strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

WYKAZ
OSÓB URODZONYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM I ZACHODNICH GUBERNIACH,


uwolnionych na podstawie postanowienia z 13/17 maja 1871 r.
 

spod nadzoru policyjnego z pozwoleniem na zamieszkanie w dowolnym miejscu z wyłączeniem stolic guberni, z wyłączeniem osób duchownych
wyznania rzymsko-katolickiego które nie mają prawa do powrotu na teren Królestwa Polskiego, oraz z utrzymaniem zakazu wstąpienia do służby
państwowej i wojskowej.
Wykaz pochodzi z "Ludzie Wielkiego Księstwa Litewskiego" (w tłumaczeniu własnym).

Nazwisko i imię


Andrzejewski Bonawentura
Andrioli Elwiro
Arcimowicz Michał
Baranowicz Jan
Berlińska Waleria
Byszewski Władysław
Bleszyski Stanisław
Bogusławski Władysław
Bogucki Andrzej
Borowski Józef
Bortkiewicz Józef
Brzozowski Mikołaj
Bujniewicz Antoni
Bujno Jakub
Białynowicz Andrzej
Balicki Ludwik
Ciemnołomski Karol
Daczkiewicz Antoni
Dziewulski Antoni
Dzieminowicz Aleksander
Doroszkiewicz Apollinary
Dubowik Ignacy
Eismont Kazimierz
Elsbut Benedykt
Fiałkowski Stanisław
Giedgowt Jan s.Jana
Gerlach Stanisław
Giecewicz Ludomir
Glinojadzki Zenon
Grygorowicz Fortunat
Gruszecki Mikołaj
Gudowicz Franciszek
Gutowski Grzegorz
Haliński Seweryn
Hejman Henryk
Hryniewski Stefan
Iwaszkiewicz Stefan
Jodkowski Julian
Jusewicz Walerian
Jaguczański Ignacy
Jakszewicz Julia
Jankowski Matwiej
Jarosz Ławrenty
Kalinowska Teofila
Kaszewski Michał
Kibort Adolf
Koziorowski Hilary
Kozicz Ignacy
Kolenda Adam
Korziuk Osip
Kosatski Erazm
Kotlewicz Wacław
Kryński Mikołaj
Lichomski Andrzej
Łopatta Ludwik
Ludwinowicz Karol
Malecka Fiedora
Markowski Jan
Michalski Ludwik
Misztowicz Lew
Morczałowski Felicjan
Niemysski Jan
Nowiński Kazimierz
Oziembłowski Onufry
Pawłowski Stanisław
Piewcewicz Józef
Pieślak Michał
Pietrolewicz Antoni
Pieszyński Oktawian
Podwyszyński Stanisław
Pożerski Franciszek
Poczepowicz Feliks
Rudzki Teofil
Rymmkiewicz Teodor
Rymtowt Antoni
Sawicki Walerian
Sancewicz Leon
Sikorski Eustachy (Kacper)
Skalski Teofil
Skrobański Stanisław
Smorczewski Józef
Sosanko Adam
Soszyński Aleksander
Stackiewicz Kazimierz
Szyling Feliks
Szneider Jan
Szpakowicz Michał s. Mikołaja
Szpakowicz Mikołaj
Tański Bernard
Tomaszewicz Wincenty
Tomaszewski Władysław
Tomczewski Józef
Topczewski Władysław
Wasilewski Józef
Weit Matwiej
Werner Bronisław
Wiskowski Franciszek
Wiszniewski Józef
Wojciechowicz Józef
Wilk Kasper
Wołowski Ignacy
Wróblewski Zygmunt
Wygowski Ignacy
Wyszomirski Józef
Wyszyński Mikołaj
Zaręba Władyczański Mikołaj
Zieleński Feliks
Ziembicki Aleksander
Żdżarski Stanisław

zawód-pochodzenie


lekarz szlachcic
mieszczanin
szlachcic
szlachcic
szlachcianka
szlachcic
drukarz
b.student S.Petersb.Uniwer.
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic(?)
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
ksiądz
ksiądz
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
ksiądz
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
ksiądz
szlachcic
szlachcic
ksiądz
szlachcic
 szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcianka
-
właść.
wdowa po sekr.guber.
mieszczanin
szlachcic
zakonnik bernardyn
szlachcic
ksiądz
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
zub.szlachta
b.urzędnik
szlachcic
żona zesłanego do gub.Tomskiej
 szlachcic
b. urzędnik
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
b.sekr.gub.
zub.szlachcic
szlachcic
b.mierniczy Wil. Urz. Ziem.
ksiądz
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
kleryk
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic
ksiądz
ksiądz
szlachcic
szlachcic
szlachcic
szlachcic nie zatw.przez heroldię
duchowny
b.oficer
szlachcic
szlachcic
ksiądz
szlachcic
b. adwokat
szlachcic
szlachcic
szlachcic
ksiądz
szlachcic
ksiądz
szlachcic
szlachcic

 Gubernia
w której się urodził

kowieńska
Wileńska
Mochylewska
Wileńska
Warszawa
Mochylewska
pólnocno zachodni kraj
Warszawa
Warszawska
Grodzieńska
Kowieńska
Podolska
-
Grodzieńska
Mochylewska
Mińska
Kowieńska
Kowieńska
Lubelska
Mińska
Mińska
Mińska
Grodzieńska
Kowieńska
Radomska
Kowieńska
Kowieńska
Mińska
Augustowska
Mińska
Mohylewska
Grodzieńska
 Płocka
Kijowska
Podolska
Wileńska
Kowieńska
Grodzieńska
Wileńska
Kowieńska
Kowieńska
Podolska
poddany pruski
z Lidy
m. Warszawa
Kowieńska
Kr. Polskie
Wołyńska
Grodzieńska
Mińska
Wołyńska
Kijowska
Grodzieńska
Podolska
Kowieńska
Mińska
Archangielska
Wileńska
Podolska
Augustowska
Podolska
Grodzieńska
Kijowska
Mińska
Wileńska
Wileńska
Wileńska
Kowieńska
w Kraju zachodnim
Kijowska
Kowieńska
-
Kowieńska
Kowieńska
Mińska
Wileńska
Wołyńska
Warszawska
Kr.Polskie
Warszawska
Grodzieńska
Wileńska
Kijowska
Wileńska
Kowieńska
Mohylewska
Kowieńska
Kowieńska
Płocka
Kowieńska
Kowieńska
Kowieńska
Augustowska
Mińska
Kowieńska
Siedlecka
Mohylewska
Wołyńska
Kowieńska
Kowieńska
Kr. Polskie
Grodzieńska
Wołyńska
Kowieńska
Podolska
Mohylewska
Witebska
Wołyńska
 Lubelska

Gubernia gdzie przebywał
pod policyjnym nadzorem

Wiatska
Wiatska
Astrachańska
Wiatska
Warszawska
Wiatska
Warszawska
Warszawa
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Archangielska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Warszawska
Wiatska
Archangielska
Archangielska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Archangielska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Woroneska
Archangielska
Wiatska
Wiatska
Archangielska
Wiatska
Astrachańska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Woroneska
Woroneska
Woroneska
Archangielska
Archangielska
Astrachańska
Archangielska
Wiatska
Archangielska
Wiatska
Archangielska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Woroneska
Wiatska
Woroneska
Archangielska
Woroneska
Wiatska
Wiatska
Astrachańska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Archangielska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Archangielska
Wiatska
Wiatska
Archangielska
Archangielska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Archangielska
Archangielska
Archangielska
Woroneska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Astrachańska
Wiatska
Wiatska
Archangielska
Archangielska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Wiatska
Archangielska
Warszawska
Warszawska
Wiatska
Archangielska
Wiatska
Warszawska
Warszawska
Wiatska
Wiatska
Archangielsk
Archangielska
Archangielska
Archangielska
Wiatska


 
 

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt