strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

BARANOWICZE
kalendarz historyczny

 

 

Odjazd

Przyjazd

Ilość osób w
 transporcie

Konwój

Data

Stacja

Województwo
(z 1939 r.)

Stacja
przeznaczenia

Obłaść

Jednostka
konwojowa

wagony

nazwisko
komendanta
konwoju

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.02

Baranowicze

Nowogródek

Панажырёва

Горькаўская

1290

134 батал

*

Жданаў

14.04

Baranowicze

Nowogródek

Джалтыр

Акмалінская

1049

226 полк

*

Пушкоў ?

14.04

Baranowicze

Nowogródek

Кандратаўка

Севераказахская

713

226 полк

*

Марозаў

15.04

Baranowicze

Nowogródek

Петухова

Чэлябінская

1378

226 полк

*

Захараў

20.04

Baranowicze

Nowogródek

Акцюбінск

Акцюбінская

994

236 полк

*

Жарыкаў

30.06

Baranowicze

Nowogródek

Ягоршына

Сьвярдлоўская

785

136 батал.

27

Ганчарэнка


 

 

Źródło: "KARTA" , nr12, "Cztery deportacje 1940-41"

Paszportyzacja

Na Białorusi paszportyzacja odbywała się w zgodnie z wytyczną KC LPB z 16 lutego 1940 roku „O wprowadzeniu systemu paszportowego w zachodnich rejonach Białorusi”. ostanowienie zawarte jest w protokole numer 129 z posiedzenia KC KPB z powyższą data. W tych rejonach paszportyzacja miała się rozpocząć 15 lutego a zakończyć 1 maja 1940 roku. Wszystkie wiejskie i rejonowe organy partii miały do wykonania ściśle określone zadania, a naczelnik UNKWD Gładko otrzymał zadanie: ”paszportyzację w pierwszej kolejności przeprowadzić w miastach Białystok, Grodno, Łomża i na przyległych terenach. Nie ulega wątpliwości, że sama paszportyzacja była zakamuflowaną represją. W rezultacie po jej przeprowadzeniu winna nastąpić wywózka tych osób, które nie otrzymały paszportów, a wcześniej nie były zakwalifikowane do kategorii „kontrrewolucjonistów" lub byli przeciwnikami władzy komunistycznej. Do jesieni 1940 roku paszportyzacja z dokumentów w obkomach zanika, można, więc przypuszczać, że do tego czasu uzyskano założony cel.

№ пп

Контингент задержанных

По 6 сд

По 7 мед

По 10 сд

По 287 сп

Всего

1

Изменников Родины

414 98 40 24 576

2

Бандитов-одиночек

331 100 411 - 852

3

Контрреволюционного элемента

206 - - - 206

4

Участников АК

- - 139 - 139

5

Бандпособников

1127 87 514 - 1728

6

Связных банд

- - 127 - 127
  За начальника 1-го отдела штаба ВВ НКВД БО майор ШИФМАН

Źródło: Военно Исторический Журнал, 04.1999
W tłumaczeniu starano się zachować specyficzny styl zawarty w białoruskich i rosyjskich dokumentach,
Tłumaczył: W M Stankiewicz  26 września 2005 rokuBiblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt