strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

Dokumenty przydatne do badań genealogicznych powiatu Baranowicze z okresu 1920-1939 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego

Zasięg terytorialny

Nazwa dokumentów

Data dokumentów

Nr. zbioru

Nr. akt

Cały powiat Ankiety, dokumenty tożsamości, metryki urodzenia, dokumenty meldunkowe i inne w tym podlegających obowiązkowi wojskowemu w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920 67/1 398
  Duży zbiór dokumentów Komendantury IX Korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920-1939 67/3 1-434
  Wykazy nauczycieli z całego powiatu 1922-1939 59/4 1005
  Wykazy gospodarstw rolnych w powiecie, wykaz ziem rolnych 1931 - 1936 667/1 10, 18, 29 - 31
  Wykazy rezerwistów, roczniki 1919-1922 z terenu powiatu 1939 67/2 1660
 

Wykazy podlegających służbie wojskowej roczniki 1904-1907

w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

bez daty 67/1 662
Miasto Baranowicze Wykazy mieszkańców miasta 1931 721/1 3
  Spisy wyborców na wybory do Sejmu RP bez daty 721/1 6
gmina Nowa Mysz Spisy wyborców na wybory do Sejmu RP 1928, 1930 671/4 7, 8
  Spisy wyborców na wybory do Sejmu RP 1930 671/4 9
  Wykazy poborowych z gmin 1934 671/4 22
  Wykaz kowali w gminie 1937 667/1 22
  Zaświadczenia o majątkach mieszkańców gminy 1937 - 1939 671/4 26, 28, 34
  Spisy wyborców na wybory do rad gminy 1938 671/4 31
Gmina Jastrzębska Spisy podatników gminy 1929 - 1930 671/6 6, 17
  Spisy wyborców na wybory do Sejmu RP 1930 671/6 11
  Zaświadczenia o majątkach mieszkańców gminy 1938 - 1939 671/6 19

Dokumenty przydatne do badań genealogicznych powiatu Nieśwież z okresu 1920-1939 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego
 

Nazwa dokumentów

Data dokumentów

Nr. zbioru

Nr. akt

Ankiety, dokumenty tożsamości, metryki urodzenia, dokumenty meldunkowe i inne w tym podlegających obowiązkowi wojskowemu w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920 67/1 398
Duży zbiór dokumentów Komendantury IX Korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920-1939 67/3 1-434
Wykazy nauczycieli z całego powiatu 1922-1939 59/4 1659, 1718

Wykazy podlegających służbie wojskowej roczniki 1904-1907

w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

bez daty 67/1 662

Dokumenty przydatne do badań genealogicznych powiatu Nowogródzkiego
z okresu 1920-1939 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego

Nazwa dokumentów

Data dokumentów

Nr. zbioru

Nr. akt

Ankiety, dokumenty tożsamości, metryki urodzenia, dokumenty meldunkowe i inne w tym podlegających obowiązkowi wojskowemu w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920 67/1 398
Duży zbiór dokumentów Komendantury IX Korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. RP 1920-1939 67/3 1-434

Wykazy podlegających służbie wojskowej roczniki 1904-1907

w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

bez daty 67/1 662

Dokumenty przydatne do badań genealogicznych powiatu Słonimskiego z okresu 1920-1939 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego

Nazwa dokumentów

Data dokumentów

Nr. zbioru 

Nr. akt

Ankiety, dokumenty tożsamości, metryki urodzenia, dokumenty meldunkowe i inne w tym podlegających obowiązkowi wojskowemu w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. 1920 67/1 398
Duży zbiór dokumentów Komendantury IX Korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk. RP 1920-1939 67/3 1-434

Wykazy podlegających służbie wojskowej roczniki 1904-1907

w 9-tym okręgu korpusu (DOK-9) Min.Spr.Wojsk.

bez daty 67/1 662


 

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt