strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

SPIS DOMINIÓW POWIATU NOWOGRÓDZKIEGO

zostających we władaniu szlachty od roku 1831 do 1869
sporządzony przez Edwarda Pawłowicza"Dla dania dokładniejszego wyobrażenia o zasiedleniu powiatu nowogródzkiego przez obywatelstwo, dołączamy tu spis dominiów zostających we władaniu szlachty od roku 1831 do 1869. Nazwy uprzednich właścicieli objęte są, nawiasem".

  1) Arabinowszczyzna (Godaczewskich) obecnie Herowskich nad jeziorem Kołdyczewskim, przy dworze kaplica (zburzona), filia parafii Stwołowickiej.
  2) Antowil, Pawłoskich, par. Nowogródzka.
  3) Bienin dwór Wolskich, par. Wsielub. 3) Basin dwór Michała hr. 0'Rurka, par. Nowogródzka.
  4) Brecianka dwór (Białopiotrowiczów), par. Nowogr.
  5) Boracin dwór Czeczotów ( Obuchowiczów), par. Nichniewicz.
  6) Boryszyn dwór Wojniłłowiczów, par. Nowogr.
  7) Bielczyce dwór (Bobrów) obecnie Bochwiców, par. Horodyska.
  8) Burdykowszczyzna dwór (Obuchowiczów) Pusłowskich, par. Horod.
  9) Bujniewicze dwór (z Obuchowiczów Kamińskiej) Obuchowiczów, par. Horod.
10) Bartniki dwór Ślizieniów, par. Połoneczka.
11) Baranowicze dwór (Puzowskich, Markiewiczów) Rozwadowskich, par. Mysz.
12) Burdziewicze dwór Bułhaków, par. Połoneczka.
13) Bereśnie dwór Bereśniewiczów, par. Stwoł.
14) Brzuchańszczyzna folwark (Dominikanów), skarbowa.
15) Bordziacz folwark (Zaleskich), 0'Rurka, par. Nowogr.
16) Cząbrówek mały (Terajewiczów) Krzywołuckich.
17) Chrulczyce dwór (Sokołowskich), z kaplicą,, par. Starojel.
18) Czombrów, Karpowiczów, pod Wałówką. Przy niem stare przedhistoryczne Horodyszcze i kurhany nad rzeczką Newdą. (Miejscowość ciekawa).
19) Cieszewla, Kobylińskich, par. N. Mysz.
20) Czernichów, Rdułtowskich, par. Kroszyn.
21) Czernichów dolny, (Rdułtowskich) Pawłowa, par. Snów.
22) Ciepliwoda, v. Lebieżany, Walknowskich, par. Mysz.
23) Chodaki, (Guzelfów), par. Starojel.
24) Ciepli-woda, Borodziczów, Nowa Mysz.
25) Delatycze, Witgenstejna, miasteczko. — Drohinów, par. Nowogródzka.
26) Dorohów, (Kobylińskich), (Wołłowiczów), Baranowiczów, parafia Worończa.
27) Dołmatowszczyzna, Wierzbowskich, par. Mir.
28) Delejów (Olszewskich), Wierzbowskich, par. Horod.
29) Drohobyl (Mokrzeckich), (Doboszyńskich), (Złotnickich), par. Stwołowicz.
30) Drohobyl (Madzarskich), Jurewiczów, par. Stwoł.
31) Domaszewicze, (Korbutów), (Lejów). Pawłowa nad jeziorem, par. Stwołowicz.
32) Drućkowszczyzna, Ślizieniów, par. Swojatycze.
33) Dębina, Wolskich, par. Darewska.
34) Darew, (Mierzejewskich), Kotarbińskich, parafia Darew.
35) Darew (Kuniewiczów), Czyżów, par. Darew.
36) Darew-Ustronie, Mierzejewskich, par. Darew.
37) Darew, (Kiersnowskich), Różańskich, par. Darew.
38) Dworzec, (Wereszczaków), Gnoińskich, par. Woroneża.
39) Feliksów, (Magnuszewskich), Wierzbowskich, par. Nowogr.
40) Gierdówka fol., (0'Rurka), Strokowskiego, par. Wsielub.
41) Gutowszczyzna, Wereszczaków par. Horod.
42) Gorzelnia, Kobylińskich, koło Połonki, par. Mysz.
43) Gosławszczyzna, Kobylińskich, par. Darew.
44) Giełtowicze, Dzierdziejewskich, par. Swojat.
45) Horodeczna, (Abłamowiczów), Abramowskich, par. Nowogr.
46) Horodziłówka, (Kiersnowskich), par. Nowogródek.
47) Horodyszcz, (Paców), Dwór i miasteczko, po 1831 r. na skarb zabrane, (kościół parafialny po 1863 r. zabrany na prawosławie).
48) Horainowszczyzna, Truskowskich , par. Horod.
49) Horki, par. Mir.
50) Horodziej, Brochockich, par. Mir.
51) Horodziej, Marcinkiewiczów, par. Mir.
52) Horodziej, Bołtucia, par. Mir.
53) Horodziej, (Bohdanowiczów), (Niesłuchowskich), par. Mir.
54) Haciszcze , Haciskich, par. Stwołowicze.
55) Haciszcze,.....Haciskich, par. Stwoł.
56) Haciszcze Szpihalskich, par. Stwoł.
57) Horodyszcz, Buchowieckich, par.Krzywoszyn.
58) Hajkowce, (Stacewiczów), Kobylińskich, par. Mysz.
59) Husaki, Radziwiłłów, par. Połon.
60) Izwa (Pawłowiczów), par. Nowogr.
61) Iszkołdź Witgenstejna. (Kościół parafialny, starożytny) zabrany na cerkiew po 1863 r.
62) Izabelin, Brzozowskiego, par. Woruń.
63) Jeremicze, miasteczko.
64) Jaroszyce, Szulakowskich, par. Starojel.
65) Jatra Kaszyców na skarb zabrana po 1831 r., par. Starojel.
66) Jasieniec, Wereszczaków, par. Horod.
67) Jaroszew, Bułhaków, par. Molczadź.
68) Januarów, Bereśniewiczów,par. Stwoł.
69) Janów, (Wolskich), Tarajewiczów, par. Swojatycze.
70) Jabłonowszczyzna, Wojnów, par. Mir.
71) Jastrzębi, (Rdułtowskich), Kotłubajów, par. N. Mysz.
72) Jedlina, Miładowskich, par. Darew.
73) Kuniłów (Lankiewiczów), Przygodzkich, par. Kroszyn.
74) Klukiewicze, (Ancutów) 0'Rurków, par. Nichniewicze.
75) Korelicze, Witgensteina, miasteczko, par. Nichniew.
76) Kuszelew, (Rajeckich), Umiastowskich, par. Nowogr.
77) Krynki, Lipnickich, par. Woroń.
78) Kotłów, (Wereszczaków), Danejków, par. Starojel.
79) Kosicze, (Olendzkich), par. Starojel.
80) Kożuchowce, (Sokołowskich ), Leonowiczów, par. Starojel.
81) Kozlakiewicze, (Niesiołowskich), Terajewiczów, par. N. Mysz.
82) Kosicze małe, (Siemiradzkich), Mizgerów, par. Starojel.
83) Kawewczyce, par. Horod.
84) Kozłowicze, Bylczyńskich, par. Horod.
85) Kołpienica wielka, Seminar. Wileń., (zabrane) par. Stwołow.
86) Kołpienica mała, kapituły wileńskiej, (zabrana), par. Stwołow.
87) Kroszyn, Jurahów, kościół parafialny, Zawadzkich.
88) Kamionka, Dawidowskich, par. Snów.
89) Kamionka, Strzałków, par. Snów.
90) Kamionka, (Miternawskich), Hryniewskich, par. Snów.
91) Korzeniowszczyzna, Łopotów, par. Darew.
92) Krutowce, Baranowiczów, par. Horodyszcz.
93) Kaczany, Mackiewiczów, par. Mir.
94) Krzywoszyn, miasteczko. Kościół parafialny zabrany na cerkiew.
95) Korośna, (Danejków), Miładowskich) par. Horod.
96) Krasiewicze, (Madzarskich), Tupalskich, par. Stwołow.
97) Lubez, miasteczko.
98) Lebieżany, (Wereszczaków), Baranowiczów, par. N. Mysz.
99) Lipa, Obuchowiczów, par. Snów.
100) Lipsk, miasteczko, Potockich, par. Krzywoszyn.
101) Lipnica, (Szymonowiczów), Jahołkowskiego, par. Krzywoszyn.
102) Łyczyce, Bułhaków, par. Nichniewicz.
103) Łahotki, Piotrowiczów, par. Nowogr.
104) Łopuszna, (Pileckich), Jodków, par. Starojel.
105) Łazowce, (Malinowskich), Dawidowskich, par. Horod.
106) Łachozwa, (Slizieniów), par. Mysz.
107) Luki W., (Seminarzyskie), skarbowe, par. Mysz.
108) Łowce, Lenczackich, par. Starojel.
109) Molnicze, Abłamowiczów, par. Nowogr.
110) Marulin, (Puszkinów), Tyzenhauzów, par. Nowogr.
111) Mołodów, (Jodków) parafia Nowogr.
112) Mondzin, (Ossowskich), par. Woroneż.
113) Maluszyce, (Dobiczyńskich), Sawiczów, par. Woroneż.
114) Miratycze, (Niezabytowskich), Wojnów, par. Woroneż.
115) Miratycze, Haciskich, par. Woroneż.
116) Mir, miasteczko Witgensteina. Kościół parafialny zabrany na cerkiew.
117) Minaki, Danejków, par. Horod.
118) Mikulicze, okolica (Mikulskich, Kazigrodzkich), par. Horodyska.
119) Miratycze, Baranowiczów, par. Horodyska.
120) Michnowszczyzna, Chmielewskich, par. Horodyska.
121) Mielachowicze, (Jazwińskich), Trychucków, par. Stwoł.
122) Malew, Radziwiłłów, par. Snówska.
123) Michałów, (Ancutów), Bułhaków, par. Stwołow.
124) Markowszczyzna, par. Darew.
125) Mysz Stara, (Kaszyców), Dąbrowskich, par. Stwołow.
126) Mysz Nowa miasteczko, (Sapiehów), od 1831, skarbowa oddana Sztoldenrowi. Kościół parafialny, cerkiew.
127) Mobilany, Baranowiczów, par. Mysz.
128) Molnicze, Abłamowiczów, par. Nowogr.
129) Morozowicze, Jasińskich, par. Nowogr.
130) Metropolia, pod Nowogródkiem.
131) Niechniewicze, hr. Chreptowiczów, par. Loco.
132) Niechniewicze, miasteczko. Kościół par. zabrany.
133) Niesutycze, Abłamowiczów, par. Nowogródek.
134) Niehrymów, (Soroków), Huwalda, parafia Nowogródek.
135) Niańkow, (Wojniłowiczów), Dybowskich, par. Niehniew.
136) Nasiejki, Czeczotów, par. Horodyszcz.
137) Niedźwiadka, Domejków, par. Mir. 138) Nowosady, Horchladów, (Laskowiczów), Glindziczów, par. N. Mysz.
139) Narucewicze, Czapskich, par. Snów.
140) Oćminów, Protasewiczów, par. Wsielub.
141) Ostaszyn, Magnuszewskich par. Niechn.
142) Ostaszyn, Czeczotów, par. Nowogródek.
143) Ostaszyn, Grabowskich, (kościół kalwiński), par. Mir.
144) Ostaszyn, Bułhaków, parafia Mir.
145) Ogrodniki, Czołkiewiczów, par. Nowogródek.
146) Obrynka, Kaszyców, par. Lubez.
147) Ozierany, Domejków, par. Starojel.
148) Ostrówki, Protazewiczów, Bułhaków, par. Mir.
149) Okopy, (Michałowskich), Kalinkiewiczów, par. Horod.
150) Oboliszki, Truskowskich, par.Horod.
151) Odachowszczyzna, Rdułtowskich, par. Darew.
152 ) Ostrów, miasteczko, dwór, par. Krzywoszyn.
153) Półbrzeg, (Brochockich), Dybowskich, par. Wsielub.
154) Pieresieka, Abłamowiczów, par. Nowogródek.
155) Piotrowicze (Rewieńskich), Kaleckich, par. Stwoł.
156) Pucewicze, Terajewiczów, par. Nowogródek.
157) Plebania. Probostwo nowogródzkie, par. Nowogródek.
158) Połuże, Bogdaszewskich, par. Nowogródek. 159) Płużyny, Wereszczaków, par. Worończa.
160) Piesczanka, Niezabytowskich (na skarb zabrana po 1831 r.), par. Worończa.
161) Puziniewicze (Rajeckich), Umiastowskich, par. Mir.
162) Purniewicze, (Sucharzebskich), Swieżyńskich, par. Horod.
163) Poruczyn, (Kobylińskich), po 1863 r. zabrany, par. Horod.
164) Proście, Protasewiczów, par. Mir.
165) Przewłóka okolica, (Olizarowiczów, Terajewiczów, Sidorowiczów, Czarnuszewiczów), parana Horod.
166) Penczyn, (Rymszów), Przygodzkich folw. par. Połon.
167) Połonka, Kobylińskich. Kościół po Dominikański, cerkiew, par. N. Mysz.
168) Pacyniany (Bohdanowiczów), Moniuszków, par. N. Mysz.
169) Postojka, Ślizieniów, par. Snów.
160) Piłatowicze, (Sokołowiczów), par. N. Mysz. 171) Podlesiejki, Sokołowiczów, par. Swojat.
172) Plebania Snów, par. Snów.
173) Paradniewicze, Guzelfów, par. Starojel.
174) Połoneczka, ks. Radziwiłłów, kościół parafialny.
175) Ruta metropolitalna, par. Nowogr.
176) Rutka, Szpihalskich, par. Nowogr.
177) Rutka, Borzobohatych, par. Nowogr.
178) Ruta Soroków, par. Nowogr.
179) Rowiny (Kobylińskich), Mierzejewskich, par. Woroń.
180) Rajca, (Rajeckich), Wereszczaków, par. Woroń.
181) Rusocin, (Bohdanowiczów), Mierzejewskich, par. Woroń.
183) Radziuki, Jezierskich, par. Starojel.
184) Rudawka, Korbutów pod Nieświeżem, par. Iszkołdź, 185) Rzepichów, Tyzenhauzów, Potockich, par. Krzywoszyn. 186) Romaszki, Ralcewiczów, par. Darew.
187) Sienna, (Obuchowiczów), Pusłowskich, par. Nichn.
188) Sienieżyce, Wołków, par. Nichn.
189) Sieciewin, (Lipnickich), żydowski, parafia Nowogr.
190) Sieciewin, folw. plebanii starojel.zabrany, par. Starojelna.
191) Starojelna, (Chlewińśkich), Gersona Cyryńskiego, par. Starojelna.
192) Starojelna, kościół paraf, zabrany po 1863 r. na cerkiew.
193) Smolczyce, Wereszczaków, par. Nowogr.
194) Serwecz, Niesiołowskich, par. Woroń.
195) Siohda, folw. (Rajeckich), Wereszczaków, par. Woroń.
196) Szczonów, (Markiewiczów), Mikulskich, par. Woroń. 197) Sworotwa, Niezabytowskich, par. Starojel.
198) Starodworszczyzna, Obuchowiczów, par. Horodyszcz.
199) Skrobów górny, Terajewiczów, par. Połon.
200) Skrobów dolny, (Bielikowiczów), Danejków, par. Horodyszcz.
201) Skrobówek, (Turczyłłów), Ancutów, par. Horodyszcz.
202) Śtarzynki, (Olszewskich) par. Horodyszcz.
203) Starzynki, (Siemiradzkich, Malinowskich), Wierzbowskich, par. Horodyszcz.
204) Sawicze, Naruszewiczów, par. Zadwieja.
205) Studzionki, Radziwiłłów, par. Iszkołdź. 206) Stwołowicze, miasteczko i dwór Radziwiłłów, par. Stwoł.
207) Stwołowicze, kościół par. i loret zabrany po 1863 r. na cerkiew.
208) Saczywki, (Domejków), Jezierskich, par. Stwoł.
209) Stajki, Puszkinów, Kobylskich, par. Kroszyn.
210) Samotka, Ślizieniów, par. Swojat.
211) Snów, (Rdułtowskich), Hartingów, par. Snów.
213) Snów, kościół parafialny i plebania zabrane na prawosławie po 1863 r.
214) Swojatycze, Czapskich, par. Swojat.
215) Swojatycze, kościół paraf. i plebania zabrane po 1863 roku.
216) Sokołów, Sokołowskich, par. Starojel.
217) Szczorse, Chreptowiczów, par. Nichn.
218) Stary dwór, (Jurahów), Zawadzkich, par. Kroszyn.
219) Suchorzeb szczyzna, Ostromęckich, par. N. Mysz.
220) Skarczew, folw. plebanii kroszyńskiej, par. Kroszyn.
221) Sulatycze, (Jazwińskich), Trychućków, par. Nowogr.
222) Sadków, (Sadkoskich), Czernika, par. Starojel.
223) Turzec, Chodkiewiczów miasteczko, par. Mir.
224) Tuhanowicze, (Wereszczaków), Tuhanowskich, parafia Woroneża.
225) Tracewicze, (Rymszów), Przygodzkich, par. Połon.
226) Torczyce, Rudzińskich, par. Stwoł.
227) Torczyce, folwark plebanii stwołowickiej, par. Stwoł.
228) Tarejki, (Przygodzkich), Kobylińskich, par. Snów.
229) Teofilin, (Czyżów), Łopotów, par. Darew.
230) Uciecha, (Abłamowiczów), Ancutów, par Mir.
231) Ułanowszczyzna, ks. Radziwiłłów, par. Połon.
232) Użanka, Korbutów, par. Połon.
233) Wsielub, 0'Rurków, par. Wsielub.
234) Wsielub, kościół parafialny i plebania.
235) Weresków, (Dybowskich), Brochockich, par. Wsielub.
236) Wołkowicze, Wołków, (Muchlińskich), par. Nowogr.
237) Wołca, (Rewińskich), Gnoińskich, par. Nowogr.
238) Wilatów, Karpowiczów, par. Mir.
239) Wałówka, klasztor i kościół Dominikanów, zabrany
1833 r. na skarb. 240) Wierzbnów, (Pileckich), Palczewskich, par. Starojel.
241) Worończa, (Niesiołowskich, Kobylińskich), Mierzejewskich, par. Woroń.
242) Woroneża, kościół parafialny i plebania.
243) Wolna, Ślizieniów, par. Połon.
244) Wolna, klasztor i cerkiew Bazylianów, zabrane na prawosławie.
245) Waksztewlany, Mackiewiczów, par. Stwoł.
246) Wierzejszczyzna, (Kaszyców), Kozarynów, par. Starojel.
247) Waszkowce, Bochwiców, par. Darew.
248) Wiedźma, Łopotów, par. Darew.
249) Zubkowo okolica, par. Nowogr.
250) Zarój, (niegdyś ks. Glińskich, Puszkinów), Piotrowiczów, par. Starojel.
251) Zazierze, Baranowiczów, par. Horodyszcz.
252) Zamirze, Witgenstejna koło Mira, par. Mir.
253) Zaosie Chmielewskich, par. Stwoł.
254) Zaosie okolica, (Stypułkowskich, Terajewiczów), par. Stwoł.
255) Zadwieja, kościół parafialny, po 1863 r. zabrany na cerkiew.
256) Zadwieja, Mierzejewskich, par. Zadwieja.
257) Zakliczyn, Dzierdziejewskich, par. Darew.
258) Zańkiewicze, folw. Rdułtowskich, par. Snów.
259) Zarzecze, Porcyanków, par. Darew.
260) Zabłocie tatarów Zabłockich, par. Darew.
261) Zamosze, (Szpihalskich), Wolskich, par. Stwoł. 262) Zausze, Morawskich, Witgenstejnów
263) Źuchowice małe, Abłamowiczów, par. Połon.
264) Żelaznica, Wolskich, par. Stwoł.
265) Źuchowice wielkie, Radziwiłłów, parafia Mir.

Kościoły parafialne i plebanie w powiecie nowogródzkim (17) w latach 1831 do 1869, a mianowicie:
Wsielub, Niechniewicze, Mir, Zadwieja, Izkołdź, Snów, Krzywoszyn, Stwołowicze, Wałówka, Horodyszcz,
Starojelna, Swojatycze, Woroneża, Kroszyn, Darew, N. Mysz, Połoneczka.


Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt