
KLEYNOTAMI,
Najwyższemi Honorami, Heroicznym Męstwem, y odwagą,
Wytworną Nauką,
a naypierwey
Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością
OZDOBIONA.
Potomnym zaś wiekom na zaszczyt i nieśmiertelną sławę pamiętnych
w tey Oyczyznie Synow
PODANA
TOM TRZECI.
PRZEZ X. KASPRA NIESIECKIEGO Soc: JESLI.
Roku Wolności Ludzkiey przez Wcielonego
BOGA windykowaney 1740.
w Drukarni Collegium Lwowskiego Societatis JESU.ETRYKA LITEWSKA

Mogiła herb,

owinna bydź mogiła czworograniastą albo raczey, kwadratową, krzyże dwa na bokach ieden po lewey ręce, drugi po prawey, trzeci na srzodku iey, na hełmie pięć czy trzy pior strusich, Paproc: w Gniazdzie, Cnozy, fol. 1t96. O herb. fol.679. Okol: tom 2 fol: 232, Kleynoty fol:103; atoli MS. X.Rutki, powiada że na hełmie powinien być Lis między dwiema Trąbami. Nie wszyscy iednak tym kształtem tego herbu zażywają, tylko Andruszkiewiczowie, Bielewiczowie, Stankiewiczowie, Dowgirdowie, Bogdanowiczowie, Sołouchowie y Monstwilowie, y Wysocki, y Zodeyko. Inni zaś iako Bychowcowie tylko o dwoch krzyżach mogiły zażywają, to iest ieden z nich powinien bydź na wierzchu, we srzodku Mogiły, drugi spodem niby wywrocony. Ciechanowiczowie zaś tylko ieden krzyż na srzodku ostrzem do gory wynieśli, przez nię krzyż idzie, między dwiema kopiiami z proporcami.
Andruszkiewiczów herbu Mogiła opuściłem w pierwszym tomie. Andruszko syn Zodeyka, zpłodził Macieia, ten Melchiora i Mikołaia. Bogdan Andruszkowicz 1454 Rotmistrz krolewski, ieden z Panow Litewskich, ktorzy po przegranej batalii pod Choinicami, Krola Kazimierza nie odbiegli. Maciei Andruszkiewicz w Słonimskim Powiecie 1528, Stanisław w Xienstwie Zmodzkim 1621, Koiałow, in MS.
O Bilewiczach herbu Mogiła mowiłem w pierwszym tomie, tu przydaie, co w nich napisał X. Koiałowicz w swoim MS. Idą, mowi on, od Juzska syna Bilowego.
Juzsko Bilewicz z Naruszewiczowny, miał synow trzech, Marcina, Piotra y Wacława. Z tych 1. Marcin zostawił z Jandziłowny, syna Jerzego Starostę Generalnego Xięstwa Zmudzkiego, ktory z Mitkiewiczowny, zostawił syna Woyciecha Marszałka Litewskiego, Starostę Szawdowskiego, temu Siemionowna powiła czterech synów, Malchera 1611, Samuela Podstarosciego Trockiego, Jana Ciwuna Szawdowskiego, o ktorym Konstytucya 1607 y 1633. Jerzego naprzod Pisarza Ziemskiego, a potym Podkomorzego Zmudzkiego, ktorego synow trzech, Jarosław Podstarosci Zmudzki, Jan na Gręzach Dworzanin krolewski, Konstantyn w Zakonie Dominikańskim. 2. Piotr Juszkowicz, miał synow Jędrzeia i Kacpra. Z tych Jędrzei zpłodził Adama y Jędrzeia, ktorego syn Adam. 3. Wacław Juszkowicz miał za sobą Butkiewiczowną, syn iego Szczęsny Hłuszek, zostawił z Orwidowny syna Jana, ktory zszedł bezpotomnie. N. była za Stefanem Niezabitowskim, N. za Mikołaiem Borbą Pisarzem Ziemskim Zmudzkim N. za Samuelem Ogińskim Ciwune, Trockim, N. za Jędrzeiem Oziembłowskim Ciwunem Szawdowskim. Dorota Podkomorzanka Zmudzka za Zygmuntem Oziembłowskim Starostą Skirstymońskim. Chryzostom Bielewicz Stolnik Smoleński, żona iego Eleonora Oziębłowska Woyska Wołkomirska. Melchior Ciwun Szawdowski, miał za sobą Puzyniankę Marszałkowne Upicką.
Bogdanowiczow herbu Mogiła, opuściłem w pierwszym tomie. Idą od Bogdana syna Montwiłowego, ten miał synów trzech, Jana, Mikołaia i Stanislawa. Jan trzech także synow zpłodził, Jana Stanisława, y Krzysztofa. Stanisław czterech, Piotra, Stanisława, Jerzego y Jozefa. Z tych Jerzy miał syna Adama, Jozef, Alexandra Jozefa, Stanisława y Jana. Paweł w Xięstwie Zmudzkim 1621. Tych com pisał pod herbem Łada.
. . .

TANKIEWICZ herbu Mogiła w Xięstwie Zmudzkim. Niektorzy tę Familią od Stanka, iednego z tych, ktorzy po klęsce naszych pod Choynicami, Kazimierza Krola salwowali. Genealogią Domu tego wyprowadzaią, ale Koiał. z historyi Strryikowskiego dowodzi, że to był Stanko Kościewicz, a za tym do tego Domu nie należący.
To pewna, że to ieden Dom z Bilewiczami. Zodeyko albowiem miał syna Bila mowi Koiał. od ktorego Bilewiczowie. Bil Iwaszka, ktorego z Gedroycowny syn Stanko, tego z Niemierzanki syn Jan Stankiewicz, od ktorego z Wołodkiewiczowny dwoch synow zostało. Krzysztof y Mikołay. Krzysztof był Podsędkiem Zmudzkim, ktoremu Borowska powiła trzech synów, Jana, Hieronima, Chryzostoma Piotra y Grzegorza Podczaszego Zmudzkiego, Ciwuna Gondyńskiego, wsponinaią go Konstytucye 1638. Komisarzem do granic fol. 34 y 1647 fol. 20 y 1653 na przeprawienie portu do Krolewca fol,20, żona iego Zofia Kisielowna, synowie Kazimierz i Hyppolit. Mikołay zaś brat Krzysztofa, Podkomorzym był Zmudzkim, Ciwunem Eiragolskim, Stryik. lib.12 t.II pod Połockiem w niebytności Hetmana, regimentował całemu woysku Litewskiemu, a z Pietraszkiewiczowny zpłodził czterech synów, Jana, Hieronima, Stanisława, ktorego z Wolski Katarzyny corka, Zakonnicą została, i Mikołaia Woyskiego Zmudzkiego, ten miał za sobą Annę Woyniankę herbu Trąby, Kasztelankę Mścisławską siostrę rodzoną Biskupa Wileńskiego, y z niey trzech synow, Jędrzeya Pisarza Ziemskiego Kowieńskiego, zmarłego w roku 1647. Kazan. na iego pogrzeb. Marcyanna Niestoieńskiego Dominikana, gdzie powiada, że ten Jędrzey trzy razy śluby małżeńskie ponawiał, pierwszy raz z Elżbietą Borowską z Prus herbu Ogończyk, z tey dwie corki zostawił, Konstancya y Maryannę, drugi raz z Zofią Zienowiczowną, z tey corka Klara, trzeci raz z Katarzyną Białuchowską, z tey trzy corki. Z bracią swymi rodzonymi y Grzegorzem, o
ktorym wyżey, znacznie fundacyi przyczynił Konwentowi Rosieńskiemu OO Dominikanów, Altarya fundował, kaplicę w tymże kościele wymurował y apparatem ozdobił, a lampę, żeby zawsze tamże gorzała, pewną summę naznaczył. Adam brat Jędrzeia, Ciwun Twerski, Sędzia naprzod Grodzki Zmudzki, potym Pisarz Ziemski tegoż Xięstwa, wspominaią go Konstytucye Kommisarzem do granic z Seymu 1638 fol.33, synowie iego Michał, Władysław, Stefan y Julian, z tych Michał Eustachi Ciwunem Eiragolskim, z Seymu 1667 deputowany do zapłaty woysku Litewskiemu, Constit: fol3, a potym w roku 1674 y Podkomorzy Zmudzki deputat na Trybunał Litewski 1679, synowie iego Michał Leonard y Jozef, Władysław był Stolnikiem Pińskim, Stefan Podstolim Wiłkomirskim, Julian Sędzią Kapturowym Zmudzkim 1674. Jan Mikołay trzeci brat Jędrzeia y Adama, a syn Mikołaia Woyskiego z Woynianki, naprzod Pisarz Ziemski Zmudzki, potym Pisarz Litewski, Ciwum Eiragolski y męstwem y wymowa sławny, z Krzysztofem Radziwiłem w Inflantach cięzski szablą swoią nieprzyyacielowi w Moskwie z Chodkiewiczem nieporownaney odwagi, kędy w dobywaniu Stolicy Moskiewskiey dwa razy był postrzelony, pod Chocimiem heroicznie się z Turkami zcieraiąc, od Turczyna cięty,
ranę wyniusł, tam gdy pokoy żawarto, potem od woyska Litewskiego wyprawiony do Krola, z nowiną o traktatach z Osmanem Carem Tureckim. Gdy Gustaw Krol Szwedzki, z znacznym woyskiem do Inflant wtargnął, obrany od Szlachty Reimentarzem Woysk Zmudzkich, tak imienia swego sławą przestraszył Gustawa, że na sześć mil od Inflant się cofnął. Wymowa też głębokim rozsądkiem utemperowana, przedziwna się w nim wydawała, z ktorą się naypiękniey popisał w roku 1646, Marszałkuiąc Izbie Poselskiey: bo gdy w zakloconych terminach na ten czas Oyczyzna zostawała, y nikt prawie szczęśliwego nie tuszył Seymowi końca, on nad nadzieię wszystkich swoią dzielnością y przezorem sprawił, że do ruptury publicznych obrad nie przyszło: innych też czasow niemniey pracował na dobro Rzeczypospolitey w roku 1626 posłuiąc na Seym, deputatem stanął na Trybunał fiszkalny, Constit.fol.6, y 1632, 1647 fol.44y 1653 fol.16. przeniosł się na wieczność w roku 1657; Obraz Matki Boskiey w Rosieńskim Kościele, od złota, srebra y kleynotow ubogaciwszy, y zostawiwszy syna Mikołaya y corkę Katarzynę, Jan 1674. N. Podkomorzyc Zmudzki miał za sobą Puzyniankę.

 

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt