strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

METRYKA LITEWSKA

Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo wileńskie 1690 r.
Opracował: ANDRZEJ RACHUBA

WARSZAWA 1989
PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

SPIS TREŚCI


Wprowadzenie ................................................................................................................................................................................... 5
Wstęp .............................................................................................................................................................................................. 11
Wykaz skrótów ................................................................................................................................................ ............................... 23
       I. Aktykacyja weryfikacyjej kamienic wielkich i małych, domów i folwarków, w mieście JKM stołecznym wileńskim pod jurysdyką
           majdeburską będących ............................................................................................................................................................. 25
      II. Rejestr kamienic i domów W Wilnie podlegających synagodze wileńskiej ........................................................................................ 60
    III. Rejestr czynszów z kamienic i domów znajdujących się w Wilnie na placach cerkiewnych tzw. jurydyki metropolitalnej ....................... 63
    IV. Miasto JKM Wilno .................................................................................................................................................................... 66
     V. Powiat wileński ........................................................................................................................................................................ 77
   VI. Powiat oszmiański ...................................................................................................................................................... ............ 111
  VII. Powiat lidzki .......................................................................................................................................................................... 200
VIII. Powiat wiłkomierski ............................................................................................................................................................... 236
  IX. Powiat brasławski ................................................................................................................................................................... 271
Indeks osób .................................................................................................................................................................................. 282
Indeks nazw geograficznych ........................................................................................................................................................... 336
Mapa. Województwo wileńskie w XVII w. ...................................................................................................................................... 30-31

INDEKS OSÓB

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I ,J ,K , L, Ł, M, N, O, P , R, S, T. U, W, Z, Ż


Abdzicz Chasien 106
Ahrahtmowicz (-owa) zob. Abramowicz (-owa)
Abramowicz 103, 120, 184
Abramowicz Aleksander Benedykt 170
Abramowicz Andrzej 98
Abramowicz Behder 105
Abramowicz Bohdan 164
Abramowicz Dawid 104
Abramowicz Jan 194, 220
Abramowicz Mikołaj 194, 217
Abramowicz Samuel Michał 97, 98
Abramowicz (Abrahamowie!) Stefka 208
Abramowicz Szaban 167
Abramowicz Wojciech 188
Abramowiczowa 97
Abramowiczowa Chawa 105
Abramowiczowa Ewa 104
Abramowiczowa (Abrahamowiczowa)
Konstancja Marianna z Kołłątajów 208
Abramowiczowa Marianna 105
Abramowiczowa Mikołajowa 184
Achmatowicz Chasień 105
Adam 28
Adamowicz 45, 174
Adamowicz Aleksander 188
Adamowicz Andrzej 212, 243
Adamowicz Furs 103
Adamowicz Jan 146, 153, 189
Adamowicz Krzysztof 54, 263
Adamowicz Stanisław 222
Adamowiczowie 153
Addycki zob. Audycki
Adzikicz Mortuza 106
Aleksander 46
Aleksandrowicz Józef 104
Aleksandrowicz Murat 103
Aleksandrowicz (Aleksiejewicz) Prokop 64
Aleksandrowicz Tomasz 104, 105
Atexandrowicz 201
Ałexandrowicz Andrzej 251
Alexandrowicz Florian 222
Alexandrowicz (Aleksandrowicz) Jan 154
Alexandrowicz Jerzy 177
Alexandrowicz Kazimierz 151, 160, 215
Alexandrowicz Mikołaj 253
Alexandrowicz Paweł 214
Alexandrowicz Stanisław 214
Alexandrowicz Stefan Eustachy 69, 214, 215
Ambrożewicz Szymon 195
Anastazy od S. Ducha 112
Anciuszko Jerzy 205
Anciuszko Samuel 206
Ancuta Maciej 20
Andruszkiewicz Michał 205
Andrzejewicz Fiedor 46
Andrzejewski Hieronim 219
Andrzejkiewicz 196
Andukowicz (Andujowicz) Hieronim 196
Anforowicz Władysław Jan 126
Ankudowiczowie 170
Antoniewicz 46
Antoniewicz (Anionowicz) Joachim 26, 27,58
Antoniewicz Wojsim Stanisław Jan 341
Apanowtcz 32, 39
Aponowicz Stanisław 183
Araszkiewiczowa 162
Arawinko (Arewinko) 93
Arawinko (Arewinko) Jan 259
Arawinko (Arewinko) Osiadowski Jan 228
Arcichowski Aleksander 248
Arcimowicz Bazyli 278
Arcimowicz Jerzy 278
Arcimowicz Karol 278
Arcimowicz Kazimierz 278
Arcimowicz Stanisław 278
Arcimowicz Stefan 278
Aresztowiecz Kazimierz 50
Arewinko zob. Arawinko
Arsłanowicz (Arsanowcz) Chasień 104
Asanowicz (Assanowicz, Assinowicz) 48
Asanowicz Adam 165
Asanowicz Dawid 106
Asanowicz Mustafa 106
Azelberk zob. Azalberk
Assanowicz zob. Asanowicz
Audycki (Addycki) Stefan 148
Augustianowa 44
Azalberk (Aselberk) Kazimierz 122
Azarewicz Samuel 163
Azarowicz 165
Aziulewiczowa Alszka 105
Babiło Stanisław 245
Babiński Kazimierz 195
Bachmatowicz 44
Bagniński 154
Bajkowski 122,131
Bajkowski Jan 267
Bajkowski Karol 119
Baka Andrzej 156
Baka Kazimierz 156 „
Baka Paweł 157
Baka Samuel 157
Bakszczanin (Bokszczanin) Stanisław 143
Balec wieź 44
Balicki 209
Bałaban Jan 162
Baniewicz Piotr 56
Bankowski Daniel 241
Baranowicz 177,223
Baranowicz Bartłomiej 186
Baranowicz Jan 54
Baranowicz Michał 40.165
Baranowicz Paweł 186
Baranowicz Władysław 189
Baranowiczowa Krystyna z Kostrowickich 165
Baranowiczowie 165
Baranowski 38
Baranowski Dawid 106
Baranowski Jakub 204
Baranowski (Baranowicz) Jan 54
Baranowski Stefan 233
Barańska 32
Baraszewski Mortuza 233
Barkiewicz Ferens Michał 37
Barski zob. Żarski
Barszczyński (Barszczewski) 42
Bartoszewicz (Bartosewicz) 28, 85, 88
Bartoszewicz Jan Stanisław 218
Bartoszewicz Konstanty 77
Bartoszewicz Krzysztof 208
Bartoszewicz Marcin 232
Bartoszewicz Matys 231
Bartoszewicz Mikołaj 247
Bartoszewicz Piotr 218
Bartoszewicz Stanisław 218
Barty 48
Bazarewicz Chadet 165
Bazarewiczowie 164
Bazyli 47, 52
Bazylewicz 137
Bejerowa41
Bejnar Dawid 172
Bejnar Gabriel 244
Bejnarowicz Jan 222
Bejniewicz Marcin 248
Belskowski (Belikowski) Ihnat 55
Benkucki Mikołaj 279
Bennet (Bcnett) Aleksander 277 —
Bennet (Benett) Beniamin 269
Bennet (Benett) Jakub 276, 277
Berenkowa zob. Borejkowa
Berkienowiczowa (Berkinowiczowa) 27, 41
Berło Piotr 68
Bernatowicz 29, 38
Bernatowicz Jan 174
Bernatowicz Rafał 174
Bernatowicz Stanisław 203
Bernatowiczowa 154 –
Berniawski Stanisław 248
Białłozor (Białozor) 93, 118, 119
Bialłozor (Białozor) Jerzy 252
Białłozor (Białozor) Karol 49,107
Białłozor (Białozor) Krzysztof Kazimierz Aleksander 68,115.116
Białłozor (Białozor) Krzysztof Stanisław 256
Białłozor (Białozor) Marcjan Michał 91, 266
Białłozor (Białozor) Władysław 259
Białłozorowa (Białozorowa) 193
Białłozorowa (Białozorowa) Anna z Rudominów Dusiackich 116
Białłozorowa (Białozorowa) Elżbieta z Isajkowskich 68, 115, 118. 119,234
Białłozorowa (Białozorowa) Elżbieta z Worłowskich 252
Białobłocka Anna 242
Białobłocki Jan 265
Białopiotrowicz Adam 201
Bialopiotrowicz Krzysztof 201
Białopiotrowicz Samuel 201
Biegański 119,144
Biegański Daniel Kazimierz 118, 277
Biegański Felicjan Władysław 119,121
Biegański Jan 119
Biegański Jan Kazimierz 118 - 120.131
Biegański Jerzy 120
Biegański Kazimierz Władysław 131, 276
Biegielewicz Józef 55
Biejnaszewski zob. Bieniaszewski
Bielecki Chasiej 104
Bielikowicz Felicjan Kazimierz 139.179
Bielikowicz Krzysztof 139
Bielikowiczowie 65
Bielmacewicz 38
Bielscy 83
Bielski Bogusław Jan 80
Bielski Konstanty 120
Bieławski Maciej 243
Bieniaszewski (Biejnaszewski) Mustafa Olejewicz 230
Bieniaszewski (Biejnaszewski) Szaban 230
Bieniewicz Samuel 247
Bieniuński zob. Bieńkuński
Bienkiewicz Abram 230
Bienkiewicz Andrzei 229
Bienkiewicz Dawid 228
Bienkiewicz Marcin 228
Bienkiewicz Samuel 228
Bienkiewicz Wiktor 228
Bienkiewiczowa Krzysztofowa 228
Bienko Samuel 229
Bieńkowski 184
Bieńkowski Stanisław 260
Bieńkuński 172
Bieńkuński (Bieniuński) Krzysztof Antoni 184
Biesiecka 140,199
Biesiecka Elżbieta z Ostrowskich 140
Biesiecki Kazimierz 140
Biesiecki Mikołaj 140
Biesiecki Stanisław 184
Biesiecki Tomasz 128
Biesiecki Władysław 274
Bildziukiewicz Mikołaj 182
Bildziukiewicz Mikołaj Mikołajewicz 182
Biłowicz Józef 101,136
Biłuński Kazimierz 262
Bitner Antoni 70
BiwojnaTeofil l80
Blomberg (Blumberk) Jerzy 48, 74, 97, 239,244,260
Blomberg (Blumberk) Mikołaj 244
Blumberk zob. Blomberg
Błażewicz Aleksander 135
Błażewicz Jerzy 118
Błażewicz Kazimierz 135
Błażewicz Maciej 135
Błażewicz Piotr 135
Błażewicz Stefan 134,142,169
Błażewicz Władysław 135
Błażewicz Wojciech 135
Błoch Fryderyk 64
Błuś Bogusław Leon 161,192
Błuś Jakub 266
Boban zob. Bohan
Bobrowski zob. Borowski
Bobrownicki (Bobrzeniecki) Benedykt 172
Bobrownicki (Bobrzeniecki) Kazimierz 172
Bobrowski Dawid 178
Bobrzenieccy 172
Bobryk 34
Bocewicz 32
Bociewicz Jan 208
Boczkowski Tomasz 262
Bogucki Kazimierz Karol 120
Bohan (Boban) Aleksander 180
Bohan (Boban) Jan 180
Bohatko Jerzy 212
Bohdanowicz 41
Bohdanowicz Chasień 106
Bohdanowicz Józef 247
Bohdanowicz Maciej 247
Bohdanowicz Murza 105
Bohdziewicz 96 Bohdziewicz Andrzej 247
Bohdziewicz Gabriel 98
Bohdziewicz Jan 98
Bohdziewicz Krzysztof 203
Bohdziewicz Ludwik 202
Bohdziewicz Piotr 210
Bohdziewiczowie 202
Bohłaj (Bobłaj) Kazimierz 142
Bohorodz Wawrzyniec 118
Bohufał Jan l93
Bohumiłł 94
Bohusławski 98
Bohusławski Daniel 238
Bohusz Hieronim 92
Bohusz Jerzy 80
Bohusz Samuel 263
Bohuszewicz Jerzy 163
Bohuszewicz Konstanty 277
Bohuszewicz Stanisław 268
Bojarkowa 45
Bojarski 90
Bojarun 46
Bojarun Michał 51
Bojarun Stefan 55
Bojarun Szymon 51
Bojewski lian 232
Bokszczanin zob. Bakszczanin
Bokunowicz Jan 57
Bolestowski Fabian 141
Bołądź (Bołondź, Bołędź, Bołęndź) Kazimierz 49
Bołądź Jakub 201
Bołądź Jan 201
Bołądź Mikołaj 201
Bołądź Nosewicz Jerzy 201
Bołota Stefan 104
Bołtuć Jerzy 210
Bołtuć Kazimierz 193
Bołtuć Krzysztof 210
Bołtuć Marcin 210
Bołtuć Rafał 193
Bołtuć Stanisław 193
Bołtuciowa Krystyna 194
Bołtuciowa Stanisławowa 193
Bonawentura Jan 132
Bonfiłowa 34
Boniszko (Boniuszko) Bartłomiej Rafał 242
Boniszko (Boniuszko) Michał 252
Boratyński Stanisław Kazimierz 53
Borch (Bork) Eustachy Józef 275
Borejko Jerzy Władysław 98,142
Borejko Stanisław 266
Borejko Stefan Jan 75,90
Borejkowa 75,90
Borejsza Maciej 242
Borenkowa zob. Borejkowa
Borodyna Jan 150
Borodzicz 275
Borodzicz Michał 207
Borodzicz Stanisław 259
Borodzicz Stefan 207
Borowski 84,240
Borowski Dominik 265
Borowski Michał 261
Borowski (Bobrowski) Teofil 229
Bortkiewicz (Mikołaj?) 191
Bortkiewicz Aleksander 244
Bortkiewicz Bartłomiej 173
Bortkiewicz Daniel 249
Bortkiewicz Jan Władysław 244
Bortkiewicz Kazimierz 173
Bortkiewicz Krzysztof 266
Bortldewiczowa Anna 243
Borysowicz Józef 26, 58, 59
Borzyńska 90
Botwino Teodor 265
Bóbr 83
Braciszewski 81
Bracki 47
Bratkowski Jakub 205
Bratkowski Jan 191
Bratkowski Michał 193
Brodowski Jan 169,239
Brodowski Samuel 256
Bronią Józef 49
Bronicki (Brolnicki?) Stanisław 43
Bronisz 88, 246
Bronisz Jan Tomasz 240, 262
Browczyna 54
Brożyński Wojciech 236
Brunnow (Brunoif) Gottard Wilhelm von 249
Bryliński Bartłomiej 263
Brzeska Anna z Niekludów 138
Brzeziński Jan 79
Brzeźnicki Jakub 79
Brzeska 88
Brzoska Samuel 180
Brzoska Stanisław 184
Brzoskowie 207
Brzostowski Jan Władysław 33, 70, 71, 85, 107, 115, 131, 133, 138, 140, 197, 269
Brzostowski Konstanty Kazimierz 101, 181
Brzozowska Petronela z Oziębłowskich 250
Brzozowski 32, 50
Brzozowski Andrzej 250
Brzozowski Jerzy 142
Brzozowski Kazimierz 220
Buchner 42, 57
Buchowiecki 32
Buchowiecki Antoni 75, 88,109
Buckiewicz 43
Buczacki zob. Tworowski Buczacki
Buczewski Stanisław 241
Buczkowski 79
Budkiewicz 44, 90
Budrewicz Grymza Jerzy 176
Budziewicz 96
Budziewiczowa 50
Buiński Jan 261
Bujalski 157
Bujalski Aleksander 114
Bujalski Kazimierz 168
Bujalski Konstanty 114
Bujalski Marcin 168
Bujalski Marcjan 114
Bujalski Piotr 142
Bujanowski Hasień 103
Bujko Aleksander 255
Bujko Łukasz 188,189
Bujko Stanisław 153
Bujko Stefan 255
Bujnicki Stefan 120
Bujwid Michał 240
Bujwid Ruksza Jan 239
Bukata Jakub 189
Bukner (może Buchner? — zob.) 100
Bukowska (Bykowska) Konstancja 134
Bukowski (Bukacki) 55
Buksza 54
Bułat 103
BułhakDawidl64
Bułharyn Piotr 190,194
Buniewicz Ławryn 56
Burakiewicz 45
Burakiewiczowa Chasiejowa 104
Burba 37
Burba Krzysztof 50
Burblejk Klemens 241
Burcewiczowa Justyna 216
Burniejko Adam 230
Burniejko Krzysztof 201
Bursa 251
Burski Aleksander 253
Burski Samuel 250
Burzyński Aleksander 159
Burzyński Stanisław 265
Busz 120
Busz Mikołaj 243
Buszyński Józef 86
Butkiewicz Jan 251,257
Butler Jerzy 275
Butler Melchior (Malcher) 97, 265, 266
Butlerowa Anna z Giedrojciów 275
Butlerowa Krystyna 265
Butrymowicz Mikołaj 201
Butrymowicz Stanisław 218
Butwiłł Jurewicz 97
Butwiłowski Benedykt 144
Butwiłowski Kazimierz 114
Butwiłowski Mateusz 113
Bychowiec 93
Bychowiec (Jerzy?) 202
Bychowiec Mikołaj 75
Bychowiec Samuel Dobrogost 216
Bykowska 44,134
Bykowska Jaksa Marianna 223
Bykowska (Bukowska) Konstancja 134
Bykowski81,82, 122
Bykowski Jan 208
Bykowski Tysza Aleksander Stanisław 220,222
Bykowski Tysza Florian 220
Bykowski Tysza Hieronim 220
Bykowski Tysza Jan 220, 222
Bykowski Tysza Piotr 220
Byliński 29 Bylińscy (Rylińscy) 37
Carewski 246
Cedrowski 131
Chalecka Eufemia z Mleczków 221
Chalecki Gedeon Aleksander 73,221
Chalecki Kazimierz Karol 72
Chalecki Krzysztof 167
Chalecki Stefan 105
Chalecki Kurmanowicz Heliasz 165
Charewicz Gabriel 129
CharewiczJan 129
Charewicz Stanisław 126
Charewicz Stefan 129
Charmański Antoni 97
Charytonowicz 159
Charyt ono wieżowa 159
Chełchowska Barbara 224
Chilimowicz 26
Chiroża 275
Chlewiński Bazyli Michał 244
Chmielewski Michał 92
Chmielewski Serafinowicz Daniel 256
Chmielnicki Stanisław 275
Chociata Jakub 202
Choćko zob. Chodźko
Chodkiewicz Jerzy Karol 67,209
Chodkiewiczowa Izabella z Łąckich 70,94
Chodkiewiczowa Tekla Marianna zob. Kaczanowska
Chodkiewiczowie 94
Chodkowski 279
Chodźko (Choćko) 163,165
Chodźko (Choćko) Stefan 163
Chodźko (Choćko) Szymon 163
Chojecki 161
Chojecki Gabriel 131
Chojecki Jan 156,239,240
Chojecki Jerzy 76, 89,190,198
Chojecki Kazimierz 190
Chojecki Maciej 161
Chojecki Roman 179
Chojecki Stefan 190
Chojnicki Stanisław 204
Chołchowski Jan 268
Chołchowski 44
Chomicz Kazimierz 277
Chomicz Marcin 265
Chomiński 144,180
Chomiński Ludwik Jakub 136
Chomiński Stefan Kazimierz 95,152
Chomski Aleksander 133
Chomski Kazimierz 172
Chomski (Chomiński) Rafał 180
Choronowiczowa Zofia 210
Choroszanko 50
Chotkowski Maciej Leon 95
Chral Eliasz213
Chral (Chrul) Krzysztof 219
Chrapowicki Jan Antoni 6,10,134
Chrapowicki Jan Franciszek 75,134
Chrapowicki Stefan Antoni 228
Chraszenowicz Mikołaj 64
Chreptowicz Litawor 192
Chreptowicz Litawor Adam 153
Chreptowicz Litawor Ludwik 127
Chreptowicz Litawor Stefan 200
Chrołowicz Andrzej 278
Chrul zob. Chral
Chrypiewicz Kazimierz 246
Chrypiewicz Paweł 251
Chrzanowski Jerzy 128
Chrząstowski Józef Jerzy 170
Chrzczecki Marcin 223
Chrzczonowicz Adam 239
Chrzczono wieź Jan (Kazimierz) 217
Chrzczonowicz Kazimierz 260
Chrzczonowicz (Krzczonowicz) Leon 240, 267
Chwałkowski Marcin 260
Chwietkiewicz Samuel 218
Ciacz Jan 247
Ciechanowicz 27
Ciechanowicz Hieronim Felicjan 74, 95, 261
Ciechanowicz Samuel 265
Ciechanowiecki Albrycht Konstanty 75
Ciechanowiecki Dominik Władysław 127
Ciechanowiecki Hipolit Konstanty 75, 281
Ciechanowiecki Karol 75
Cierpięta Adam 166
Cierpięta (Cierzpięta) Krzysztof 185
Cierpięta (Czerpięta) Teodor 144
Ciesnowski (Ciernowski) Michał 51
Cieszeński Jerzy 143
Ciszeński (Ciżewski?) Jerzy 276
Ciszkiewicz Michał 233
Ciszkowski (Ciżkowski) Marcin 190
Ciulewicz (Cilewicz, Cielewicz) Marcin 279
Ciundziewicka Barbara 93
Ciundziewicki (Ciundzienicki) 93
Ciundziewicki (Ciundzienicki) Jan 93
Ciundziewicki (Ciundzienicki) Mateusz 93
Ciundziewicki (Ciundzienicki) Wojciech 93
Ciurla (Czurko) Paweł 166
Ciżewski 274,277
Ciżewski Mateusz 272
Cybulski 28
Cybulski Teodor 184
Cydzik (Cidzik) Jerzy 227
Cydzik Michał 227
Cynaki 26,27, 58
Cytowieżowa (Citowieżowa) 190
Cytowiczowa (Cybowiczowa) Helena 222
Czajkowski Aleksander 189
Czapiński Samuel 277
Czapiński Stefan Władysław 156
Czapkowski zob. Czepkowski
Czapla Jakub 224
Czapla Jerzy Maciej 223
CzaplicJakub 213
CzaplicJan 214
Czaplic Jerzy 214
Czaplicowa Anna 225
Czapliński 29
Czarewski 239, 248
Czarnacki Stanisław 93
Czarniawski 94
Czarnomachej 28
Czarnowski 278
Czartoryski Samuel 186
Czartoryski Stefan 186
Czechowicz Samuel 263
Czechowicz Lachowicki Franciszek 172
Czechowicz Lachowicki Piotr Franciszek 134
Czechowicz Towgin Jan 263
Czechowski Jan 204
Czeczot Stanisław 155
Czejkowski Paweł 47
Czempkowski Stanisław 82
Czepkowski (Czapkowski) Rydzwan 104
Czepkowski (Czapkowski) Stefan 104
Czerek (Czerkas) 46
Czerep Kazimierz 120
Czerkas zob. Czerek
Czerniak Aleksander 104
Czerniawska Teodora z Rostów 45
Czerniawski 33, 34
Czerniawski Buda Jan 45
Czerniewicz Andrzej 64
Czerniewski Jan 129
Czerpięta zob. Cierpięta
Czerski Jan 262
Czeszejko 54
Czeszejko Władysław 98
Czeszejkowa91
Czesznicki Mikołaj 167
Czesznicki Stanisław 166
Czesznicki Wojciech 169
Czołhański Aleksander 224
Czujniajć Tomasz 47
Czurko zob.Ciurla
Czyczyn zob. Ejgird Czyczyn
Czymbiłowski Stanisław 251
Czywel Franciszek 87
Czyż 137,227
Czyż Aleksander 182,195
Czyż Andrzej 82
Czyż Bogusław 213
Czyż Jan (Kazimierz) 137,176
Czyż Józef 184,195
Czyż Konstanty 141
Czyż Krzysztof 193
Czyż Michał Jan 156
Czyż Mikołaj 137
Czyż Paweł 98
Czyż Stanisław 135,137
Czyż Stefan 135
Czyż Mintowt Albrycht Michał 156
Czyż Mintowt Karol 98
Czyż Mintowt Kazimierz 68,71
Czyżowa 96
Czyżowa Mintowt 156
Czyżowa Mintowt Barbara Helena zob.
Demłowa Czyżewski 45,46
Dakowski Samuel 158
Dalecki zob. Palecki
Damecki 82
Daneyko Adam 213
Daneyko Michał 200
Dangiewicz Abram 129
Danilewicz (Dawgielewicz) Mikołaj 166, 250
Danilewicz Paweł 166
Danilewicz Roman Jan 111,166
Danilewiczowa Katarzyna z Paców 111, 122,127,166
Daniłowicz 36,169
Daniłowicz Jan 211
Dankiewiczowa 45
Dankwart Baltazar zob. Danquart
Danowski Jakub 248
Danąuart (Denkwart) 42
Danąuart (Dankwart, Denąuart) Baltazar 185
Daszkiewicz 178
Dawcewicz Michał 160
Dawgird213
Dawgird (Dowgird) Aleksander 226
Dawgird Andrzej 216
Dawgird Felicjan 222
Dawgird Ludwik 215
Dawgird Michał 223
Dawgird (Dowgird) Mikołaj 225
Dawgirdowa Helena 210
Dawid 231
Dawidowicz Adam 104
Dawidowicz Chasień 104
Dawidowicz Samuel 103
Dawidowski Biłaj 233
Dawidowski Józef 233
Dawidowski Roman 231
Dawlud Aleksander 209,212
Dąbrowa Adam Jan 271
Dąbrowski (Dombrowski) 41
Dąbrowski (Dombrowski) Jakub 279
Dąbrowski Jan Kazimierz 243
Dąbrowski Kazimierz 128,172
Dąbrowski Kazimierz Stanisław 249
Dąbrowski (Dombrowski) Marek 43
Dąbrowski Mikołaj 250
Dąbrowski Mikołaj Kazimierz 172
Dąbrowski Tomasz 45
Dąmbska Anna 152
Dąmbski Stanisław 99,151, 152
Degawi Antoni 153
Delamarsowa (Delemarsowa) Zuzanna 35
Demblewski Krzysztof 210
Dembski (Dębski) Jakub 41
Denhoff Stanisław Ernest 191
Denhoffowa Konstancja ze Słuszków 191
Dernałowicz Michał 96
Deszczyński Jan 260
Dewejko Stanisław 237
Dewen Józef 251
Dewen Stanisław 252
Dewojna 85
Dębkowski 29
Dębski zob. Dembski
Dilkiewicz zob. Dylkiewicz
Djakiewicz Jan 257
Djamentowicz Stanisław 154
Długoszewski Dawid 85
Dłuski Florian 159
Dłutkiewicz Jerzy 263
Dmitrowicz Aleksander 169
Dmitrowicz Hrehory 55
Dmitrowicz Jan 231
Dmitrowicz Michał 169
Dmitrowicz Trojan 231
Dmochowski (Dmuchowski) Samuel 194
Dmochowscy 195 Dobkiewicz 78, 80, 89
Dobkiewicz (Dowbkiewicz) Krzysztof 237
Dobkiewiczowa Katarzyna 78
Doboszyński zob. Dobużyński
Doboszyński Aleksandrowicz Władysław 155
Dobożyński zob. Dobużyński
Dobrohost (Dobrogost) Jan 167
Dobrolecki 120
Dobużyński Jan 238
Dobużyński (Dobożyński) Jan Samulewicz 238
Dobużyński (Dobożęski) Kazimierz 238, 257
Dobużyński (Doboszyński) Konstanty 240
Dobużyński Krzysztof 238
Dobużyński Malcher 238
Dobużyński Stanisław 238
Dobysz (Dobosz) Jędrzej 54
Dogocki (Dogodzki) Maciej 143
Dokurno Jerzy 154
Dokurno (Dowkunt) Stanisław 174
Domasławski Henryk 210, 212
Dombrowski zob. Dąbrowski
Dorniak Jerzy 149
Dorniak Kazimierz 149
Dorniak Krzysztof 149
Dorniak Rafał 151
Dorniak Samuel 150
Dorniak Wawrzyniec 149
Doroniewicz Gabriel 204
Dorulski 45
Doszewicz 77
Dowel 44
Dowgiałio (Dowgiało) 89,163
Dowgiałło (Dowgiało) Adam 163
Dowgiałło (Dowgiało) Aleksander 164
Dowgiałło (Dowgiało) Jan 253
Dowgiałło (Dowgiało) Kazimierz 242
Dowgiałło (Dowgiało) Maciej 202
Dowgiałło (Dowgiało) Michał 231
Dowgiałio (Dowgiało) Mikołaj 202
Dowgiałło (Dowgiało) Rafał 158, 182, 193,199
Dowgiałło (Dowgiało) Stanisław 245
Dowgiałłowa (Dowgialina) Joanna z Poręmbskicli 213
Dowgiel (Dowgul) Stefan 191
Dowgił Paweł 222
Dowgił Wawrzyniec 222
Dowgił Byczkowski Wawrzyniec 222
Dowgird Adam 190
Dowgird Adam Michał 159
Dowgird Franciszek 150
Dowgird Konstanty 190
Dowgird Michał 150
Dowgird Władysław 190
Dowknis Andrzej 190
Dowksza Jan 253
Dowksza Jerzy 254
Dowkunt 174
Dowmont 89
Dowmont Jerzy Dominik 254
Downanicz Stefan 239
Downarowicz216
Downarowicz Florian 248
Downarowicz Jan 255
Downarowicz Michał Piotr 89
Downarowicz Mikołaj 252
Downarowicz Stanisław 251
Downarowicz Stefan 241
Downarowiczowa Anna 241
Downarowiczowa (Dawnarowiczowa) Katarzyna 261
Dowojnowicz Jerzy 134
Dowsiewicz 41
Drazga 41
Drobysz Wojciech 254
Drodziewicz Krzysztof 49
Drozdowski Władysław 271
Drudzki Michał 265
Druszynowski Jerzy 64
Drzewiecki 91
Dubecki Jan 278
Dubrawski Jan 227,233
Dukarski Jan 52
Duksza Jan 84
Duniłowicz Samuel 239
Dunkin 196
Durasewicz 242
Durassewicz Jerzy 246
Duraszewicz Stanisław 241
Dworowski (Tworkowski?) Jerzy 123
Dworzecki 90
Dybowski Cherubin 140
Dylkiewicz (Dilkiewicz) Piotr 256
Dylkiewicz Stanisław 263
Dylkiewicz Władysław 263
Dziadulewicz Stanisław 233
Dziahilewiczowa (Dziahielewiczowa) 28
Dziakielewicz Stefan 50
Dziakiewicz 202
Dziakiewicz Jan 268
Dziakiewicz Krzysztof 260
Dziakońscy 195
Dziakoński Jan 173
Dziczkaniec (Dzizkaniec) Jan Adamowicz 205
Dziczkaniec Łukasz 231
Dziczkańcowa (Dzieszkańcowa) 202, 206
Dziczkańcowa Helena 205
Dzidzik 86
Dzidziałł (Dzidzuł) Kazimierz 253
DzidziulMichał l73
Dzidziułł zob. Okmiański
Dzidziułł Dziekański Paweł 279
Dzienasewicz Zachar 104
Dzierżuk 47
Dzierżyć (Dzieżyc) Aleksander 221
Dzierżyć (Dzieżyc) Florian 225
Dzieszerowiczowa Chasia 103
Dzieszkańcowa zob. Dziczkańcowa
Dziewałtowski Stanisław 175
Dziewidzkiej Fiłon 133
Dzięgielewski Jan 82
Dzięgiewicz 45
Dziwlewski 118
Dzydziułł zob. Okmiański
Dzidziułł Dzmitrowicz Piotr 202
Ejdanowicz Dawid 104
Ejgird (Eygird) Aleksander 245
Ejgird (Eygird) Eliasz (Heliasz) 189
Ejgird (Eygird) Jan Kazimierz 188
Ejgird (Eygird) Jerzy 188
Ejgird (Eygird) Krzysztof 188
Ejgird (Eygird) Michał 188
Ejgird (Eygird) Michał Mikołajewicz 189
Ejgird (Eygird) Mikołaj 188
Ejgird (Eygird) Mikołaj Iwanowicz 188
Ejgird (Eygird) Rafał 189
Ejgird (Eygird) Czyczyn Jan 188
Ejgird (Eygird) Czyczyn Piotr 188
Ejgird (Eygird) Zaleski Aleksander Jan 188
Ejgirdowa (Eygirdowa) Adamowa 188
Ejgirdowa (Eygirdowa) Michałowa 188
Ejmont Bartłomiej 257
Ejmont Mikołaj 247
Ejsing zob. Krupowicz Ejsing
Ejsmont Jan 201
Ejsmont Marcin 162
EjsmontowalS?
Ejsmontowa (Esmontowa) Katarzyna zKolesińskich 211
Ejsymont (Ejsimont) 85
Ejsymont (Ejsmąt) Jan 201
Ejsymont (Ejsimont) Stanisław 82
Ejtmin (Etmin) Władysław 134
Ejwiłowa Jafiuciowa Helena 245
Erdman Jerzy 19
Erki 36,41
Eydziatowicz (Ejdziatowicz) 159
Fastowski 86
Paszcz Michał 175,184
Fiedor 52 Fiedorowicz 52
Fiedorowicz Iwan 63
Fiedorowicz Izaak 53
Fiedorowicz Jędrzej 54
Fiedorowicz Michał 48
Fiedorowiczowa Helena 63
Filipowicz 32
Filipowicz Bazyli 56
Filipowicz Stefan 63
Filipowicz Władysław 246
Filipowiczowa 32
Fiłonowicz Paweł 63
Floryanowicz 86
Fonderenden 37
Fonderflot 29,43
Franciszek 34, 51
Frąckiewicz Adam 249
Frąckiewicz Jan 263
Frąckiewicz Jerzy 254
Frąckiewicz Mikołaj 240
Frąckiewicz Radzimiński 212
Frąckiewicz Radzimiński Bronisław Michał 139
Frąckiewicz Radzimiński Gedeon 249
Frąckiewicz Radzimiński Kazimierz 33,160,228,234,235
Frąckiewicz Radzimiński Paweł Jan 215
Frąckiewicz Radzimiński Stefan 72, 96,221
Freytagowa (Freytakowa) 275
Freytagowa (Freytakowa) Urszula 249
Funkinow Andrzej 275
Fursowicz Mahomet Bohdanowicz 177
Furszyna Chawa 106
Gabrjałowicz (Gabrielowicz) 79,192,193,281
Gabrjałowicz Antoni 257
Gabrjałowicz Jan 242,281
Gabrjałowicz Józef 278
Gabrjałowicz Michał 159,166
Gabrjałowicz Mickiewicz Jan 205
Gajdamowicz Kazimierz 241
Gajdamowicz Stefan 239
Gajdamowski Piotr 240
Gajewski Kazimierz 205
Gajewski (Hajewski) Paweł 226
Galimski 168
Galimski Aleksander 157
Galimski Daniel 157
Galimski Krzysztof 157,198
Ganowiel88
Gantzkow (Gantzkau) Erdmann 253
Gaściewicz 93
Gaściewicz (Gościewicz) Aleksander 86
Gawłowicki 32, 39
Gawłowicki „mularz" 33
Gawłowicki „rajca" 29, 58
Gąsiewski 135
Gąsowski 187
Gerdukiewicz Michał 55
Gerekiewicz (Gierekiewicz) Wojciech 51
Giecewicz 81
Gieczewska Józefowa 264
Gieczewski 252
Gieczewski Bartłomiej 251
Gieczewski Jan 239
Gieczewski (Kieczewski) Mikołaj 264
Gieczewski Stanisław 239
Giedgowd (Giedgołd) Samuel 254
Giedrojciowie 97
Giedrojć 85,97,123,130
Giedrojć Aleksander 79
Giedrojć Arnolf 80
Giedrojć Bartłomiej 144, 238
Giedrojć Benedykt 78
Giedrojć Daniel 260
Giedrojć Jan 79,240,241
Giedrojć Jan Arnolfowicz 79
Giedrojć Jan Mikołajewicz 243
Giedrojć Jan Sewerynowicz 243
Giedrojć Jerzy Kazimierz 136,144
Giedrojć Kazimierz 97, 179, 191, 198, 243
Giedrojć Krzysztof 137,236
Giedrojć Leon 191
Giedrojć Michał Krzysztof 132
Giedrojć Michał Władysław 241
Giedrojć Piotr 96,191
Giedrojć Samuel 91
Giejdzieczewicz Michał 50
Gielewicz 28,43
Gielman 40
Giełdowicz Adam 57
Giełgud Andrzej Kazimierz 67,247
Giełwanowski 91
Giełwanowski Augustyn 90
Gienielewicz Michał 93
Gierdziejewicz (Giejdzieczewicz) Michał 50
Gierdziejewski Stefan 219
Gierekiewicz zob. Gerekiewicz
Gierkiewicz 28, 58
Gierkiewicz Andrzej 37,47
Gierkowicz Stanisław 134
Gierżod Samuel 193
Gierżod Wojciech 169
Gierżodowa Mikołajowa 193
Giesztowt Jakub 228
GiesztowtJan 218
Giesztowt Jarosz 218
Giesztowt Maciej 229
Giesztowt Stanisław 224
Giesztowt Szczęsny 218
Giesztowtowie 218
Giewgołd 98
Gieysztorowa Irena 11,12
Gilewicz 48
Gilewicz Piotr 44
Gimbut (Gimbutt) 237,239
Gimbut Andrzej Mikołaj 108
Gimbut Krzysztof 229
Gimbutowa Aleksandrowa 237
Gimbutowiel65
Giniut 81
Ginejko Maciej 257
Gintowttl63,178
Gintowtt Aleksander 245
Gintowtt Andrzej 255,266
Gintowtt Jerzy 245
Gintowtt Kazimierz 259
Gintowtt Stanisław 238
Gintowtt Dziewiałtowski Jan 255,267
Gintowtt Lula Józef Aleksander 174
Gintowtt Lula Wawrzyniec 174
Girdwiłł Jan 242
Girski (Kirski) Jan Piotr 142
Giryń Tomasz 167
Giryńska Sulejmanowa 106
Girżda Władysław 273
Gislanka (Gislawska) 57
Gizbert 74
Giżyckil89
Gliniecki zob. Hliniecki
Gliński 185
Gliński Teodor 268
Głębocki Jan 128
Głowacki Kazimierz 278
Głoziewicz Michał 51
Głuchowski 280
Głuchowski Aleksander 120
Głuchowski Kazimierz 128
Głuchowski Wojciech 128
Gniewkowska 46
Gnojnicki Rabiej Albrycht 192
Godebska Barbara z Wojnów Oiańskich 213
Godebski 175
Godebski Andrzej Konstanty 213
Godebski Marcin 102
Godebski Teodor 213
Godebski Walerian Kazimierz 176
Godelewiczowa 49
Godlewski 46, 77
Godlewski Jan 202
Godlewski Kazimierz 263
Godlewski Stanisław 245
Godlewski Stefan 189
Godziejowa 45
Godź Andrzej 186
Godź Gabriel 186
Godź Michał 186
Godź Wawrzyniec 186
Gojżewski Samuel 155
Golejowski Aleksander 124,158
Golgin Piotr 173
Golgont Piotr 267
Goliusz 52,100
Golmont Adam 190
Golmont Jakub 188
Gołębiewski (Gołembiewski) 220
Gołodziński 47
Gombrewicz 89
Gombrewicz Michał 254
Gonielewicz 49
Gornostajski Marcjan 119
Gorszwiłło 225
Gorszwiłło Krzysztof 226
Gorzeński Jan 19
Gosiewska Magdalena z Konopackich 140
Gowartt Samuel 257
Górski 240
Górski Jan 154
Górski (Gurski) Jerzy 152
Górski Krzysztof 50,260
Górski Marcin 219
Górski Michał 214
Górski Nikodem 215
Górski Stanisław 216
Górski Czerkaski Stefan 265
Grabowska Helena 252
Grabowski Michał 246
Grabski 176
Grabski Michał 158
Gradowski 89,179
Gradowski Michał 253
Grajewski Marcin 223
Grajewski Marcin Michał 224
Grażewicz Łukiański Andrzej 245
Grądzki (Grodzki) Jan 260
Gregorowicz zob. Hrehorowicz
Greyterowa (Grytterowa) 42
Grochowski 84
Grochowski Józef 120
Grochowski Kazimierz 113
Grodziowie 195
Grodź 184
Grodź (Grotuz) Andrzej 180
Grodź Jan 195
Grońska Aleksandrowa 259
Groszowski Jan 52
Grotowski 252
Grotowski Aleksander 242
Grotthus (Grotuz) 180
Grotthus (Grotuz) Bogusław 188
Gruckiewicz (Pruckiewicz, Buckiewicz) 43
Grudziewicz 47
Grunewald (Grunwalt) Andrzej 108
Grusza (Gruża) 45
Grużewski Jakub Jan 84,238
Grużewski Jan 104
Grużewski Marcjan 238
Gruździówna Krystyna Konstancja 176,183
Gruźdź Mikołaj 176
Grymza Władysław 178
Grymza Budrewicz zob. Budrewicz Grymza
Gryncewicz Samuel 250
Gryncewicz Stefan 268
Gryniewicz (Gryncewicz) Dawid 247
Grzegorz 27
Grzegorzowa 49
Grzybowicz 65
Grzycki Samuel 189
Grzymalina Puzanowska 217
Grzymało Jan 217
Grzymało Krzysztof 217
Grzymało Paweł 217
Grzymałowie 217
Grzymałowski Daniel 248
Gudziejewski 78,259
Gudziejewski (Gudziewski) Mikołaj 187
Gudziejewski Stefan 261
Gudziewicz 49
Gumowski Władysław 135
Gurski zob. Górski
Gurwolaniec Mikołaj 207
Hajbowicz Roman 52
Hajewski zob. Gajewski
Hałdukiewicz Jan 105
Hałdukiewiczowa 105
Hałko Aleksander 184
Hancewicz 80, 86
Hancewicz Jan 228
Hancewicz Matiasz 48
Hancewicz Tomasz 230
Haniewicz Jan 86
Haniewicz Józef 86, 171
Haniewicz Michał 86, 171
Haraburda 214
Haraburda Michał Karol 109
Harasimowicz Bartłomiej 230
Harasimowicz Eliasz 230
Harasimowicz Jan 230
Harasimowicz Stanisław 218
Hartman Daniel 64
Hartmanowa Krystyna z Tokarzewskich 64
Harwał (Herwat) 41
Hawrylkiewiczowa Emerencjanna z Jezierzyńskich 209
Hawryłkoewicz Jan 221
Hawryłowicz Piotr 215
Hawrynowicz Jan 226
Hebartowa 78
Hejbowicz Bazyli 137
Hejbowicz (Hajbowicz) Roman 52
Heliasz 53
Heliaszewicz Murat 106
Heliaszewicz Stefan 55
Heliaszewicz Gejsz Malcher 71
Helman 41
Herman Krzysztof 174
Herman Stanisław 180
Hermanowicz (Hermanowski) Jan 191
Hertmanowa 35
Hetmin zob. Ejtmin Hieronimowicz Rafał 95
Hieronimowicz Władysław 95
Hilchen (Ilhen) Stanisław 148
Hinca Stanisław 200, 201
Hizof Kazimierz 251
Hladowicki Jakub 215
Hladowicki Jerzy 215
Hlebko Jakub 209
Hlińska Jakubowa 178
Hliński 178
Hliński (Dangiewicz?) Adam 129
Hliniecki (Gliniecki) Józef Kazimierz 98,109
Hłuski Daniel 223
Hoduc Stanisław 121
Hołdziewicz Adam 45
Hołodowicz 51
Hołowa 45
Hołowacz Kazimierz 148
Hołowaczewski 34
Hołownia 136, 140
Hołownia Michał 136
Hołownia Rafał 147
Hołownia Stefan 147
Hołownia Ostrożecki Jan Władysław 136,171,181
Hołownina 136, 140
Hołozubiec Szymon 44
Hołubowiczowa 51
Horain (Horaim) Aleksander 88, 130
Horain (Horaim) Jan 118
Horain (Horaim) Stanisław 153
Horbaczewski Jan Kazimierz 157, 158
Horbaczewski Krzysztof 158, 198
Horbaczewski Samuel Michał 157, 198
Hordziejewski 83, 84
Hordziejewski Aleksander Michał 72,92,97
Hordziejewski Hieronim 83
Hordziejewski Stefan 84
Horodecki 151
Horodecki Antoni 167
Horodecki Józef 128
Horodecki Józef Michał 128
Horodeckf Konstanty 128
Horodecki Stefan 128
Horodecki Szymon 128
Howen Jan von 266
Hranicki Jan 177
Hrehorowicz Ignacy 204
Hrehorowicz Szymon 216
Hrehorowicz Władysław 187
Hrehorowicz (Gregorowicz) Wersocki Jan 253
Hrehorowicz Wersocki Konstanty 243
Hrehorowicz Wersocki Stanisław 242
Hrehory 38
Hromyka 175
Hrunkiewicz 47
Hrycewicz 26
Hrykozewicz Andrzej 243
Hryncewicz Mikołaj 215
Hryniewiecki Kazimierz 204
Hryniewicz 87
Hryniewicz Jakub 100
Hryniewicz Kazimierz 154
Hryniewicz Stefan 36, 161, 203
Hryniewiczowa 114
Hryniewska Stefanowa 191
Hrynkiewicz Aleksander 185
Hryszan Jan 224
Hryszkłewicz Michał 224
Hubryk 48
Hubrykowa 42
Hurynowicz 223
Hurynowicz Adam 190
Hurynowicz Felicjan 221
Hurynowicz Kazimierz 154
Hurynowicz Ludwik 221
Hurynowicz Michał 187
Husakowski 89
Huszcza Jerzy 125
Hutorowicz Andrzej 112
Hutorowicz Stefan 52
Ihnatowicz Daniel 43
Ihnatowicz (Inatowicz) Jan 184
Ihnatowicz (Inatowicz) Jerzy 175, 179
Ihnatowicz (Inatowicz) Michał 179
Ihnatowiczowie Łubiańscy 184
Ihnatowicz Łubiański Jerzy 127
Ihnatowiczowa 34, 55
Ilcewicz (Ilewicz) Jan 203, 237
Ilcewicz (Ilewicz) Jerzy 205
Ilcewicz Paweł 237
Ilcewicz (Ilewicz) Tomasz 201, 202
ligowa 44
Ilukiewicz Władysław 223
Irzykowicz Monwid Aleksander 173
Irzykowicz Monwid Paweł 173
Isawinicz Bartłomiej 279
Isidorus a Santa Cruce zob. Wieczorkowski Maciej
Iszajaszewicz Adam 148
Iszora Andrzej 166
Iszora Malcher 268
Iwan 50
Iwan Stefan 64
Iwanowicz 46, 89
Iwanowski 90
Iwanowski Władysław 38, 70, 242, 272
Iwaszkiewicz 80, 89, 97, 195
Iwaszkiewicz Aleksander 156
Iwaszkiewicz Jan 123, 180, 184
Iwaszkiewicz Jan Kazimierz 262
Iwaszkiewicz Jerzy 123
Iwaszkiewicz Krzysztof 83
Iwaszkiewicz Mikołaj 123
Iwaszkiewicz Piotr 180
Iwaszkiewicz Stanisław 156, 195, 262
Iwaszkiewiczowa Felicjanna ze Szwańskich 156
Iwaszkiewiczowie 195
Iwicka Władysławowa 263
Ixkiel (właściwie von Uexkull) Eberhard 181
Izdebski 273
Izdebski Wojciech 124
Izowski Jan 51
Jabłonowski Hilary 158
Jabłońska Fatma 104
Jabłoński Chasiej 104
Jacewicz Jan 205
Jacewicz Jerzy 205
Jachimowicz 47
Jachimowicz (Jakimowicz) Aleksander 178
Jachimowicz (Jakimowicz) Jakub 178
Jachimowicz Samuel 163
Jachnowicz Michał 216
Jaciuński (Jacuński) 47, 96
Jackiewicz Jan 229
Jackiewicz Kazimierz 259
Jackiewiczowa Alsza 246
Jacyna Jan 80
Jacyna Marcjan 81
Jagieło Jan 149
Jagieło Jerzy 149
Jagieło Władysław 149
Jagiełowicz Kazimierz 90
Jakimowicz zob. Jachimowicz
Jaknicki 77
Jakowicki 154, 156, 216
Jakowicki Jan 154
Jakowicki Łukasz 156
Jakowicki Mateusz 156
Jakub 52, 57
Jakubowicz Jan 55
Jakubowicz Juchno 103
Jakubowicz Szymon 164
Jakuszewicz Tomasz 104
Jałomońska (Jałomińska) Józefowa 232
Jałomoński Aleksander 233
Jałomoński Mustafa 231
Jałomoński Samuel 231
Jałomoński Szymon 231
Jamont 78
Jamont Daniel 254
Jamont Franciszek 254
Jamont Jerzy 222
Jamontowa Krystyna z Paprockich 183
Jamont Pollewicz zob. Pollewicz Jamont
Jamontowie 211
Jan 47, 64
Jan Kazimierz Waza 5, 6, 9, 11
Jan III Sobieski 11,254
Janczury Heliasz 106
Jandulewicz Adam 130
Janelewicz Jan 264
Jankiewicz 43
Jankiewicz Andrzej 80, 239
Jankiewicz Kazimierz 57
Jankiewicz Leon 56
Jankiewicz Ryzwan 177
Jankiewicz Stanisław 55
Jankiewiczowa Zofia z Tomkiewiczów 80
Jankowska (Jarkowska) Wojciechowa 116
Jankowski 117
Jankowski Czesław 137, 171, 175, 181
Jankowski Jan 183
Jankowski Łukasz 163
Jankowski Mikołaj 151
Jankowski Szymon 183
Janowicz 45
Janowicz Adam 56
Janowicz Hrehory 43
Janowicz Kazimierz 56
Janowicz Stanisław 45
Janowski Wawrzyniec 224
Januszewicz Piotr 163
Januszewski Tomasz Stanisław 78
Januszkiewicz 82, 98, 163
Januszkiewicz Eliasz 254
Januszkiewioz Ławryn 191
Januszkiewicz Maksymilian 133
Januszkiewiczowa 51
Jarcewicz 44, 93
Jarkowska zob. Jankowska
Jarmelecki 80
Jarmołowicz (Jarmumalewicz, Jarmułowicz) Eliasz 48
Jarmołowiczowa Dawidowa 238
Jarocki Szymon 273
Jarosek (Jarosz) 26
Jaroszewicz Piotr 229
Jaroszewicz Stanisław 224
Jarski 190
Jarzynowski Łukasz 253
Jasiewicz Franciszek 195
Jasiewicz Michał 195
Jasiewicz Tomasz 195
Jasińska 105
Jasińska Anna z Dziubanickich 95
Jasińska Katarzyna 106
Jasińska Marianna 155
Jasiński Bajram 105
Jasiński Jan 79, 104
Jasiński Krzysztof 95
Jasiński Sulejman 106
Jastrzębska (Jastremska) Janowa 177
Jastrzębski Aleksander 189
Jastrzębski Łukasz 196
Jasudowicz Stanisław 245
Jaszewicz Adam 201
Jaszewicz Andrzej 204
Jaszewicz Jan 204
Jaszewski Stanisław 221
Jaszkiewicz Michał 55
Jaszyc (Jurzyc?) Jan 207
Jaszyc (Jurzyc?) Ludwik 207
Jatko wski 190
Jatowicki (Jako wieki?) Jakub 216
Jatowtt Jan 90
Jatult Samuel 77
Jawgiel Kazimierz 153
Jawgiel Walerian 242
Jawojsz Michał 267
Jawojszowa Malcherowa 254
Jaworowski Franciszek 203
Jawsicz Jan 244
Jawsicz Mikołaj 244
Jazgunowicz Michał 43
Jeleński Maciej Kazimierz 260
Jelski Karol 278
Jensen Marcin 64
Jerzy 43
Jeśman 171, 175
Jeśman Antoni 116, 118
Jędrzejewicz Stefan 55
Jocz Krzysztof 215
Joczyński 100
Jodko Aleksander 210
Jodko Andrzej 218
Jodko Jan 210
Jodko Jerzy 210
Jodko Kazimierz 211
Jodko Stanisław 210
Jodko Narkiewicz Stanisław 210
Jodziewicz 86, 87
Jodziewicz Stanisław 96
Jordan Dawid 235
Jordan Jan 210, 235
Joreszkiewicz Stefan 208
Józef 51, 53
Józefowa 44
Józefowicz 38
Józefo wieź Demisław 164
Józefowicz Jan 232, 233
Józefowicz Szymon 105
Józefowiczowa 105
Józefowiczowa Chalecka 106
Józefowicz Hlebicki Jerzy 221
Józefowiczowa Hlebicka Anna z Połubińskich 221
Józefowiczowa Hlebicka Katarzyna ze Scypionów del Campo 221
Juchniewicz 43
Juchniewicz Jerzy 255
Juchniewicz (Juchnowicz) Kazimierz 267
Juchniewicz Marcin 180
Juchnowicz Wabił Stefan 208
Juchnowicz Zadziewicz 100
Judycki 240
Judycki Aleksander 112
Judycki Jan Paweł 112, 116, 265
Judycki Jerzy Konstanty 156
Jugielewicz Kuszlaniec zob. Kuszlaniec
Jugielewicz Jugiewicz Piotr 264
Jundziłł 94
Jundziłł Gabriel 150
Jundziłł Jan 207
Jundziłł Marcin 204
Juniewicz Piotr 54
Juraha 88, 131, 133
Juraha Jan 174
Jurczewski (Jurczyński) 36
Jurelswicz Jerzy 257
Jurewicz zob. Juriewicz
Jurewicz Butwił zob. Butwił Jurewicz
Jurewicz Jan 148
Jurewicz Samuel 217, 224
Jurewicz Stanisław 174
Jurewicz Wawrzyniec 238
Jurewicz Wojciech 185
Jurga 207
Juriewicz (Jurewicz) Kazimierz 178
Jurkiewicz Stanisław 150
Jurkowicz 81
Jurska Szabaj 105
Jursza Aleksander 204
Jursza Augustyn 94
Jursza Józef 205
Jursza Michał 224
Jursza Stefan 231
Jursza Władysław 203
Jursza Wojciech 202
Jurszyna Krystyna 93
Jurszyna Mikołajowa 203
Jurzyc 207
Jusiewicz 48, 94
Juszkiewicz 32, 58, 124
Juszkiewicz Aleksander 168
Juszkiewicz Bazyli 54
Juszkiewicz Michał 255
Juszkiewicz Mikołaj 210
Juszkiewicz (Jurkiewicz) Samuel Bohdan 68,266
Juszkiewiczowa Marcinowa 243
Kaczan Kazimierz 150
Kaczan Michał 150
Kaczan Stanisław 150
Kaczanowska Tekla Marianna z Naruszewiczów 69,94,209
Kaczanowski 184
Kaczanowski Jan Franciszek 127
Kaczanowski Kazimierz 225
Kaczanowski Piotr Kazimierz 273,279
Kaczanowski Piotr Krzysztof 273,279
Kaczanowski Stefan 129
Kaczkowska 94 Kaczyńska 82
Kaczyński 76
Kaczyński Michał 84,249
Kaczyński Stanisław 251
Kalenicki Piotr 272
Kalewiczowa 56
Kalinowski Antoni 242
Kaliszewski Andrzej 56
Kamieński Michał 19
Kamińska 81, 84, 162
Kamiński 83,96,128
Kamiński Andrzej 176
Kamiński Bazyli 116
Kamiński Bogufał 148
Kamiński Jerzy Michał 179,183
Kamiński Kazimierz 148
Kamiński Krzysztof Michał 179
Kamiński Malcher Kazimierz 92
Kamiński Remian 148
Kamiński Władysław 221
Kamiński Rokoz Piotr 221
Kandyba Aleksander 226
Kandyba Władysław 227
Kandyba Prokszyc Jerzy 209
Kapusteński 214
Kapuściński Michał 240
Karaś 36
Karaś Stefan 28, 57
Karęga Hektor Władysław 69, 127
Karp Krzysztof 214
Karp Teodor Leon 117,119
Karpiowa Konstancja z Rudominów Dusiackich 117, 119
Karpolewicz Matiasz 45
Karszewski 189
Karwowski 275
Kasjanowicz Mateusz 273
Kasper 56
Kaperowa 43,47
Kasperowa Elżbieta 51
Kasperowicz 211
Kasperowicz Mikołaj 52
Kasperowicz Teofil 229
Kasperski Kazimierz 272
Kasza Szymon 52
Kasztort 45
Kaszyc (Kaszczyc) Jan Wawrzyniec 212
Katkowski Jan 246
Kazanowski zob. Kaczanowski
Kazimierz IV Jagiellończyk 207
Kęsowska 225
Kęsowski Bogusław 225
Kęsztortt Michał 238
Kibort 97
Kibortowa Zofia z Mołockich 207
Kiecarz Jakub 56
Kieczewski zob. Gieczewski
Kiełczewscy 165
Kiełczewski Skarbek Franciszek 72,94
Kiełczewski Skarbek Gabriel Jan 80
Kiełpsz Talat 80, 263
Kiełpsz Talat Jan 239
Kiełpsz Talat Kazimierz 246
Kiełpsz Talat Piotr 249
Kiełpsz Talat Rafał 240
Kiełpsz Talat Samuel 263
Kiełpsz Talat Stanisław 119
Kieński Aleksander 103
Kieński Daniel 103
Kieński Mikołaj 103
Kierbedź 153
Kierbedź Aleksander 187
Kierdej 154
Kierdej Jan 6,9
Kierdej Michał Jan 96,152,241
Kierdej Władysław Antoni 67
Kiernożycki Aleksander 107
Kiersztejtt Józef 272
Kiewlewicz Wojciech 251
Kiewlicz Benedykt 166
Kiewlicz Jerzy 129
Kiewlicz Michał 142
Kiewlicz Turski Piotr 190
Kijanowski Jakub Kazimierz 139,194,196
Kijanowski Stanisław 244
Kijanowski Stefan 278
Kijuć Kazimierz Władysław 229
Kimajć 57
Kimbar 277
Kimbar Konstanty 244
Kimbar Marcin 144
Kimbar Stanisław 275
Kimbarowa Katarzyna 237,278
Kimbarowa Tekla 265
Kimetowicz 46 Kintoff 81
Kirkor Jan Kazimierz 95,140
Kirna Jan 257
Kirna Kazimierz 257
Kirna (Kirny) Michał 85
Kirna Piotr 257
Kirna Stefan 257
Kirski Piotr zob. Girski Jan Piotr
Kiryło 39
Kisarzewski Wincenty 130
Kisiel Aleksander 253,254
Kisielewicz 87
Kiszka Janusz 168
Kiszka Mikołaj 126
Kiszka Stanisław 146,168
Kiszkowie 126
Kiślakowa Janowa 48
Kizielewicz Bartłomiej 49
Kiźniewski zob. Żyżniewski Jan
Klarowski (Klawuski) 39
Klat zob. Klodt
Klawuski zob. Klarowski
Klebenowiczowa 48
Kleczkowski Jakub 121
Kleczkowski Piotr 121
Klet 40
Kliczewski 58
Klimanowicz (Klimowicz) Bazyli 167
Klimański 144
Klimański Stanisław 123,145
Klimkiewicz Jan 257
Klimkowa 47
Klimontowicz Samuel 267
Klimowicz 89, 167,251
Klimowicz Andrzej 251
Klimowicz Bazyli zob. Klimanowicz
Klimowicz Seweryn 252
Klimowicz Stefan 89, 261
Klodt (Klat) Jan Engelbrecht von der 273,274
Kloner 79
Klonowski 26
Kluczycki Franciszek 20
Klukiewicz Jan 210
Kłokocki Adam 158
Kłokocki Kazimierz 18
Kłopacki 47
Kłosiński 77
Kmicic Samuel 99,108
Kmita Paweł 222
Kmita Piotr 209
Kmita Samuel 209
Kniaźewicz (Kniaziewicz) Piotr 181
Kobyliński Jan 205
Kobyliński Konstanty 204
Kobylióski Krzysztof 207
Kobylnicki 124
Kocewicz 57
Kochan zob. Steckiewicz
Kochan Kochan Aleksander 217
Kochan Gabriel 219
Kochan Jakub 220
Kochan Jan 220
Kochan Jan Tymofiejewicz 220
Kochan Stefan Fiłonowicz 220
Kochan Tymoflej Bohuszewicz 219
Kochanowie 219
Kochanowski 139
Kochański Michał 139
Kocielewicz 51
Kociełł (Kocioł) 182,187
Kociełł Andrzej Stanisławowicz 163
Kociełł Florian 187
Kociełł Gabriel 163
Kociełł Jan 193
Kociełł Jan Stanisławowicz 163
Kociełł Jerzy 140,182
Kociełł Michał 162,168
Kociełł Michał Bogusław 162
Kocielł Michał Jan 162
Kociełł Michał Kazimierz, podskarbi 36,100,123,124,137,140,141,155,158,162,165,197
Kociełł Michał Kazimierz 162
Kociełł Samuel Hieronim 65,155,165
Kociełłowie 162,163,165
Koczan Aleksander 257
Koczan Andrzej 184,257
Koczan Jan 184, 257
Koczan Jerzy 148
Koczan Michał 193
Kodz Łukasz 178
Kokciewicz 82
Kolenda Adam 96
Kolenda Jacek 96
Kolenda Michał Konstanty 84
Kolendzina 7ofla z Dunin Rajeckich 84
Kolesiński Konstanty Dymitrowicz 212
Kolesiński Konstanty Pawłowicz 212
Kplesiński Marcin Dymitrowicz 211
Kolesiński Stefan Dymitrowicz 210
Kolęcki Jan 234
Kolnicki (Kórnicki) 156
Kołczanowa 55
Kołłątaj (Kokomdaj) Jan Kazimierz 123
Kołodzierzyński 86
Kołyszko 213
Kołyszko Adam 256
Kołyszko Jan 211
Kołyszko Józef 154
Kołyszko Piotr 229
Komajkowski (Komajewski?) Michał 266
Komar 169,266
Komar Adam Jerzy 266
Komar Andrzej Jerzy 169
Komar Hieronim 192
Komar Jerzy 173
Komar Krzysztof 145,172,199
Komarowa 192
Komarowie 192
Komarowicz Franciszek 183
Komarowicz Stanisław 183
Komiaka Kazimierz 190
Komiaka Stanisław 183
Komorowscy 273 Komorowski 237,273
Komorowski Aleksander 275
Komorowski Jan (Kazimierz?) 275
Komorowski Krzysztof 88,265
Komorowski Sakowicz Gabriel Karol 83
Konarski Krzysztof 236
Koncewicz Krzysztof 268
Koncewicz Stanisław 255,261
Koncewicz zob. Kucewicz Kondrat 55
Kondrat Jakub 154
Kondrat (Konrad) Michał 225
Kondratowicz Jan 148
Kondratowicz Marcin 180
Kondratowicz Michał 247
Kondratowicz Stefan 52
Kondratowicz Zygmunt 160
Kondyner 248 Konopacki 93
Konopacki Jan 78
Konopolski Jan 264
Konstanty no wieź 19
Konstantynowicz Jan 128
Kontowtt (Konttowtt) 82,92
Kontrym Jan 207
Kontrym Jarosz 217
Kontrymowicz Jan 251
Kontrymowicz Mikołaj 251
Kończą Jakub 260
Kończą Rafał 245
Kopeć 187, 249
Kopeć Adam 266
Kopeć Kazimierz Jan 244
Kopeć Michał Antoni 140,187-189
Kopeć Stefan 276
Koplewska 90
Koplewski Daniel 244
Koplewski Jan 244
Koplewski Jerzy 244
Koprowski Kazimierz 265
Korbutt Krzysztof 257
Korbutt Samuel 257
Kordyner Jakub 255
Kordziuk 91
Kordziuk Aleksander 92
Kordziuk (Gabriel?) 84
Kordziuk Piotr 90
Kordziuk Samuel 90
Korejwo Aleksander 193
Korejwo Kazimierz 141
Korejwo (Korejwa) Władysław 144
Korff Ernest Jan 83
Korff Filip Mikołaj 262
Korff Mikołaj 252, 273
Korff Mikołaj Ernestowicz 83
Korffowa Anna Dorota z von der Roppów 262
Korkiewiczowa Zofia 206
Korkontt Jan 245
Korkowski Bartłomiej 263
Korkuciowa Marianna 208
Korkuciowa Mateuszowa 231
Korkuciowa Mikołajowa 231
Korkuć Adam 203
Korkuć Andrzej 208
Korkuć Andrzej Janowicz 231
Korkuć Krzysztof 203
Korkuć Samuel (Jan Samuel?) 203
Korkuć Stanisław 203
Kórnicki Piotr 156
Korolko 265
Korotejg Kazimierz Gabriel 229
Korotejgis (Kotejgis) Jan 194
Korotejgis Samuel 150
Korsak Issupowicz 231
Korsak Adam (Michał?) 193,197
Korsak Dawid 231
Korsak Bobynicki Bazyli 63
Korsak Bobynicki Jan 69
Korsak Głębocki Józef 112,121
Korsak Zaleski Krzysztof 179,186
Korsak Zaleski Onikiej 186
Korsakowa 89
Korsakowa Zaleska Maryna z Sapiehów 186
Korsza 174
Korycki Piotr 162
Korygnowski Urban 239
Koryński 77
Korzeniewski Jan Karol 154
Korzenkowski 44
Korzewski 93
Kos (Koss) 69
Kos Jan Jerzy 69
Kosarzewska Barbara 209
Kosarzewski 272
Kosiło Jerzy Władysław 280
Kosiński Mar(cjan?) 86
Kosko Andrzej 167
Kosko Samuel 167
Kosrnowski 85
Kosobudzki (Kosobucki) 27,58
Kossakowski (Kosakowski) 78
Kossakowski (Kosakowski) Jan 89,180,242
Kossakowski (Kosakowski) Jan Mikołaj 180
Kossakowski (Koszakowski) Krzysztof 132, 199,280
Kossow (Kosów) Stefan Antoni 116
Kossowski (Kosowski) Jan 190
Kostrowiccy 28
Kostrowicka Konstancja 224
Kostrowicki 224
Kostrowicki Jan 28,223
Kostrowicki Kazimierz 279
Kostrowicki Michał 224
Kostrowicki Samuel 223
Kostrowski 160, 165
Kostrowski Bazyli 116
Kostrowski Stefan 83
Koszczyc (Koszcza) Michał 73,81,130,132,152
Kością Teodor 188
Kościałkowska Anna z Brzozowskich 253
Kościałkowska Anna z Puciatów 253
Kościałkowska Zofia 253
Kościałkowski Jan 242,253
Kościałkowski Jerzy Kazimierz 240
Kościałkowski Michał Jan 241,277
Kościukiewicz Szymon 53
Kotkowski 50
Kotkowski Krzysztof 204
Kotowicz 175
Kotowicz Andrzej Franciszek 109
Kotowicz Hrehory Józef 226
Kotowiczowa Cecylia Barbara 109
Kotowski Izajasz 133
Kotowski Florian Leon 276
Kowalewicz Krzysztof 52
Kownacki Jerzy 212
Kownianka Tomaszowa 46
Kowzan Adam 185
Kowzan Andrzej 185
Kowzan Jan 185,195
Kowzan Kazimierz 185
Kowzan Mikołaj 185
Kowzan Piotr 185
Kowzanowa 51
Kozaczonkowa 36
Kozakiewicz Mustafa 106
Kozakiewiczowa Dorota 128
Kozakiewiczowa Fatma 105
Kozakowski (Kosakowski) Daniel 262
Kozakowski Dawid Jan 204
Kozakowski Stefan 266
Kozaryn Feliks 233
Kozaryn Hieronim (Jeremian) 227
Kozaryn Roman 209
Kozicz Gabriel 267
Kozicz Jerzy 214
Kozicz Mateusz 215
Kozicz Mikołaj 214
Kozicz Władysław 214
Kozieł 168, 187,193
Kozieł Walerian 259
Kozieł Poklewska Anna z Kociełłów 137
Kozieł Poklewski 92
Kozieł Poklewski Fabian Stanisław 87,181
Kozieł Poklewski Jerzy Michał 123,137
Kozieł Poklewski Krzysztof 91
Kozieł Poklewski Marcin 196
Kozieł Poklewski Samuel 161
Kozieł Poklewski Stanisław 195
Koziełłowie Poklewscy 171
Koziołł zob.
Kozieł Kozłowicz Jan 177
Kozłowicz Jerzy 184
Kozłowicz Stanisław 177
Kozłowicz Szymon 177
Kozłowski 33,52
Kozłowski Adam 241
Kozłowski Franciszek 122
Kozłowski Jan 50
Kozłowski Kazimierz 191
Kozłowski Matiasz 50
Kozłowski Piotr 75
Kozyrska Janowa 128
Kożemiaka (Kozmaka, Kożomiaha) 39
Krakowski S.11
Krasowski Janusz 278
Krasowski Stanisław 159
Krasowski Teodor 114
Kraszełnik Jędrzej 53
Kraszelnik (Kwaszelnik) Zachariasz 52
Kraśnik Hrehory 219
Kraśnik Jan Daniiowicz 220
Kraśnik Jerzy Daniłowicz 220
Kraśnik Maciej (Matiasz) Daniłowicz 220
Kraśnik Michał 220
Krakowski zob. Krzątowski
Krepsztul (Krepsztut) 86,174
Krepsztul (Krepsztułd) Adam 173,174
Krobielnik Maciej 57
Krocewicz Paweł 50
Kromberk 63
Krompiewski Jerzy 266
Krosulski 120
Kroszyńscy 88
Kroszyński Adam 256
Kruniewicz Aleksander Kazimierz 213
Krupel Aleksander 227
Krupel Jan 227
Krupel Kasper 227
Krupel Maciej 261
Krupel Szczęsny 227
Krupel Teodor 226
Krupowicz 222
Krupowicz Aleksander 228
Krupowicz Jan 190
Krupowicz Jerzy 213
Krupowicz Kazimierz 211,219,222
Krupowicz Krzysztof 211
Krupowicz Maciej 218,228
Krupowicz Piotr 224
Krupowicz Samuel 211
Krupowicz Stanisław 211
Krupowicz Wojciech 222
Krupowicz Ejsing (Ejzing) Jan 201
Krupowicz Ejsing Mikołaj 201
Krupowiczowa Dawidowa 213
Krupowiczowie 211
Kruszecki Jan 241
Kryczyński Abram 164
Kryczyński Aleksander 163
Kryński Jan 142
Kryński Stanisław 162
Krystian 40
Kryszpin Kirszensztein Marcin 99
Krzczonowicz zob. Chrzczonowicz
Krzeczetowicz Michał 177
Krzątowski (Krętowski, Krakowski) Maciej 200
Krzeczowscy 81
Krzyczewski (Krzeczewski) 58
Krzysztof 48
Krzywicz Aleksander 97
Krzywiec Eliasz 97
Krzywiec Jan 239, 254
Kuberdziowa Halszka 228
Kublicki Piotr 65, 13
Kucewicz Daniel 206
Kucewicz (Kuczewicz, Koncewicz) Franciszek 125,189,246
Kucewicz Jan 202,203
Kucewicz Jerzy 215
Kucewicz Mikołaj 202
Kucewicz Samuel Bohdanowicz 206
Kucewicz Stanisław 206
Kuchaj Oraz 104
Kucinajć Krzysztof 57
Kucz Piotr 218
Kuczberska Katarzyna 206
Kuczborski Felicjan Karol 72
Kuczuk Hieronim 171
Kudejewski Bohuszewski Mustafa 231
Kudeński Dawid 231
Kugiewicz 90
Kugiewiczowa Anna 246
Kulbicki zob. Kublicki Piotr Kulesza 171,265
Kulesza Andrzej 201
Kulesza Bartłomiej 195
Kulesza Jakub 224
Kulesza Józef 201
Kulesza Kazimierz 202,206
Kulesza Krzysztof 195
Kulesza Maciej 206
Kulesza Marcin 203
Kulesza Stanisław 203
Kuleszyna Anna z Sokołowskich 195
Kulikowski 89
Kulikowski Jerzy 240
Kulikowski Kazimierz (Michał Kazimierz?) 260
Kulikowski Łukasz 226
Kulikowski Piotr 260
Kulwiński Kazimierz 209
Kulwiński Krzysztof 270
Kulzminowicz Szczęsny 230
Kułak (Okołow?) Zygmunt 182
Kuncewicz Andrzej 186
Kuncewicz Jan 173,186
Kuncewicz Jan Walerian 234
Kuncewicz Jakub Dominik 234
Kuncewicz Kazimierz Teofil 274
Kuncewicz Wawrzyniec 186,195
Kuncewiczowa Anna z Tyszkiewiczów 274
Kunicki 51
Kunowski Hilary 230
Kupść Jerzy 243
Kurcz Franciszek 234
Kurcz Jan 259
Kurcz Stefan Kazimierz 234
Kurczyński Stefan 105
Kurejsza 93
Kurkowski Mikołaj 133
Kurmanowicz 134,164
Kurmanowicz Adam 164
Kurmanowicz Samuel 164
Kurmanowicz Chalecki Eliasz 164
Kurmin Jakub 229
Kurowicz Zawistowski Szymon Kazimierz 72
Kurowiczowa 46
Kurowska Piotrowa 254
Kurowski 84
Kurowski Jan 205
Kurzewicz Krzysztof 64
Kusak Jan 203
Kuszelewicz Jan 55
Kuszelewski Adam 255
Kuszelic 40
Kuszlaniec Michał 162
Kuszlaniec Jugielewicz Kazimierz 184
Kuszłejko Samuel 238
Kwaszelnik (Kraszelnik) Jędrzej 53
Kwaszelnik Mikołaj 47
Kwaszelnik Zachariasz 52
Kwinta Andrzej 272
Kwinta Jerzy 272
Kwinta Karol 272
Kwinta Marcin 222,272
Kwinta Michał 272
Kwinta Mikołaj 260
Lachnicki Adam 251
Lachnicki Paweł 238
Lachnicki Stefan 268
Lachnicki Wojciech 252
Lachowicz 80
Lachowicz Piotr 242
Iracki Jan Samuel 71
Ladowicki zob. Hladowicki
Ladowicki Kazimierz 55
Lamparski Albrycht 267
Lanckorońska Katarzyna źob. Paszkowska-Lanckorońska
Lantowska Andrzejowa 52
Laskowski Władysław 135
Latyński zob. Letyński
Lawdańska (Laudańska) 40,67
Lawdański 76
Lawdański Aleksander 252
Lawdański Michał 241
Lechowski 96
Legowicz 242
Legowicz Zachariasz 262
Legucki (Legiecki) 267
Lejko zob. Łojko
Lenartowicz Aleksander 254
Lenartowicz Jakub 263
Lenikowski 215
Lenikowski Mikołaj 213
Lenkiewicz (Łękiewicz) Mikołaj 47
Lenkiewicz Ipohorski Roman 65
Leonowicz 167, 184
Lepszy Kazimierz 20
Leszczyński Władysław 148
Leszkiewicz Jan Kazimierz 29,208
Leszkiewicz Samuel 224
Lettow (Lettaw) Yorbek Aleksander Jerzy 68,85,99,234
Lettow (Lettaw) Yorbek Krzysztof Wiktoryn Zbigniew 68,71,99,138,222,229,233,234
Letyński (Latyński) 117,151
Letyński Aleksander 151
Lewonowa 55
Lewonowicz 38
Lewonowicz (Leonowicz) Jan 167
Lichodziejewski Chryzostom 243
Ligucki Piotr 88
Limont 221
Limont Jan 227
Limontowa Krystyna z Paprockich 183
Lindzina 98,99
Lingowa 49
Liniajć 48
Lipczański Jan 51
Lipiński 41
Lipiński Jan 177
Lipiński Samuel 177
Lipiński Stanisław 177
Lipkowie 195
Lipniewicz 78
Lipski 78
Lisiewicz Jan Stanisław 63
Lisiewski 65
Lisowscy 195
Listowski Roman 105
Lotowicz 46
Lubkiewicz Salomon 231
Lubkiewicz Samuel 203
Lubnicki zob. Łucznicki
Lubochońska 273
Ludkiewicz (Lutkiewicz) 91
Ludkiewicz Daniel 264
Ludkiewicz Jan 261, 264
Ludkiewicz (Lutkiewicz) Jerzy 264
Ludkiewicz Tomasz 264
Ludwigolski 248
Lulewicz Henryk 11,12,15,17
Lutomirski Samuel 210
Lutostański 56,97
Lwowicz Jan 248
Łabanowski Michał 253
Łabie 82
Łabudź Jan 172
Łabuński 91
Łabuński Maciej 257
Łabuński Michał 257
Ładogórski Tadeusz 11,12
Ładowicki zob. Hladowicki
Ładzik 41
Łamińska 155
Łamiński 157,172
Łamiński Michał 155
Łamiński Wincenty Kazimierz 155-157
Łamiński Władysław 157,158
Łaniewski Hrehory 193, 197
Łaniewski Mikołaj 222
Łaniewski Władysław 227
Łaniewski zob. Wołk Łaniewski
Łapa Jerzy 123, 184
Łapcewicz 32
Łastowski Gabriel 177
Łastowski Michał 154,188
Łastowski Tomasz 154,188
Łaszkiewicz Stanisław 264
Ławryn 48
Ławrynowicz 49
Ławrynowicz Michał 94
Łękiewicz zob. Lenkiewicz
Łodziata Jerzy 206
Łodziata Zygmunt Kazimierz 187
Łogodołt 91
Łojba zob. Montygird Łojba
Łojko (Lejko) Samuel 215,222
Łojwisz Wojciech 245
Łokuciewski Felicjan Michał 180
Łokuciewski Jan 180
Łokuciewski Krzysztof 180
Łomaka Samuel 130,178
Łomanowicz Emanuel 123-
Łopaszczowa Chawa 164
Łopata Felicjan 229
Łopata Krzysztof 22&
Łosan Piotr 267
Łowejko 77
Łowejko Kazimierz 276
Łowejko Marcin 276
Łowkiański Paweł 51,52
Łowkiewicz 47
Łowkiowa 51
Łowmiański 79, 237
Łowmiański Aleksander 236.
Łowmiański Henryk 11,17
Łowmiański Krzysztof 252
Łozowski 34
Łuczko Władysław Michał 253,269
Łucznicki Jan 154
Łucznicki (Lubnicki) Piotr 177
Łuczyński Jan 56
Łukaszewicz 49,200
Łukaszewicz, ks. 238
Łukaszewicz Aleksander 263
Łukaszewicz Andrzej 278
Łukaszowa 44
Łukiański 91,244
Łukiański (Łukijański) Jerzy 253
Łunkiewicz Stanisław 228
Łuszczewicz Stanisław 38
Łuszczyk 200
Łuszczyk Kazimierz Stanisław 151
Łuszkiewicz 38,46
Łyczkowska Marianna 133
Łyczkowski 133
Łyszkiewicz Michał 113
Macewicz Mikołaj 202
Machmajewicz Biłat 104
Maciejewicz Eliasz 209,227
Maciejkiewicz 173
Maciulewicz Mikołaj 202
Mackiewicz 114
Mackiewicz Andrzej 190
Mackiewicz Jakub 56
Mackiewicz Jan 64
Mackiewicz Jan Tomasz 129
Mackiewicz Ludwik 195
Mackiewicz Michał 171
Mackiewicz Stefan Franciszek 127
Mackiewicz Szczęsny 57
Mackiewicz Tomasz 129, 180
Mackiewicz Władysław 128
Madziul 44
Makarewicz 223
Makarski Tomasz 265
Makowiecki 133
Makowski Michał Dominik 240
Maksym 27
Makuszko zob. Niewiarowicz Makuszko
Malcherowicz Stanisław 247
Malejewicz Gabriel 170
Malejewicz Jan Wincenty 170, 171
Malejewiczowie 170
Malewicz 33
Małe wieź Jerzy 56
Malewski Krzysztof Stanisław 219
Malewski Stanisław 218
Malicki Aleksander 238
Malicki Stefan 250
Malinowski 38, 39
Malinowski (Malmowski) Adam 248
Malinowski Aleksander 129
Malinowski Stanisław 159
Malmowski zob. Malinowski
Małkowicz Paweł 138
Małkowski 177,178
Małkowski Jan 135
Mamczyc Jerzy 135
Mankiewicz Gabriel 166
Mankiewicz Jan 169
Manteuffel-Sey (Szoge) Karol 246
Mantusz Szyryn zob. Szyryn Mantusz
Marcinkiewicz 91
Marcinkiewicz Michał 271
Marcinkiewicz Stanisław Jerzy 74,268
Marcinowa 43
Marcinowicz Stanisław 56,218
Marcinowska (Marynowska) 155
Marcinowski Samuel 97
Marecki zob. Merecki
Marhamorowicz Roman 106
Maria Dominika od S. Trójcy 121
Markiewicz Andrzej 139
Markiewicz Dowbor 113
Markiewicz Dowbor Krzysztof 114
Markowicz 114,175
Markowski Stanisław 182
Markowski Władysław 196
Marson Karol 71,99,160,198,240,266
Marson Kazimierz 71,99,160,240,266
Marszewski 149
Marszewski Stanisław 193
Marszewski Wojciech 193
Marynowska zob. Marcinowska
Maskiewicz zob. Moskiewicz
Maskiewiczowa zob. Moskiewiczowa
Masło 117
Masło Aleksander 154
Masło Daniel 120
Masło Dawid 193
Masłowski 275
Masłowski Bartłomiej 134
Masłowski Jerzy 275
Masłowski Piotr 131
Masłowski Samuel 275
Masłowski Wojciech 275
Maszkowski Antoni 180
Matiasz 34,54
Matiaszowa 45
Matiaszkiewiczowa Stefanowa 141
Matulewicz zob. Rączko Matulewicz
Matusewicz Kazimierz 161,162
Matusewicz Piotr 165
Matusewicz Stanisław 81
Mawlewicz Piotr 225
Mączański Jan 248
Mączański Piotr 248
Mączański Stanisław 248
Mączański Stanisławowicz 248
Mączański (Mączyński) Wojciech 245
Mączański Zygmunt 248
Mągiało Krzysztof 207
Medeksza Eliasz 245
Medeksza Michał 257
Medeksza Stefan Franciszek 76
Medunecki (Meduniecki) 95,120
Medunecki Hieronim 119
Meier Paweł 268
Mejnartowicz (Meynartowicz) Wacław 29,211
Mejnartowicz (Meynartowicz) Władysław 212
Melech Jan 106
Melechowa Ewa 106
Meler 44
Menk Jan Stanisław 127
Merecka Samuelowa 174
Merecki (Marecki) 255
Merecki Daniel 263
Merło Stanisław 158
Merszkowski Paweł 200
Meszrowicz Dominik 248
Meynartowicz zob. Mejnartowicz
Meczyński Stanisław 177
Męgolin Karol Michał 111
Micewicz 96
Michalewicz Tomasz 188,198
Michał 48, 49
Michał Korybut Wiśniowiecki 11
Michałkiewicz Samuel 241
Michałowicz Maciej 51
Michałowicz Mucharen 105
Michałowska Chasieniowa 105
Michałowski 153,154,172
Michalowski Adam 188
Michałowski Bazyli 187
Michałowski Gabriel 188
Michałowski Jarosz 153,154
Michałowski Jerzy 180
Michałowski Stefan 189
Michniewicz Bartłomiej 261
Michniewicz Benedykt 63
Michniewicz Jan 223
Michniewicz Michał 267
Michniewicz Stefan 249
Michniewiczowa 82
Mickiewicz 44
Mickiewicz Andrzej 231
Mickiewicz Gabriel 202
Mickiewicz Jan 248
Mickiewicz Jerzy 43
Mickiewicz Samuel 202,210
Mickiewicz Gabrjałowicz zob. Gabrjałowicz Mickiewicz
Mickiewicz Rymwid 82
Mickiewicz Rymwid Krzysztof 261,262
Miczkowski 204 Mieczkowski 79
Miecznikowski Michał 171
Mielachowski Chazbi 232
Mieleszko Albrycht 162
Mieniutko Bazyli 168
Mieniutko Filon (Filip) 167,168
Mieniutko Karol 166
Mieniutko Paweł 167
Mieniutko Roman 167
Mieniutko Jawłoszewicz Bazyli 168
Mieniutko Jawłoszewicz Filon 168
Mieniutko Jawłoszewicz Szymon 168
Mierzeńscy 75
Migdał Michał 225
Migdałowa Eleonora 225
Miguć Adam 268
Miguć Andrzej 259
Miguć Mikołaj 268
Miguć Piotr 268
Migurzyna 34
Mikłaszewicz Kazimierz Jan 160
Mikołaj 63,64
Mikołajewicz 44
Mikołajewicz Jan 218
Mikołajowa 46,64
Mikosza Krzysztof 229
Mikszewicz (Miszkiewicz) Jan 151,152
Mikszewicz Michał 155
Milecki 52
Milekiewicz Michał 53
Mileniewicz 48
Mileńki Łukasz 186
Milewicz 48
Milewski 92,157,171
Milewski Bogusław 245
Milewski Jan 171
Milewski Jan Kazimierz 223
Milewski Karol 217
Milewski Maciej 167
Milewski Michał 167, 229
Milewski Stanisław 231
Milewski Tomasz 159
Milk 232
Milkamanowicz 106
Milkowski Abram 232
Milkowski Jan 232
Milkowski Szejbutan 232
Miluńska Polonia z Okmińskich 232
Miluński Milkowski Mustafa 232
Miłaszewicz Adam 106
Miłaszewicz (Miłasewicz) Kazimierz 253
Miłaszewicz Piotr 261
Miłaszewski Jerzy 256
Miłosz Jan 257
Miłoszewski Jan 260
Miłoszewski Michał 263
Mimoński Jan 257
Mimoński Kazimierz 250
Mimoński (Mimański) Piotr 246
Mimoński (Miwoński) Stanisław 261
Minakowski Eliasz 216
Minakowski Jan 150
Minder Adam 261
Minkiewicz Kazimierz 71,145
Minkiewicz Marcin 53
Minkiewicz Piotr 36
Minkiewiczowa 32, 33
Mintwianiec Szymon 228
Minuciaj Szymon 56
Miński Jan Kazimierz 98
Miracki (Mirzecki) Jan 162
Mirscy 274
Mirska Zofia z Szaszewiczów 274
Mirski Jan 274
Mirski Kazimierz 274
Mirski Michał 120,274
Mirski Michał Jan 274
Mirski Władysław 274,277,280
Mirzecki zob. Miracki
Misiukiewicz 36
Misiukiewiczowa 45
Miszewski Mikołaj 268
Miszkiewicz zob. Mikszewicz
Miściszewski Gabriel 92
Mitian Rafał 249
Mitian Stefan Franciszek 249
Mizgiewicz Piotr 206
Mleczkowa 85
Mnichowicz 97
Mocarski Jan 169
Mocarski Rajmund 112
Mocarzewski Krzysztof 279
Mogilnicki 144
Mogilnicki Tomasz 113
Mohl (Mol) Jan von der 240
Mojgisz 85, 91
Mojgisz Andrzej 91
Mojgisz Jerzy 91
Mojgisz (Mojgis) Kazimierz 91,241
Mojgisz Malcher 254
Mojgisz Paweł 91
Mojgisz Samuel 91
Mojgisz Stefan 91
Mojgo (Mojgisz?) 85
Mokrzecka Krystyna 220
Mokrzecki Adam 220
Mokrzecki Kazimierz 220
Mokrzecki Piotr 220
Mokrzecki Władysław 220
Moksiewicz 162
Moksiewicz Wawrzyniec Wincenty 86
Monkiewicz 80, 92
Monkiewicz Aleksander 91
Monkiewicz Bartłomiej 264
Monkiewicz Daniel 264
Monkiewicz Jan 91
Monkiewicz Michał 252
Monkiewicz Samuel 264
Monkiewicz Stanisław 252
Monkiewicz zob. też Minkiewicz
Montrymowicz Jakub 247
Montusz 103
Montygajło Jan 243
Montygajło Jerzy 243
Montygird Łójba Kazimierz Michał 250
Morgiewicz Dawid 246
Moroz Stefan 25 - 27,32,57
Morykoni Scypion 250
Morzy Józef 11,12,17
Mosiewicz Aleksander Jan 68,209,235
Mosiewicz Franciszek Józef 175,178
Mosiewicz Jan 217
Mosiewiczowa Katarzyna z Kuncewiczów 175
Moskiewicz 148,158
Moskiewicz (Maskiewicz) Aleksander 149
Moskiewicz Jarosz 148
Moskiewicz (Moszkiewicz) Stanisław 158,159
Moskiewicz Stefan 162
Moskiewiczowa Władysławowa 148
Mostwiło Wojciech 171
Moszczybrocki Wojciech 188
Mowlewiczowa (Mawlewiczowa?) Anna 159
Mozolewski Michał 263
Możejko Adam 253
Możejko Andrzej 255
Możejko Bartłomiej 255
Możejko Kazimierz 248,261
Możejko Michał 255
Mrajski Bazyli 129
Mroczek Aleksander Władysław 237
Mrokowski Władysław 249
Mucharemowicz 106
Muchina 103
Muchina Mustafowa 103
Muchliński Felicjan 94,205
Mukulewicz Stefan 45
Muratowa Chasia 105
Murawski Chasiej 106
Murlińska Ajsza 105
Murowicki Stefan 132
Murziczowa Marianna 105
Musielewicz Mucharen 106
Musienicka 43
Mustaficz Izmael 105
Mustaficz Rydzwan 105
Mustaficzowa Zofia 105
Muszyński Adam 106
Muśnicki Hieronim 83
Muśnicki Samuel 83
Muśnicki Stanisław 83
Mylajkiewicz (Myłejkowicz) Krzysztof 52
Myszalewski Jerzy 63
Nacewicz 45,78,204
Nacewicz Benedykt 203
Nadarzyński 165
Nadarzyński (Nadurzyński) Adam 162
Nadarzyński Władysław 225
Naramowski 170,175
Naramowski Michał Stanisław 170,176,180,181
Narbutowicz 49
Narbutt 34,72,254
Narbutt Adam 226
Narbutt (Narbut) Dominik 181
Narbutt Jan 254
Narbutt Jan Michał, sędzia 124,225,241,260
Narbutt (Narbut) Jan Michał 226
Narbutt Jerzy 255
Narbutt Michał 134,262
Narbutt Samuel 254
Narbuttowa Elżbieta z Bergów 226
Narkiewicz Eliasz 85
Narkiewicz Jan 264
Narkiewicz Kazimierz 85
Narkiewicz Krzysztof 238
Narkiewicz Michał 264
Narkiewicz Mikołaj 264
Narkiewicz Jodko Stanisław 267
Narkiewicz Oginiec zob. Oginiec Narkiewicz
Narkowicz 139
Narkowicz Daniel 171
Narkowicz Dominik 171
Narkowicz Krzysztof 180
Narkowicz Maciej 174
Naruszewicz Aleksander 38,269,270
Naruszewicz Aleksander Krzysztof 6,9,69,70
Naruszewicz Franciszek 128
Naruszewicz Władysław 170
Naruszewiczowie 170
Nasanowicz Dawid 106
Nasulewicz Radliński 232
Nasutowicz Redżyp 106
Nestorowicz Jerzy 157
Neustadten (Neysztta, Neisztad) Jan von 130
Newelski Karol Stanisław 265
Nicielski Jerzy 44
Nieciecki 95
Nieczkowski Jan 77
Niedruszlański (Niedroszlański) Daszkowieź Jan (Karol?) 137
Niedruszlański (Niedroszlański) Daszkowicz Kasper 89,151
Niedźwiecki (Niedźwiedzki) 49
Niedźwiecki Franciszek 205
Niefradowicz Michał 129
Niekrasz 232
Niekraszewicz 87
Niekraszewicz Jan 232
Niekraszewicz Roman 232
Niekraszewicz Szachan 232
Niekraszewiczowa 174
Niekrasze wieżo wie 171
Niekraszewska Hasia 232
Niekraszewski Adam 232
Niekraszewski Józef 232
Niekraszewski Samuel 233
Niekraszewski Szahan 231
Niemira Hieronim 187,198
Niemira Stefan 248
Niepokojczycki Sebastian 259
Niepokojczycki Trojan Dadzibóg 237,244,269,270
Niewiadomski Antoni 113
Niewiadomski Dadzibóg 136
Niewiaro wicz Aleksander 129
Niewiarowicz Jan 86,129
Niewiarowicz Mikołaj 128,129
Niewiarowicz Paweł 129
Niewiarowicz Makuszko Jan 116
Niewiarowiczowie 128
Niewiarowska Marianna z Tryznów 226
Niewiarowski Stanisław 226
Niewiarowski Stefan 226
Niewojnianiec Andrzej 204
Niezabitowski Stanisław Przecław 18
Nizga Jerzy 209
Niżyński Malcher 101
Nohiszko Mikołaj 273
Noniewicz Bartłomiej 86
Noniewicz Krzysztof 86
Noniewicz Matiasz 48
Noniewicz Michał 229
Nosewicz Karol 218
Nosewicz Kazimierz 230
Nosewicz Michał 218
Nosewicz Stanisław Janowicz 218
Nosewicz Stanisław Szczęsnowicz 218
Nosewicz Bałądź Jerzy 201
Nosewiczowa Anna 229
Nowacki (Nowieki) 35
Nowicka Dawidowa 211
Nowicki 97
Nowicki Aleksander 208
Nowicki Bazyli 200
Nowicki Jakub 227
Nowicki Jan 211
Nowicki Krzysztof 211
Nowicki Stanisław 211
Nowicki Teodor 237
Nowicki Władysław 209
Nowkuński zob. Nowokuński
Nowodworski Kazimierz 167
Nowodworski Samuel 167
Nowogrodzki Matiasz 56
Nowokuński 95
Nowokuński (Nowkuński) Aleksander 134,173
Nowokuński (Nowkuński) Jan Samuel 207
Nowokuński (Nowkuński) Marcin 201
Nowokuński (Nowkoński) Samuel Jan 204
Nowokuński Palinowicz Jan 204
Nowomiejski 39
Nowosielski 137
Obieciński Sebastian 127,197
Obryńska Krystyna z Rudominów Dusiackich 273
Obuchowski 45
Obudowicz Szymon 114
Ochmański Jerzy 11,17
Ochromowicz Andrzej 220
Odachowska Anna z Bykowskich 162
Odachowska Zofia z Olszewskich 219
Odachowski Jan 219
Odachowski Stanisław 219
Odorski 37
Odyniec 92, 95
Odyniec Jan 85
Odyniec Kazimierz 85
Odyniec Krzysztof 85
Odyniec Władysław 85
Odyńcowa Joanna z Boczkowskich 85
Oginiec Wawrzyniec (Laurenty) 248
Oginiec Narkiewicz Jan 239
Ogińska Helena z Białłozorów 116
Ogińska Konstancja Anna z Kociełłów 123
Ogiński 132,177
Ogiński Aleksander 116
Ogiński Grzegorz Antoni 99
Ogiński Kazimierz Dominik 20
Ogióski Kazimierz Marcjan 99
Ogiński Leon Kazimierz 70,123
Ogiński Marcjan Aleksander 68,257
Ogiński Marcjan Antoni 257
Ogiński Marcjan Michał 257
Ogiński Michał 271
Ogiński Mikołaj Franciszek 107,133
Ogiński Szymon Karol 73,99
Ogonowski 82,89,90,92
Ogrodzińska Stanisławowa 119
Ohurcewicz 58
Ohurcewicz, rajca 34,52
Ohurcewicz Mikołaj 25,26
Ohurcewiczówna Benedykta 170
Ojmieniański Adam 134
Okmiański 100
Okmiański Jerzy 250
Okmiański Mikołaj 250
Okmiański Stanisław 250
Okmiański Dzidziułł (Dziedziul) Aleksander 250,251
Okmińska zob. Miluńska
Okmiński Abraham 232
Okmiński Adam 231
Okmiński Bohdan 232
Okmiński Dawid 232
Okmiński Jan 232
Okmiński Krzysztof 177
Okmiński Mortuza 232
Okmiński Sulejman 232
Okolski zob. Ukolski
Okol Tymofiej Andrejewicz 219
Okulicz 89
Okulicz Jan 216
Okuszko 70,89
Okuszko Andrzej 166
Okuszko Jan 166,168,182,191
Okuszko Kazimierz Hieronim 190 Okuszko Krzysztof 182
Okuszko Maksym 54
Okuszko Samuel 182
Okuszko Stefan 166
Okuszkowa 52
Olaniński Chasiej 106 Olańscy 171
Olechnowicz Kazimierz 94
Olechnowicz Stanisław 218
Olechnowiczowa 202
Olechnowiczowie 211
Olejewicz Uriasz 106 Olejkiewicz Józef 106
Olejkiewicz Redżyp 106
Oleszewski Jan 20
Oleszkiewicz 34,246
Oleszkiewicz Eustachy 96 Oleszkiewicz Teodor 96
Oleszkiewicz Tomasz 64
Olflerowiczowa 116
Oliński (Osiński?) 41
Olszewski Andrzej 221
Olszewski Gabriel 86
Olszewski Jan Kazimierz 212
Olszewski Jarosz 194
Olszewski Józef 211 Olszewski Stanisław Stefan 126
Omeljanowicz 26
Ometa Aleksander 218
Ometa Jan Karol 218
Omieliński Konstanty 215 Oniskiewicz Andrzej 207
Oniskiewicz Jan 205
Oniskiewicz Jerzy 205
Oniskiewicz Maciej 205
Opankiewicz 36 Opankiewiczowa 32
Opszewicz Stanisław 245
Orańska zob. Wojna Orańska
Orda Kazimierz 236
Orda Mikołaj Kazimierz 236 Orda Stanisław 239
Orda Stanisław Wincenty 99,152
Ordyniec Adam 270
Ordyniec Daniel Kazimierz 211
Orlicki (Oślicki) Karol 184
Orłowski Aleksander 259
Oryński (Oreński) Jan 56
Orzechowski Jan 243
Orzechowski Piotr 273 Orzechowski Władysław 246
Osiadowski zob. Arawinko
Osiadowski Osińska Marcybella z Bielikowiczów 113
Osiński 175 Osiński zob. Oliński
Osiński Kazimierz 132
Osiński Stanisław 132
Osipowicz Ludwik 209
Osmanowicz 103
Osmolski (Smolski) Stanisław 242
Ostaniewicz Hrehory 279
Ostaniewicz Paweł 279
Ostaniewiczowa Zuzanna z Daleckich 279 Ostaszkiewicz Bazyli 51
Ostaszkiewicz (Oszaszkiewicz) Konstanty 276
Ostejko Zygmunt 254
Ostrejko 275
Ostrouch Fiedor 208
Ostrouch Samuel 208
Ostrowicki Stanisław 148
Ostrowicz Andrzej 208
Ostrowska 49
Ostrowska Teresa z Sulistrowskich 194
Ostrowski 93, 148
Ostrowski Krzysztof 50
Ostrowski Stefan Kazimierz 194
Oślicki zob. Orlicki
Owierkowicz (Owerkowicz) 39, 162
Owierkowicz Aleksander 173
Owierkowicz Stanisław 162
Ozbol Józef 46
Oziembłowski zob. Oziębłowski
Oziewicz Andrzej 146
Oziewicz Chasiej 104
Oziewicz Jan 146
Oziewicz Jerzy 146
Oziewicz Józef 146
Oziewicz Mikołaj 146
Oziębłowska Katarzyna z Dunin Rajeckich 186
Oziębłowski (Oziembłowski) Hektor 268
Oziębłowski (Oziembłowski) Jan 100
Oziębłowski (Oziembłowski) Jan Leon 75,108,186,198
Oziębłowski Józef 252
Oziębłowski (Oziembłowski) Józef Aleksander 252
Oziębłowski (Oziembłowski) Konstanty 156
Oziębłowski (Oziembłowski) Leopold 256
Pac Feliks Jan 117,118,197,276
Pac Jan Krzysztof 73,144,221,264
Pac Kazimierz 67,122,144
Pac Kazimierz Michał 29,70,108
Pac Krzysztof Zygmunt 68,70,108
Pac Michał Kazimierz 67,73,149,221,278
Pac Mikołaj Stefan 183
Pac Piotr Michał 66,67,69
Pacewicz Dawid 258
Pacewicz Jerzy 154,210
Packiewicz Mikołaj 44
Packiewiczowa (Pacukiewiczowa) 39,40,49
Pacowa Elżbieta z Szemiotów 117
Pacowa Marianna Tekla zob. Kaczanowska
Pacowa Teodora Zofia z Tryznów 183
Pacowie 237
Pacówna Anna 117
Pacówna Sybilla 117
Pacyna Hieronim 216
Pakosz Trojan Józef 79,237
Pakoszowa Anna z Paców 237
Palecki (Dalecki) Mitkiewicz Bazyli 19
Palinowicz zob. Nowokuński
Palinowicz Pałuski zob. Połaski Andrzej
Pancerzyńska Teresa z Michalowskich 153
Pancerzyński Hieronim Michał 153
Papiernik Kasper 64
Paplińska Krystyna 245
Paprocki 97
Parom Balcer 241
Pasek Jan Karol 265
Paskowa Marianna z Bernackich 265
Paszkiewicz 43,84
Paszkiewicz Jakub 182
Paszkiewicz Jan 232,238
Paszkiewicz Jerzy 203
Paszkiewicz Kazimierz 241
Paszkiewicz Kasper 98
Paszkiewicz Krzysztof 205
Paszkiewicz Marcin 145
Paszkiewicz Mikołaj 225
Paszkiewicz Samuel 251
Paszkiewicz Wojciech 261
Paszkiewiczowie 211
Paszkowicz Jan 204
Paszkowska-Lanckorońska Katarzyna 222
Paszkowski 96,103
Pasztanowski Jerzy 139
Paszyc 207 Patkowski 191
Pawiowa 56 Pawłowicz 46
Pawłowicz, burmistrz 28,58
Pawłowicz, rajca 29
Pawłowicz Fiedor 56
Pawłowicz Jakub 272
Pawłowicz Jan 55,245
Pawłowicz Kasper 259
Pawłowicz Krzysztof 245
Pawłowicz Michał 54
Pawłowski 46
Pawłowski Adam 244
Pawłowski Eustachy 229
Pawłowski Stefan 45,64
Pecelt 42
Pelesowa (Peressowa) 42
Penski (Pęski) 86
Penski (Pęski) Aleksander 251
Perepecza Jan 212
Peressowa zob. Pelesowa
Perski Ławryn 55
Petelczyc 201
Petrusewicz Albrecht 94
Petrusewicz (Petrussewicz) Mikołaj Antoni 242
Petrusewicz Władysław 78,79
Pezarski 37
Pezarski Pomian Andrzej 194
Pęjcalski Tobiasz 178
Pęski zob. Penski
Piadziewicz Adam 204
Piadziewicz Krzysztof 201
Piadziewicz Mikołaj 204
Piadziewski Marcin 181
Piasecka Stefanowa 154
Piasecki 176,179
Piasecki Jan 171,174
Piasecki Józef 226
Piasecki Paweł 142
Piasecki Tomasz 100
Piecielewicz 38
Piedziewicz Kazimierz 85
Piegłowski 86
Pieniaszko (Pietraszko) Jerzy 141
Pieredko Samuel 205
Pierzyński Jan 253
Pieślak Mikołaj 162
Pieślewicz 175
Pieślewicz (Poślewicz) Andrzej 180
Pietkiewicz 79, 93, 102, 205
Pietkiewicz Aleksander 80
Pietkiewicz Andrzej 263
Pietkiewicz Jakub 92
Pietkiewicz Jan 205,250
Pietkiewicz Karol 275
Pietkiewicz Kazimierz 239
Pietkiewicz Malcher 90
Pietkiewicz Michał 255
Pietkiewicz Mikołaj 185,205,241,250
Pietkiewicz Piotr 239
Pietkiewicz Stanisław 205
Pietkiewicz Wacław 139
Pietkiewicz Strabski Stanisław Józef 221
Pietkiewiczowa Janowa 243
Pietkiewiczowie 102
Pietraszewicz Kazimierz 204
Pietraszkiewicz Piotr 246
Pietraszko zob. Pieniaszko
Piewcewicz Adam 139
Pihaszewicz Stefan 64
Pikuniewicz Aleksander 64
Pilecki 47
Pilecki Jan 193
Piłwo Krzysztof 241
Pinkowski Jerzy 268
Pinkowski Marcin 261
Piotr 36,43,53,54,57,64
Piotrowa 43,48
Piotrowicz 39,50,53
Piotrowicz Aleksander 249
Piotrowicz Jerzy 56
Piotrowicz Stanisław 51
Piotrowiczowa N. z Kociełów 162
Piotrowiczowa Stefanowa 63
Piotrowska Michałowa 143
Piotrowska N. z Rogińskich 141
Piotrowski 97,120
Piotrowski Jan 247
Piotrowski Walebow Jan 239
Pióro wieź 147
Pipirajciowa 47
Pipirowicz Krzysztof 47
Pirowski 48
Piskuniowa Janowa 106
Plater 251
Plater Daniel Gotard 249,273
Plater Jan Andrzej 41,71,237
Plater Teofil Jan 108,249,270
Platkowski (Jatkowski) Jerzy 190
Pliniewicz 48
Pławski Michał 206
Pławski Mikołaj 206
Pławskiewicz (Plawskiewicz) 73,79,88
Płoksztys Bartłomiej 249
Płokścia Wojciech 248
Pobiedziński 185
Pobiedziński Marcin 184
Pobiedziński Marcjan 125
Pochwęcowa (Pochwycowa) Janowa 44
Pociej Leonard Gabriel 68,69,257
Poczobut Andrzej 19
Poczobut Kazimierz 93
Poczobut Odlanicki Andrzej 72
Poczobut Odlanicki Jan Władysław 69,152,176,178,196,252
Poczobut Odlanicki Wawrzyniec Michał 37,176
Poczobutowa Odlanicka Katarzyna z Tyszkiewiczów 37,75,100,176,187,250
Poczyna (Puczyna) Jakub 49
Podarecki (Podojecki) Michał 122
Podbereski 80
Podbereski Aleksander Jan 84,95
Podbereski Samson Jerzy 250,273
Podbipięta (Podwypięta) Bazyli 114
Podbipięta Florian Dobrogost 136
Podek (?) 46
Podlecki 245
Podlecki Kazimierz 256
Podlecki Konstanty Jan 89,243,245
Podolec 130
Pogirski Gabriel 256
Pogirski Leon Jan 72,85
Pojedź Jan 239
Poklewski zob. Kozieł
Poklewski Poknikajć (Polinikajć) 34
Pokorszeńska (Pokroszyńska) 213
Pokorszeńska (Pokroszyńska) Teresa z Jezierzyńskich 216
Pokorszeński (Pokroszyński) Jerzy Stanisław 213
Pokorszeński (Pokroszyński) Władysław 220
Pokowski 41
Pokroszyńska (-i) zob. Pokorszeńska (-i)
Polańska Ejsza 167
Polański Abram 167
Polański Mikołaj 143
Polański Mustafa 167
Polański Samuel 129
Polański (?) Szaban Abramowicz 167
Polekowski Marcin 186
Pollewicz Jamont Michał Kazimierz 223
Polska Rymkiewiczowa Szczęsna z Rudominów Dusiackich 134,198,266
Polski Rymkiewicz Marcjan Bogusław 134,269
Połaski (Pałuski) Andrzej 172
Połubińska 194
Połubiński Aleksander Hilary 185
Połubiński Piotr 37
Połujan Daniel 224
Połukordź Adam 205
Połukordź Jan 205
Połukordź Mikołaj 207
Pomarnacka Adamowa 241
Pomarnacki Jakub 254
Pomarnacki Maciej 252
Pomorska 192
Pomorski Jerzy 192
Pomuski Kazimierz 267
Pongilt 84
Poniatowska 92
Poniatowski Konstanty 277
Ponizowski Dawid 164
Popławski Michał Aleksander 172
Popławski Stanisław 234
Popłumień (Pobłumień) Piotr 43
Porcik Krzysztof 138
Porewko 93
Poręmbska 149
Poręmbski 94
Poręmbski Jerzy 149,197,207
Porobojewski Andrzej 220
Porzeccy 176
Porzecka Konstancja 204
Porzecka Samuelowa 150
Porzecki 150,175
Porzecki Jerzy Jan 228
Porzecki Krzysztof 138
Posodź Zachariasz 253
Postawka Daniel 264
Poślenicz 180
Pot 41
Potocki Mikołaj 148
Pożaryski (Pozarzycki) Jerzy Adam 191
Pożerski Jan 264
Pożerski Mikołaj 246
Pożerski Stanisław 264
Poźniak 163
Poźniak Antoni Franciszek 92,183
Poźniak Stanisław Jerzy 183,185
Poźniak Szymon 195
Prażmowska Świętosława z Dunin Rajeckich 148
Prażmowski Wojciech 148
Prątnicki 83
Procewicz 26,27,41
Prokopowicz 38
Proksza 87
Prokszyc Kandyba Jerzy 209
Prościewicz Adam 247
Prościewicz Samuel 247
Prościewicz Szymon 264
Prozor Jerzy 95
Pruckiewicz 43
Pryszmont Eliasz 206
Pryszmont Jakub 205
Pryszmont Jan 205
Przebrodzki 272
Przełomski Jan 227
Przełomski Jerzy 225
Przesmycki 168
Przesmycki Krzysztof 166
Przewoski Aleksander 266
Przewoski Michał 254
Przezdomski (Przezdowski) Jerzy 151
Przezdomski Maciej 194
Przezdziecki Mikołaj Władysław 135
Przyboś Adam 18
Przygocki Piotr 240
Przyjałgowski Jan 260
Przyjemska Zofia z Gosiewskich 234
Przyjemski Aleksander 234
Przysiecki 34
Przystanowska Teodora Sakowiczówna 122
Przystanowski Samuel 122
Ptak Władysław 244
Puciata 93,132
Puciata Krzysztof 190
Puciata Michał Kazimierz 186,193,198
Puciata Stefan 94
Puciatowa Konstancja z Kuncewiczów 186
Puczyna Jakub zob. Poczyna
Puczyński Andrzej 278
Pukarzewicz 46
Pukien 83
Pułakiewicz Kazimierz 85
Puniszko Stanisław 50
Pusilk 80
Puzelewicz zob. Puzielewicz
Puzewicz 223
Puzielewicz (Puzelewicz) Adam 207
Puzielewicz (Puzelewicz) Jan 232
Puzielewicz Stanisław 216
Puzielewiczowa Anna z Rymtowtów 219
Puzyna 127
Rackiewicz Jan 276
Rackiewicz Kazimierz zob. Raczkiewicz
Raczkiewicz (Rackiewicz, Rajkiewicz) Kazimierz 161
Raczkiewiczowie 161
Rączko Andrzej 171,247
Rączko Jerzy 190
Rączko Mateusz 171
Rączko Michał 171
Rączko Matulewicz Jan 171
Rączko Matulewicz Jerzy 171
Raczkowska 44
Raczkowski Samuel 258
Raczyńska 79
Raczyńska Andrzej owa 190
Raczyński 79
Raczyński Matiasz 38
Radkiewicz 26
Radliński Bajram 103
Radliński zob. Nasulewicz Radliński
Radoszyński 214
Radoszyński Leon 225, 226
Radowicz 45
Raducina Hieronimowa 236
Raduta 171
Radwański 78
Radzikowski Jan 166
Radziminiczowie 115
Radziuk 53
Radziwanowscy 171
Radziwiłł Albrycht Stanisław 18,112
Radziwiłł Albrecht Władysław 121
Radziwiłł Bogusław 6,9,18,75
Radziwiłł Dominik Mikołaj 61
Radziwiłł Jan Władysław 182
Radziwiłł Jerzy 101
Radziwiłł Karol Stanisław 19,20,67,69,121,181,182
Radziwiłł Krzysztof 191
Radziwiłł Michał Kazimierz 70
Radziwiłł Stanisław Kazimierz 182,183,192
Radziwiłłowa Katarzyna z Sobieskich 6,9,70
Radziwiłłowa Anna Zofia z Zenowiczów 112,121
Radziwiłłowie 165,178,181,227
Radziwiłłówna Konstancja Zofia 121
Radziwiłłówna Ludwika Karolina 75,77,78,99,161,194,208,210,212,227,237,239-241,244,249,256,258,266,267
Radziwiłowicz Krzysztof 204
Radziwiłowicz Samuel 212
Radzkiewicz Michał 171
Rafałowicz Konstanty 203
Rahoza Mirosław (Nierosław) 128
Rahoza Piotr 143
Rahozowie 165
Rajeccy Dunin 262
Rajecka Dunin Eufrozyna z Mleczków 71,95,260,262
Rajecki Dunin 76
Rajecki Dunin Gedeon 251
Rajecki Dunin Jerzy Zygmunt 71,260
Rajecki Dunin Michał Jakub 186
Rajecki Dunin Teofil 251
Rajkiewicz Kazimierz zob. Raczkiewicz
Rajska Anna z Tryznów 161
Rajska Katarzyna z Frąckiewiczów Radzimińskich 72
Rajski Aleksander 161
Rakowicz Szymon 64
Ratomski (Retomski) Piotr 169
Ratowtt (Rattowtt) Jan 261
Ratowtt Michał 245
Rawa Heliasz 277
Razrnus Chasiej 104
Razmusowa Alszka 104
Razmusowa Fatma 104
Rądziwicz Józef 207
Rebert (Robert) 28,36
Rebertowa 28,50
Rejmer zob. Remer Rejtan 124
Rejtan Franciszek 134
Rekuć (Rukuć) 165,169
Rembowski 158
Remer zob.Rómer
Retomski zob. Ratomski
Rewkowski (Refkowski) Jan 249
Rewkuć Michał 255
Ręczyński (Ryczyński) Aleksander 193
Rodowicz zob. Szymkowicz
Rodowicz Rodziewicz 44,89,169,214
Rodziewicz Aleksander Wojciechowicz 142
Rodziewicz Franciszek 231
Rodziewicz Gabriel 222
Rodziewicz Jakub 143
Rodziewicz Jan 142,193
Rodziewicz Jan Adamowicz 143
Rodziewicz Jan Eliaszewicz 143
Rodziewicz Jan Jakubowicz 142
Rodziewicz Jan Krzysztofowicz 142
Rodziewicz Jan Mikołajewicz 143
Rodziewicz Jan Stanisławowicz 142
Rodziewicz Jerzy 194
Rodziewicz Jerzy Marcinowicz 142
Rodziewicz Jerzy Mikołajewicz 143
Rodziewicz Kazimierz 142,143,169
Rodziewicz Kazimierz Stanisławowicz 143
Rodziewicz Kazimierz Wojciechowicz 142
Rodziewicz Łukasz Jakubowicz 142
Rodziewicz Maciej 142
Rodziewicz Mateusz 177
Rodziewicz Mikołaj 163,177
Rodziewicz Paweł 143,160
Rodziewicz Piotr 142,177
Rodziewicz Samuel 143,217
Rodziewicz Seweryn 143
Rodziewicz Stanisław 143
Rodziewicz Szczęsny 142
Rodziewicz Tomasz 168
Rodziewicz Wojciech 142
Rodziewicz Bielewicz (Bilewicz) Jan 142
Rodziewicz Ejtmin (Ejtwin) Jan 143
Rodziewicz Mitkiewicz Jan Jurkiewicz 143
Rodziewicz Mitkiewicz Stanisław Michałowicz 143
Rodziewiczowa Krystyna 143
Rodziewiczowa Krzysztofowa 143
Rodziewiczowa Zofia 243
Rogiński 179
Rogiński Michał 177
Rogiński Władysław Kazimierz 141
Rogowski Andrzej 238
Rogowski Jerzy 49
Rogowski Paweł 245
Rogoziński 81
Rokicka Katarzyna 76,122
Rokicki 76
Rokicki Stanisław 141,165
Rolewicz Kazimierz 56
Rolewicz Mikołaj 55
Romanowicz 33,34,68,83
Romanowicz Dawid 230
Romanowicz Jan, burmistrz 37
Romanowicz Jan 41,44,53,173,174
Romanowicz Stanisław Leopold 26,29,35,38,58
Romanowiczowa 35
Romanowiczowa Fatma 230
Romanowski Jan 214,224,252
Romanowski Józef 221
Romanowski Piotr 221,252
Romanowski Samuel 177
Romanowski Teofil 190
Romanowski Tobiasz 254
Romer zob. Rómer
Rómer (Remer, Rejmer) 182
Rómer (Remer, Romer) Jerzy 212,252
Rómer (Rejmer, Romer) Mateusz 72,149,197,212,269
Ropp (Ropówna) Anna Dorota zob. Korffowa
Ropp (Rowb) Krzysztof von der 244
Ror Ferdynand Jan 208
Ror Tomasz 67
Rosalska 177
Rosalska Anna 178
Rosalska Teodorowa 188
Rosalski 179
Rosalski Jan 188
Rosalski Ejgird 178
Roskiewicz 51
Roskowski Mateusz 53
Rosochacki Jan 277
Rossochacki Władysław 208
Rosudowski Mikołaj 255
Roszkowski Jan 204
Rosznicki (Rośnicki) Andrzej 220
Rosznicki (Rośnicki) Dzmitr 218,220
Rosznicki (Rośnicki) Leon 220
Rotkiewicz Mikołaj 191
Rowba Bartłomiej 224
Rowba Jerzy 224
Rowba Krzysztof zob. Ropp
Rowba Marcin 224
Rowba Mateusz 202
Rowba Stanisław Tomaszewicz 224
Rowbina Hrehorowa 224
Rozwadowski Adam 202
Rozwadowski Kazimierz 180
Ruc Jan 200
Rucki zob. Rutski
Ruczyński 190
Rudkiewicz Stanisław 264
Rudnicki Adam 164
Rudomina Andrzej 131
Rudomina Dusiacki 272,280,281
Rudomina Dusiacki Gabriel 113,116
Rudomina Dusiacki Jan Kazimierz 254,275
Rudomina Dusiacki Jan Mikołaj 113,118,131
Rudomina Dusiacki Jerzy Wojciech 275
Rudomina Dusiacki Krzysztof 68, 131,234
Rudomina Dusiacki Piotr 125
Rudomina Dusiacki Piotr 131,234
Rudomina Dusiacki Tomasz Konstanty 252,275
Rudominowa Dusiacka Elżbieta z Sulistrowskich 125,145,199
Rudominowa Dusiacka Potencja z Białłozorów 145
Rudominowie Dusiaccy 131
Rudysowa 45
Rudziańska 132
Rudziański Andrzej 135
Rudziański Jakub 135
Rudziański Kazimierz 258
Rudziański Krzysztof 135
Rudziewicz 142,165
Rudziewicz Jakub 56
Rudziewicz Jerzy 56
Rudziewicz Krzysztof 142
Rudziewiczowa Dawidowa 130,178
Rudziewski Józef 114
Rudzikowski 166
Rudzki zob. Rutski Rugujża (Rukójża) Kazimierz 257
Rugujża (Rukójża) Samuel 246
Rukaniec Piotr 219
Rukiewicz Ignacy 220
Ruksza zob. Bujwid Ruksza
Rukuć zob. Rekuć
Rukójża zob. Rugujża
Rusiecka 98
Rusiecki Jan 116,166
Rusiecki Józef 6,10
Rusiecki Michał 116,151
Rusinowicz Adam 51
Ruskowski (Roskowski?) Mateusz 53
Rutkiewicz Jerzy 238
Rutski (Rucka) Helena 210
Rutska (Rucka) Pawiowa 209
Rutski (Rucki) Adam 210
Rutski (Rudzki) Jan 214
Rutski (Rucki) Michał (Stefan?) 210
Rybarski Roman 11,12
Rybnicki 61
Rychlik Jan 262
Ryczyński 193
Rydwoński Marcin 278
Rydzewski Kazimierz 158
Rylińscy zob. Bylińscy
Ryłło (Ryło) Franciszek Adam 203
Rymiński Samuel 126
Rymkiewicz Jan 206
Rymkiewicz Jerzy 206
Rymkiewicz Krzysztof 206
Rymkiewicz Władysław 206
Rymkiewicz zob. Polski Rymkiewicz
Rymowicz Jerzy 240
Rymsza Dominik 120
Rymsza Marcin 185
Rymszyna 82
Rymtowtt Michał 219
Rymwid (Rynwid) Eliasz Michał 213,214,234
Rynkiewicz Jakub 53
Rynkiewicz Stefan 45
Rynwid zob. Mickiewicz Rymwid, Rymwid
Rytowtt Andrzej 245
Ryży Szymon 279
Rzążewski Aleksander 160
Rzeczycka Anna 95
Rzeczycki Aleksander 140
Rzepnik Daniel 258
Sabina Piotr Karol 114
Sabiński 166
Sabiński Piotr Stanisław 162
Sacken (Sakin) Hektor Fryderyk von 244
Sacken (Sakin) Ernest von 243
Sacken (Sakin) Herman von 256
Sacken (Sakinowa) Zofia von 252
Sącz Kazimierz 245
Sadkiewicz Bartłomiej 242
Sadłucki 150
Sadowski 41,122,171,186
Sadowski Adam 182
Sadowski Karol 142
Sadowski Marcin Dobrogost 144
Sadowski Mikołaj 141
Sadowski Stanisław 174
Sadowski Wawrzyniec 171
Sadowski Zygmunt 156
Safarewicz (Stefanowicz) Izaak 104
Sakin zob. Sacken
Sakowicz Adam Maciej 148
Sakowicz Jakub 196
Sakowicz zob. Komorowski Sakowicz
Sakowiczowa Anna 204
Salamonowicz (Salimanowicz) Aleksander 164
Salamonowicz Dawid 164
Salicki Bartłomiej 38
Salimanowicz zob. Salamonowicz
Salmonowicz (Salomonowicz) 271
Salmonowicz (Salomonowicz) Aleksander 116,271
Salmonowicz (Salomonowicz) Jakub 277,280
Samiszcza 187
Samiszcza Gabriel 187
Samiszcza Wojciech 187
Samowicz Józef 255
Samson Krzysztof 246
Samujlewicz Jędrzej 64
Sancewicz Jan 56
Sankiewicz 47
Sankiewicz Stanisław 221
Sapieha Benedykt Paweł 6,9,12,70,94,108,124
Sapieha Bohdan 175
Sapieha Jan Fryderyk 175
Sapieha Kazimierz Jan 18,70,74,107,157,269,272,280
Sapieha Kazimierz Leon 5,6,9
Sapieha Kazimierz Władysław 170
Sapieha Michał Józef 134
Sapieha Paweł Jan 165
Sapiehowie 18,19,107,176
Sapieżyna Olena z Holszańskich 175
Sasin Chryzostom 138
Sasin (Zazin) Stanisław 138
Sawaczyński Daniel 244
Sawaniewski 21,87
Sawdulewicz Adam 178
Sawgowicz Stanisław 261
Sawicki Jerzy 44, 214
Sawicki Jerzy Daniel 162
Sawicki Szymon 57, 278
Sawlewicz Stefan 53
Sawrymowicz (Szawrymowicz) Jan Zachariasz 243
Sągajlo Aleksander 227
Sągajło Andrzej 255
Sągajło Kazimierz 221
Sągajło (Songajło) Krzysztof 247
Sągin Jan 201, 205
Sągin Stanisław 206,231
Sąginowa Janowa 206
Sągowicz Marcin 262
Sągowicz Michał 264
Sągowiczowa Iwicka 94
Schróders (Szreders) Jan Jerzy 259
Schrotter (Szretter) Jan von 67,75,76,99
Schulte (Szkultyn) Filip von 253
Sciawid Andrzej 174
Sciawid Jan 172
Sciawid Marcin 188
Scypion del Campo Andrzej 212
Scypionowa del Campo Anna z Pod-chocimskich 212,221
Seelst (Zelst) Antoni de 28,43
Sefranowicz Józef 231
Semenewiczowa Justyna 256
Semkowicz Władysław 211
Serafinowicz 78, 79 '
Serafinowicz zob. Chmielewski Serafinowicz
Serafinowicz Piotr 211
Serafinowicz Stanisław 258
Serafinowicz Władysław 163
Seweryn Jan 106
Sękowski 185
Siciński (Syciński) Micha) Aleksander? 99
Siedmihradzki Samuel 70
Sidorowicz Daniel 226
Sidorowicz Jan 221
Siedlikowski 216
Siedziewicz zob. Szedziewicz
Sieheń Antoni 276
Sieheń Kazimierz 128
Siekiewicz (Sienkiewicz?) 47
Siekierowicz Jakub 53
Sieklucka 226
Sieklucki Władysław 226
Sielatycki Mikołaj 145
Sielecki Murza Eustachy 164
Sielecki Murza Kazimierz 164
Sieleniczowa Stanisławowa 38
Sielicki (Sielecki) Maciej 121
Sielicki Władysław 121
Sielin 48
Sielmanowicz zob. Salmonowicz
Siemaszko 206
Siemaszko Aleksander 120
Siemaszko Daniel 215
Siemaszko Jakub 206
Siemaszko Jan 206
Siemaszko Stanisław 202
Siemaszkówna 265
Siemkowski 42
Sienczyło (Szęciło) 33
Sienczyłowa (Szenciłłowa) 42
Sieniawski zob. Szaniawski
Sieniehub Szołomski Jan 160
Sienkiewicz 78
Sienkiewicz zob. Siekiewicz
Sienkiewicz (Sinkiewicz) Michał 135
Sienkiewicz Witold 7,10-12,15,17
Sierhiejewicz (Sierhejowicz) 52
Sierhiejewicz (Sierhewicz) Bazyli 54
Sierkiewicz Stanisław 48
Sierota (Sirota) Stefan 126
Siesicki Dowmont Gedeon 249
Siesicki Dowmont Jan 254
Siesicki Dowmont Kazimierz 254,259
Siesicki Dowmont Kazimierz Dominik 254
Siesicki Dowmont Michał 90,259,269
Siesicki Dowmont Stefan 80
Siewruk 171
Siewruk Eustachy (Ewstafi) 186
Siewruk Kazimierz 153
Sikorska 178
Simkiewicz 92
Sinkiewicz zob. Sienkiewicz Michał
Sipniewicz zob. Sypniewicz
Sipowicz 276
Sipowicz Aleksander 279
Sipowicz Andrzej 279
Sipowicz Kazimierz Antoni 279
Sipowiczowa 271
Siruć 83
Siuniekiewicz (Suwiakiewicz) Chasiej 104
Siuniekiewicz (Szunakiewicz) Sulejman 104
Siwicki Jan 113
Skajstelowa 44
Skalska Zofia z Dzirżków 259
Skałuba Aleksander 166
Skarbek Kazimierz 141
Skilondzi (Szkiłondzi) Stefan 47
Skinder 214
Skinder Marcin Franciszek 215
Skipor 81
Skiriatt Samuel 246
Skirmont Adam 167
Skirmont Andrzej Antoni 184
Skirmont Jachia 164
Skirmont Marton Bohdanowicz 164
Skirmont Mustafa 163
Skirmont Samuel 142
Skirmont Stefan 184
Skirmont Stefan Dominik 184
Skirmont Stefan Hilary 184
Skirmont Szymon 172
Skirmont Jursza Szymon Jan 174
Skironowicz 26
Skobejko Jan 227
Skop Ożak Jan 159
Skorobohaty Andrzej Kazimierz 96
Skorobohaty Felicjan Kazimierz 96
Skorobohaty Michał 96
Skorolewicz Wojciech 247
Skorulski 85
Skorulski Aleksander 101,248
Skorulski Eliasz 261
Skorulski Jan 69,91,92
Skorulski Jerzy Aleksander 92
Skorulski Krzysztof 261
Skorulski Maciej 279
Skrobocki Mikołaj 261
Skroniewicz Stanisław 45
Skrycki Jan 173
Skulimowski (Skilimowski) Piotr 167
Skurewicz 90
Skusztelewicz Michał 55
Skwołedowa (Szkajstelowa, Skajstelowa) 44
Sławiński Jan 185
Sławkowski Stefan 194
Słonimski (Słowiński) Stanisław 56
Słupski Mikołaj 168
Słuszka Aleksander 191
Słuszka Dominik Michał 74,99
Słuszka Józef Bogusław 72,191,268
Słuszka Zygmunt Adam 67
Smogorewicz 82
Smogorzewski Józef 187
Smolak Aleksander 228
Smolak Jan 228
Smolak Jan Kazimierz 228
Smolak Maciej 218
Smolicz Mustaficz 103
Smolska 53 Smolski 103
Smolski Chasień 105
Smolski Mustafa 178
Smolski Władysław 261
Smolski zob. Osmolski
Snadzka Anna 221
Snadzki Andrzej 222
Snarska Anna z Poźniaków 221
Snarski Aleksander 220
Snarski Tomasz (?) Krzysztof 220
Sobkowski Gedeon 81
Sobolewski Józef 232,233
Sobolewski Kazimierz 274
Sobolewski Marcin 233
Sobolewski Olej 233
Sobolewski Roman 244
Sobolewski Safar 232
Sobolewski Samuel 233
Sobolewski Stanisław 224
Sokoliński Drucki Karol 117
Sokoliński Drucki Michał Leon 108,117,126
Sokołowicz Jan 229
Sokołowicz Jerzy 229
Sokołowicz Samuel 228
Sokołowscy 195
Sokołowski 58,73,79,82
Sokołowski Aleksander 237
Sokołowski Jakub 26,28,29,57
Sokołowski Jan 79,83,237,270
Sokołowski Władysław 237,265,270
Soleniewicz Stanisław 52
Solenik Krzysztof 44
Solenik Stanisław 50
Solenik Szymon 50
Sołkaczewski zob. Sotkaczewski
Sołodziej Jan 57
Sołodziewicz 56
Sołłohub Kazimierz 242
Sołłohub Stanisław 250
Somorok zob. Sumorok
Soroka Andrzej 167
Soroka Jarosz 160
Soroka Stefan 177
Sosonczyna (Sosączyna) Anna z Dowmianów 217
Sosonczyna (Sosączyna) Stanisławowa 217
Sosonka 94
Sotkaczewski (Sołkaczewski) 36
Sperski Jerzy 84
Sperski Michał 84
Spiaholski Jan 128
Spiaholski Samuel 129
Stabrowska Konstancja z Przecławskich 113
Stabrowski 128,277
Stabrowski Antoni Jan 115
Stabrowski Adam 113
Stabrowski Jan 105
Stabrowski Krzysztof 112,272
Stabrowski Piotr 113
Stachowicz Bazyli 191
Stachowski Michał 132
Stachowski Michał Karol 132,151
Stalewski Kazimierz 77
Staniewicz Jan 250
Staniewicz Witold 207
Stanilewicz Maciej 64
Stanisław 45
Stanisław Leszczyński 94
Stanisławowicz Aleksander 224
Stankiewicz (Jan?) 50
Stankiewicz Kazimierz 54
Stankiewicz Konstanty 276
Stankiewicz Piotr 47
Stankiewiczowa Katarzyna 122
Stankowska 122
Stankowski Jakub 148
Stankowski Kazimierz 153
Stanowski Leon 274
Starczyński Stanisław 52
Starosielski Gabriel 173
Starosielski Jan 180
Starosielski Michał 180
Stasiewicz Kazimierz 258
Staszewicz Bartłomiej 264
Staszewicz Jan 267
Staszkiewicz 34,79
Staszkiewicz „rzeźnik" 45
Staszkiewicz „styrnik" 46
Staszkiewicz Dawid 97
Staszkiewicz Jerzy 246
Staszkiewicz Michał Kazimierz 191
Staszkiewicz Piotr 262
Staszkiewicz Samuel 262
Staszkiewicz Stanisław 40,188
Staszkiewicz Stefan 255
Staszkiewiczowa Janowa 240
Staszkiewiczowa Katarzyna 249
Staszkiewiczowie 57
Stawryło Kazimierz 262
Stecewicz Andrzej 206
Stecewicz Bartłomiej 230
Stecewicz Chryzostom 228
Stecewicz Jakub 53
Stecewicz Jan 203, 231
Stecewicz Jerzy 206, 229
Stecewicz Jurij 206
Stecewicz Krzysztof 229
Stecewicz Maciej 206
Stecewicz Michał 232
Stecewicz Wojciech 213
Steckiewicz 155, 216
Steckiewicz Aleksander 223
Steckiewicz Fiodor 223
Steckiewicz Jerzy 223
Steckiewicz Kazimierz 219
Steckiewicz Kochan 214
Steckiewicz Krzysztof 210
Steckiewicz Michał 216, 219
Steckiewicz Stefan 223
Steckiewicz Talwosz Józef 141
Steckiewicz Talwosz Michał 216
Steckiewicz Talwosz Stefan 141
Steckiewicz Talwosz Teodor 155
Steckiewiczowa Teresa 214
Steckiewiczowa Talwoszowa Teodorowa 155
Stefan 54
Stefanowa 52
Stefanowicz Izaak zob. Safarewicz
Stefanowicz Jakub 29,50
Stefanowicz Jan 104
Stefanowicz Wargałowski Aleksander 32,58
Stefanowiczowa 28
Stempkowski 94,179,187
Stempkowski Piotr 187
Stetkiewicz 79
Stetkiewiczowie 274
Stężycki Maciej 50
Stobodzki Kazimierz 243
Stołpowicki Marcin 226
Stoma Stanisław 279
Storbicka 45
Strabski zob. Pietkiewicz
Strabski Straszewicz Jan 240
Straszewicz Michał 268
Straszewicz Samuel 258
Straszewicz (Strażewicz) Krzysztof 236
Straszewicz (Strażewicz) Stanisław 243
Straszewicz Szymon 251
Strawińska 28
Strawiński Florian Kazimierz 144
Strawiński Franciszek 168
Strawiński Jan 145
Strażewicz zob. Straszewicz
Strebejko Mateusz 250
Strebejko Mikołaj 261
Streczon Adam 193
Streczon Marcin (Marcjan) 159
Streczon Stanisław 193
Streczonowa z Sołomów 159
Stroczyński 38-40,43,54
Stroczyński Mikołaj 40,54
Strumiłło (Strumiło) 165,240
Strutyńska Marianna 68,237
Strutyński 68
Strutyński Mikołaj 237
Strutyński Stefan 238
Strzyżewicz 48
Strzyżewski 276,277
Strzyżewski (Stryżewski) Konstanty 239
Studniewicz 43
Stypułkowski Józef 211
Suchocki Jan 150
Suchodolski 42,94
Suchodolski Michał 209
Sućkiewicz Fiodor 55
Sulewski 161
Sulewski Krzysztof 161
Sulimanowicz 106
Sulimowski Józef 233
Sulistrowska Aleksandra z Białłozorów v 145
Sulistrowska Teresa z Danilewiczów 122
Sulistrowski 120,122,124,145
Sulistrowski Krzysztof 122,140
Sulistrowski Mikołaj Antoni 127,192,194
Sulistrowski Rafał 140
Sulistrowski Stefan Kazimierz 136,140
Sulkiewicz Kantymir 163
Sumorok (Somorok) Franciszek 223
Surgont (Surkont) Aleksander 219
Surgont Kazimierz 219
Surgont Mikołaj 219
Surgont (Surkont) Samuel 225
Surgontowa (Surkontowa) Helena 230
Surgowtt 82
Surgowtt Aleksander 252
Surgowtt Stefan 262
Surkont zob. Surgont
Surowicz 39
Suroż Kazimierz 87
Suroż Maciej 87
Suroż Michał 87,172
Suroż Stanisław 87
Surożowie 172
Surrogacki Stanisław 64
Surwiłło (Surwił) Mateusz 155
Surwiłło (Surwił) Samuel 258
Surygajłowa 277
Surynt Andrzej 166
Surynt Stefan 166
Surynt Tomasz 162
Suryntowicz Andrzej 191
Suszkiewicz Bazyli 54
Sutkiewicz Stefan 248
Suwiakiewicz Chasiej zob. Siuniekiewicz
Swatko (Świadko) Bazyli 133
Swatko (Świadko) Krzysztof 133
Swinkoz zob. Świnko
Swołkun Stanisław 239
Swołkun (Swołkon) Stefan 242
Swołyński Jan 183
Sworzyński Piotr 261
Sycewicz 79
Syciński zob. Siciński
Sygnatowski Kazimierz 174
Sylwestrowicz Bartłomiej 172
Symon zob. Szymon
Symonolewicz Mateusz 279
Symonolewiczowa Anna 279
Symonowicz 50
Symonowicz Jan 44
Symonowicz Paweł 52
Sypniewski (Sipniewski) Adam 252
Syprański Szymon 255
Syruć Rafał 134
Syrwid Konstanty 238
Szablewicz 247
Szablewicz Andrzej 247
Szablewicz Seweryn 262
Szablewiczowa Regina 247
Szabliński Aleksander 180
Szabliński Jan 173
Szabłowiński Redżyp 105
Szabłowski Bazyli 63
Szabłowski Eliasz 279
Szabłowski Jan 148
Szadmancewiczowa Regina 106
Szadurski 97
Szadurski (Jan?) Franciszek 217
Szadurski Samuel 95
Szafranowicz 49
Szahuniewicz Ułan Bohdan 163
Szalejewiczowa Katarzyna 225
Szalewicz Daniel 221
Szalewicz Jan 229
Szaniawska Helena 91
Szaniawski 144,193
Szaniawski (Sieniawski) Jerzy 251
Szaniawski Piotr 91
Szapałowicz (Szopulewicz, Szepułowicz) Kazimierz 47
Szarabska 46
Szarczyński Stanisław 52
Szatrawa Filip 54
Szatyński Samuel 258
Szczepanowicz Jan 153
Szczepanowicz Piotr 153
Szczęsnowicz 103
Szczęsnowicz Józef 164
Szczęsnowiczowa Ajsza 104
Szczuka Stanisław Antoni 19
Szczukielski Adam 91
Szczurowski Piotr 280
Szczypszczyński Jan 280
Szczyt 98
Szczyt Niemirowicz Krzysztof Benedykt 156
Szczytowa Niemirowiczowa Katarzyna z Bennetów 156
Szedziewicz (Siedziewicz) Jakub 264
Szedziewicz Jerzy 258
Szedziewicz (Siedziewicz) Samuel 264
Szedziewicz Stanisław 258
Szejh Jakub 164
Szelągowa 46
Szemborski Kazimierz 246
Szemet zob. Szemiot
Szemiaka Jerzy 217
Szemiaka Mikołaj 216
Szemiaka Samuel 217
Szemiot Aleksander 200
Szemiot Jerzy 131
Szemiot Kazimierz Adam 69,257
Szemiot Konstanty Łukasz 138
Szemiot Michał 200
Szemiot Mikołaj Kazimierz 72,138
Szemiot Władysław 212
Szemiotowa (Szemetowa) 100,138
Szemiotowa Helena z Komorowskich 138
Szemiotowa Helena z Tyszkiewiczów 72,138,212
Szenciłowa zob. Sienczyłowa
Szeptunowski Jan 177
Szeptunowski Jerzy 177
Szepulewicz Kazimierz 47
Szerkiewicz (Sierkiewicz) Stanisław 48
Szęciło zob. Sienczyło
Szkajstelowa 44
Szkiłondzi 47
Szklennik (Szkliński) Franciszek (Kazimierz) 127
Szklennik Ludwik 141,142
Szkliński zob. Szymkowicz Szkliński
Szkultyn zob. Schulte
Szlamowicz Kuszen 106
Szmigielska zob. Śmigielska
Szmigielski zob. Śmigielski
Szmygira Maciej 224
Szmygirowa Katarzyna 225
Szneyder Albrycht 42
Szołkowski Adam 259
Szołkowski Jerzy 262
Szołkowski Kazimierz 259
Szołkowski Mikołaj 189
Szołkowski Samuel 254
Szołkowski Stanisław 267
Szołkowski Teodor 160
Szołomski zob. Sieniehub Szołomski
Szołucha Marcin 227
Szołucha (Szałucha) Michał 142
Szopowski Eliasz 91
Szopowski Gabriel 247
Szopulewicz Kazimierz 47
Szorcowa Dorota z Zenowiczów 186
Szostak 47,88
Szostak Fiodor 64
Szostak Jerzy 63
Szostak Konstanty 114
Szostakowa 37
Szostakowska Helena 267
Szostakowski 244
Szpakowski 64, 76
Szperka Jerzy 267
Szperkowicz 27
Szreders zob. Schroders
Szretter zob. Schrotter
Sztrumberk Mikołaj Jan 238
Sztrumberkowa Katarzyna z Drelizów 238,259
Sztrunk 39,84,88
Sztrunk Jan 58,67
Sztrunk Krzysztof 40
Szuchmicz Stanisław 207
Szuflo 48 Szujgalma 247
Szukszcina 175
Szukszta Krzysztof 175
Szukszta Zygmunt 255
Szulc Piotr 195
Szulc Zygmunt 243
Szulewicz Dawid 106
Szulkiewiczowa Marianna 106
Szulżyc 33
Szulżyc Andrzej 54
Szumiata Jan 215
Szumiata Stefan 216
Szumirski Aleksander 264
Szumkowski Paweł 143
Szumlański 38
Szumlański Kazimierz 69
Szumski 160,161,248
Szumski Michał Rafał 25,69,87
Szumski Tomasz 173
Szunakiewicz Sulejman 104
Szunko Albrycht 259
Szupski 86
Szusto (Szuszło, Szuflo) 48
Szuścicki 78
Szwabowa 45
Szwabowicz Jan 204
Szwańscy 156
Szwarc 34
Szwejkowska zob. Szwykowska
Szwejkowski zob. Szwykowski
Szwiec Mikołaj 28
Szwykowska (Szwejkowska) Agnieszka 251
Szwykowski (Szwejkowski) 76
Szwykowski (Szwejkowski) Aleksander 73,262
Szwykowski (Szwejkowski) Jan 256
Szwykowski (Szwejkowski) Kazimierz 251
Szwykowski (Szwejkowski) Stefan Mikołaj 25,74
Szycik 33
Szycik Zaleski 33,50,54,58
Szylański Andrzej 268
Szylejkurska zob. Szyłejkowska
Szyłejkowa Katarzyna 271
Szyłejkowie 135
Szyłejkowska (Szylejkurska) Zofia z Odyńców 222,270
Szymanowicz Jan 189
Szymielewicz M. 218
Szymkiewicz 49,77
Szymkiewicz Jan 52
Szymkiewicz Kazimierz 219
Szymkiewicz Stanisław 245
Szymkiewiczowa 55
Szymkowicz 117
Szymkowicz Jan Piotr 216
Szymkowicz Krzysztof 201
Szymkowicz Girdzimont Jan Michał 216
Szymkowicz Girdzimont Jerzy Wawrzyniec 152,176,179,186,198
Szymkowicz Rodowicz Kazimierz 38,139
Szymkowicz Rodowicz Piotr 120
Szymkowicz Szkleński (Szkliński) Jerzy 216
Szymkowicz Wołodkowicz Władysław 126
Szymkowiczowa Girdzimont Joanna z Koronów 176,179
Szymkowski 92
Szymkun Bonawentura 102,115
Szymon (Symon) 36,54
Szyndelewski Skrynd Maciej 77
Szynowski Piotr 55
Szyrwiński Andrzej Michał 115,263
Szyrwiński (Szyrumski) Kazimierz 50
Szyryn Adam 178 Szyryn Mantusz Abram 129
Szysz Hrehory 55
Szyszka Andrzej 201
Szyszka Stefan 214
Szyszło Aleksander 135
Szyszło Bartłomiej 123
Szyszło Jerzy 135
Szyszło Stanisław 123
Szyszło Szymon 180
Szyszło Władysław 246
Ściklewicz Jan 106
Ślepść Kazimierz 247
Ślepść Samuel 259
Ślepść Wojciech 255
Śliski Franciszek 97
Ślizień 136
Ślizień Eustachy 126
Ślizień Michał Adam 161
Ślizień Stefan Jan 125,126,160,198
Śliźniowie 126
Ślizowski? (Ślizowowski) 265
Śmigielska (Szmigielska) Anna 118
Śmigielski (Szmigielski) 115
Śmigielski (Szmigielski) Mikołaj Kazimierz 275
Śnieszko 88
Śnieszko Jan 261
Śnieszko Samuel 258
Świacki 33,150,166
Świacki, ojciec 129
Świackiewicz Malcher 207
Świackiewicz Maciej 150
Świderski 81
Świechowski Daniel 182
Świechowski Erazm Jan 131
Święciccy 94
Święcicki Dominik 245
Święcicki Mikołaj Aleksander 95
Święciński 28
Świnko (Swinkoz) Dawid 91
Świrejko Jakub 259
Świrko Łukasz 57
Świrska Tomaszowa 154
Świrski 144, 276
Świrski Andrzej 177
Świrski Bogumił 276
Świrski Eliasz 137
Świrski Jakub 144
Świrski Jan 276
Świrski Jerzy 144
Świrski Kazimierz 123
Świrski Michał 122
Talibska (Talipska) Zofia z Kossowskich 116
Talibski (Talipski) Jan 158
Taliszewski Stanisław 158
Talkowscy 233
Talkowska Chawa 233
Talkowska Zofia 233
Talkowski Dawid 233
Talkowski Dawid Dawidowicz 233
Talkowski Józef 233
Talkowski Zachariasz 232,233
Talmont Stanisław Kazimierz 229
Talmontowa Andrzejowa 232
Tarasewicz 107
Tarasewicz, ks. 101
Tarasewicz Behter 105
Tarasewicz Stefan 55
Tarasowski Aleksander 263
Taraszkiewicz Michał 82
Taraszkiewicz Władysław 82
Tarczewski Stanisław 220
Targowski Władysław 163
Tarkowski Józef Mikołaj 214
Tarko wski Michał 214
Tarłowa Helena z Ogińskich 99
Tarnawski (Tarnowski) Jerzy 34
Tarnowski 51
Taszliński Piotr 196
Tenejzer 44
Teniuka Andrzej 180
Teniuka Marcin 177
Terebesz Nawojewski 76
Teszaniec 208
Teszaniec Jan 207
Todowiański Tomasz 253
Tokarska 78
Tołkacz Jan 251
Tołkuszewicz Redżyp 105
Tołłoczko (Tołoczko) Andrzej (Kazimierz) 223
Tołłoczko (Tołoczko) Jan
Tołłoczko Jan Michał 83, 267
Tołłoczko (Tołoczko) Michał 229
Tołłoczko (Tołoczko) Paweł 101
Tołoczkiewicz Bartłomiej 207
Tołokoński Marcin 271
Tołokoński Stanisław 271
Tołomowicz Biłat 105
Tołychwa Marcin 123
Tomaszewicz 130
Tomaszewicz Kazimierz (Jan) 173
Tomaszewicz Mateusz 63
Tomaszewicz Stefan Kazimierz 278
Tomaszewicz Tomasz Kazimierz 250,273
Tomkiewicz Aleksander 251
Tomkiewicz Andrzej 260
Tomkiewicz Jakub 196
Tomkiewicz Jan 153
Tomkiewicz Jerzy 217
Tomkiewicz Józef 57
Tomkiewicz Kazimierz 153
Tomkiewiczowa 32
Tomkiewiczówna Zofia zob. Jankiewiczowa
Tomkorowd Uszacki Paweł 208
Toniszkiewicz 51
Torczyło Aleksander 239
Torczyło Kazimierz 253
Torczyłowa Konstancja z Poczobutów Odlanickich 239
Torczyłowa Magdalena 254
Towgin Gabriel 246
Towgin Jan 245
Towgin zob. Czechowicz Towgin
Towiański 79
Towiański Michał 255
Towtko Andrzej 261
Tracewski (Traciewski) Andrzej Teofil 130
Tracewski (Traciewski) Jan Michał 124
Trapsza Hrehory 276
Trapsza Wojciech 276
Trawiński 46
Treyden Jerzy 259
Trębicki 39
Trojanowicz 37
Trojanowicz, rajca 29
Trojanowicz Joachim 73
Trojanowski 130
Troknicki Jan 143
Tron 82
Tron Koziołł 250
Tron Stanisław 238
Trop 40
Trośnicki Kazimierz 114
Trośnicki Stefan 114
Trusewicz Andrzej 268
Truskowski Krzysztof 262
Truskowski Samuel 251
Truszkowski Jan 236
Tryzna Gedeon Michał 5, 8
Tryzna Władysław Jerzy 223
Trzeciak 34,92,93
Trzeciak Konstanty 150
Trzeciak Krzysztof 203
Trzeciak Piotr 87,191
Trzeckiewicz 45
Tubielewicz Adam 229
Tubielewicz Jakub 231
Tubielewicz Jan 190, 229
Tubielewicz Ławryn 212
Tukałło (Tukało) Stanisław 200
Tukiewicz Osman 105
Tułbaj Bohdan 165
Tulbaj Samuel 164
Tułowski Marcjan 208
Tupalski Felicjan 191
Tupalski Jan 145
Tur Jerzy 273
Turczyn Kazimierz 182
Turczynowicz Krzysztof 64
Turemski? (Zarembski) Jan 190
Turłaj 89
Turniewicz Władysław 166
Turowski 33
Turski Jan 128
Turski Kiewlicz Piotr 190
Tuszyński Stefan 126
Twiłukiewicz Chalej 105
Twiłukiewicz Osman 105
Tworjanowicz 238
Tworjanowicz Adam 237
Tworjanowicz Kazimierz 279
Tworjanowicz Piotr 279
Tworkowski zob. Dworowski
Tworowski Buczacki Hieronim Roman 75,112,113
Tym 42
Tyming 42
Tymińska Anna z Ulczyckich 248
Tymińska Katarzyna z Ohurcewiczów 26
Tymiński Hieronim 248
Tymiński Jan Karol 26,78,119
Tynkhauz (Tynkaż) 277
Tyszka (Tyszko?) Kazimierz 248
Tyszkiewicz Benedykt 70
Tyszkiewicz Jerzy 133,197,236,269
Tyszkiewiczowa Teodora z Sapiehów 70
Tyszko Jan 243
Tyszko Malcher 247
Tyszko Marcin 174
Tyszko (?) zob. Tyszka
Tyzenhauz 70,88,157,273
Tyzenhauz Hieronim 81,123,124
Tyzenhauz Jan 260
Tyzenhauz Jerzy 70,262
Tyzenhauz Michał 111
Tyzenhauz Reinhold 111,260
Tyzenhauz Stefan 69,79,108,157,219,251,256,269,270
Tyzenhauzowie 157
Ukolski (Okolski) Jan Władysław 67,115
Ulanowscy 150
Ulanowski Mateusz 150
Ulatowski Wojciech 159
Ulechnowicz Piotr 264
Ułan Mustafa 163
Ułanowa Abramowa 164
Uniechowski (Unichowski) Bogusław Aleksander 33,72,96,136
Uniechowski (Unichowski) Mikołaj 236
Upnicki Aleksander 173
Urbanowicz 124
Urbanowicz Pilecki Antoni Jerzy 136
Urbanowicz Pilecki Florian 122
Urbanowicz Pilecki Stanisław 130,131
Urbanowiczowa 49,52,136
Uzanowicz 45
Uzdowski Wojciech Kazimierz 155
Walebow zob. Piotrowski Walebow
Walentynowicz 29,46,87
Walentynowicz Jan 262
Walentynowicz Michał 262
Walentynowicz Szymon 96
Walicka Weslanowiczowa 89
Walmus Jan 242
Waluszkiewicz Jan 52
Wałkanowska N. z Godebskich 176
Wałkanowski Konstanty 176
Wańcewiczowa Alszka 258
Wańkiewicz 163,166,169
Wańkiewicz Władysław 163
Wańkowicz Marcin 182
Wańkowicz Władysław 238
Warakomski 185,196
Warakomski Dawid 173,184
Warakomski Michał 185
Warakomski Szymon 185
Wasilewicz 45,46
Wasilewicz Szymon 64
Wasilewski Jan 246
Wasilewski Kazimierz 204
Wasilewski Marcin 146
Wasilewski Samuel 155
Wasilewski Stanisław 146
Wasilewski Tadeusz 7,10
Wasilewski Teodor 76
Wasilowa 53
Waszkiewicz Jan 264
Waszkiewicz Samuel 264
Wawrzecki Jarosz Aleksander 83, 121,122,199,275,277
Wawrzecki Władysław Kazimierz 277
Ważyński Skarbek Aleksander Nestor 100,145,181
Ważyński Skarbek Hieronim Sebastian 170,181
Ważyński Skarbek Michał Eliasz 170
Wąsowicz Michał 118
Wedykowski 272
Wejszner (Weszner) Tomasz 56
Wencewicz Aleksander 261,264
Wenulewski Paweł 267
Werciński Leopold 257
Wersocki Bartłomiej 205
Wersocki (Maciej?) Kazimierz 202
Wersocki Mikołaj 206
Wersocki zob. Hrehorowicz
Wersocki Wertyński Felicjan 153
Werybowicz (Wierzbowicz?) Tomasz 158
Weslanowiczowa Walicka 89
Węcławski zob. Węsławski
Węgdziagolska (Węgodzieliska) Dorota z Balaszków 274
Węsławowicz Jerzy 180
Węsławski (Węcławski) Samuel 115,116
Węsowski Mikołaj 206
Węzełewicz zob. Wiezielewicz Wialbut 141,153
Wialbut Gabriel 153
Wialbut Krzysztof 177
Widawski 156
Widawski Krzysztof 156
Widawski Mikołaj 156
Widawski Stanisław 84
Widziski Kazimierz 261
Widziski Salomon 242
Wieczór Konstanty 136
Wieczorkowski Maciej (Isidorus a Santa Cruce) 103
Wielamowicz Michał 158
Wielamowicz Paweł 149
Wieliczko Aleksander 168
Wieliczko Jan 168
Wieliczko Józef 267
Wieliczko Michał 168
Wieliczkowa 84
Wieliczkowa Marianna z Biesieckich 168
Wieliczkówna Katarzyna 168
Wierebiej 52
Wierzbiccy 195
Wierzbowicz (Werybowicz) Tomasz 158
Wierzbowskł 40
Wiesztort Aleksander 184
Wietrzyńska Abramowa 106
Wiezielewicz (Węzełewicz) Bartłomiej 75
Więckiewicz Adam 247
Więckiewicz Aleksander 247
Więckiewicz Stanisław 219
Wigirynowa (Wigirowa) 53
Wilbik 209, 210
Wilbik Andrzej Kazimierz 132,140,181
Wilbik Daniel 218
Wilbik Jan 215,218,226
Wilbik Michał 218
Wilbik Mikołaj 218
Wilbik Piotr 231
Wilbik Samuel Daniel 219
Wilbik Stanisław 215
Wilbik Wawrzyniec 203
Wilczek 49
Wildziewicz Jan 239
Wilgodowa Krzysztofowa 247
Wilimowicz Stefan 240
Wilkaniec Aleksander Kazimierz 171
Wilkaniec Andrzej 202
Wilkaniec Antoni 203
Wilkaniec Bartłomiej 206
Wilkaniec Jan 205,230
Wilkaniec Jerzy 204
Wilkaniec Michał 261
Wilkaniec Mikołaj 204
Wilkaniec Stanisław 201
Wilkaniec Wawrzyniec 204
Wilkiewicz Jerzy 248
Wilkowski Konstanty 246
Wiłejko 79, 81, 83, 92
Wiłejko Rymszewicz Stanisław 215
Wilejkowa Katarzyna z Braciszewskich, 81
Wincewicz Tomasz 201
Wincza Aleksander 225
Wincza Aleksander Stanisławowicz 224
Wincza Jan 224
Wincza Jan Kazimierz 225
Wincza Krzysztof 224
Wincza Marcin 219
Wincza Stanisław Juriewicz 224
Wincza Stefan 225
Wincza Władysław 224
Wiosnowscy 107
Wiskowski 112
Wismont 98
Wismont (Wismąt) Jan 137
Wiszniewski Andrzej 260
Wiśniewski 98
Wit (Witeł) Dytrych von 63
Witeź Konstanty 218
Witten (Witan, Wittan) Gedeon von 236
Wituński Jan 166
Wizgird Kazimierz 97
Wizgirdowie 85, 152
Władyczko Stefan 242
Włochowicz Kazimierz 159
Wnorowska (Wronowska) 177
Wnorowski Jerzy 272
Wnorowski Władysław 273
Wnukowicz Mikołaj 186
Wnuko wieżowa 186
Wobolewicz 37
Wojciech 54
Wojciechowicz Krzysztof 55
Wojdak Wojciech 202
Wojdatt Adam 256
Wojdatt Kazimierz 242
Wojewódzki Andrzej 217
Wojewódzki Michał Stanisław 217
Wojna Hryczyna Dominik 70
Wojna Hryczyna Kazimierz 263
Wojna Jasieniecki Aleksander Michał 42,50,88
Wojna Jasieniecki Konstanty 82,99,124,156
Wojna Jasieniecki Michał 130,197,280
Wojna Orańska Elżbieta z Gieysztorów 213
Wojna Orańska Joanna z Kunowskich 230
Wojna Orański Sylwester 213
Wojna Orański Wacław 230
Wojnicz Bohdan 103
Wojnicz Jakub 162
Wojniłowicz zob. Woyniłowicz
Wojniusz Jan 180
Wojniusz Samuel 153
Wojnowski 81
Wojnowski Rafał 249
Wojsiat Aleksander 208
Woj sznarowieź Kazimierz Jan 70
Wojszwiłło Adam 267
Wojszwiłło Jan 246
Wojszwiłło (Wojszwiłł) Krzysztof 216
Wojtkiewicz 45
Wojtkiewicz Jerzy 52
Wojtkiewicz Kazimierz 248
Wojtkiewicz Micha} 248
Wojtrukowicz Szymon 53
Wojzbun Stefan 204
Wojzgiel Bartłomiej 247
Wołań 225
Wołań Bogusław 274
Wołań Władysław 250
Wolbek Jan 266
Wolbek Jan Kazimierz 266
Wolbek Szymon Walerian 266
Wolff Józef 21
Wolgolst Michał 245
Wolman (Walman) Teodor 236
Wolski 248
Wolski Jan Konstanty 25,253
Wolski Marcjan 188
Wolski Samuel Mikołaj 90
Woluckiewicz 43
Wołk Dawid 163,245
Wołk Jan 247
Wołk Jan Janowicz 246
Wołk Jerzy 131
Wołk Kazimierz 206
Wołk Krzysztof 84
Wołk Mateusz 190
Wołk Rafał 141
Wołk Samuel 124, 246
Wołk Stanisław 84
Wołk Łaniewski Jan 247
Wołk Łaniewski Michał 194
Wołk Łaniewski Mikołaj 222
Wołk Łaniewski Samuel 246
Wołk Łaniewski Władysław 227
Wołłowicz (Wołowicz) Jan Kazimierz 73,88
Wołłowicz (Wołowicz) Kazimierz Aleksander 87
Wołłowicz Marcjan Dominik 116
Wołłowicz (Wołowicz) Stanisław 272
Wołłowiczowa Helena z Białłozorów 116
Wołmiński Jerzy 83
Wołmiński Malcher Dymitr 83
Wołochowicz Aleksander 207
Wołochowicz Andrzej 207
Wołochowicz Kazimierz 207
Wołochowicz Marcin 207
Wołodkiewicz 99
Wołodkiewicz Jan 269
Wołodkiewicz Maciej 215
Wołodźko Aleksander 185
Wołodźko (Wołotko) Andrzej 265
Wołodźko Dominik 132
Wołodźko Jan 141
Wołodźko Krzysztof 140,141
Wołodźko (Wołdko) Mikołaj Kazimierz 245
Wołodźko Seweryn 167
Wołodźko (Wołodko) Stanisław 185,245
Wołodźkowa Kazimierzowa 173
Wołyński 88
Womperski (Wemperski) Jan 216
Worłowski Jakub 263
Worobiej (Worobi) 47
Worona Damian 54
Woronicz Jan Filon 171
Woroniczowie 171
Woroniecki Piskun Konstanty 123,125
Woronowicz 93
Woronowicz Aleksander 173
Woronowicz Kazimierz 182
Woronowicz Michał 125
Woronowicz Władysław 144
Woropaj Jan 150
Woroszyło Michał 255
Worotyniec 212
Wowko Jędrzej 51
Woyniłowicz Adam 223
Woyniłowicz (Wojniłowicz) Gabriel 189
Wozytnikowicz Szymon 53
Wronowska zob. Wnorowska
Wróblewski 177
Wróblewski Jan 136
Wróblewski Mikołaj 214
Wrzosowska 274
Wurażyło (Woroszyło?) Andrzej 236
Wygiewicz Jerzy 267
Wyrzykowski Wencław 268
Wysocka 49
Wysocki 46
Wysocki Andrzej 167
Wysocki Jan 167
Wysocki Ludwik 56
Wysocki Tomasz 56
Wysogird 66
Wysogird Andrzej 265
Wysogird Jan Kazimierz 66
Wysogird Kazimierz 247
Wysogird Marcin 256
Wysogird Piotr 256
Wysogird (Wysogierd) Stanisław 64
Wysokiński Krzysztof 272
Wyszkowski Józef 221
Wyszotrawczyna Marcybella z Sopoćków 181
Wyszotrawka Kazimierz 137
Wyszotrawka Michał 137
Wyszotrawka Rafał 137,181
Wyszotrawka Stanisław 137
Wyszomirski 82
Wyszyński Stanisław 268
Wyżdżanka Anna 220
Wyżga Jerzy 221
Wyżga Michał 227
Zabielski Jan 247
Zabiełło (Zabieło) Jerzy 98
Zabiełło (Zabieło) Rafał 137
Zabiełło Salomon 83,237
Zabiełło (Zabiela) Stanisław 173
Zabłocka 87
Zabłocki 82, 174,175
Zabłocki Daniel 195
Zabłocki Florian 241
Zabłocki Jan 238
Zabłocki Krzysztof 88
Zabłocki Michał 57,195
Zabłocki Sawicz Michał Jan 171,176,215
Zabojnik (Zabrynik) Jerzy 53
Zaboro 92
Zacharewicz Andrzej 231
Zacharowicz (Zaharowicz) Andrzej 228
Zacharowicz (Zaharowicz) Michał 228
Zachwatowicz Jan 219
Zaczkiewicz Mikołaj 211
Zadowicz 49
Zadziewicz zob. Juchnowicz
Zadziewicz Zagora Mateusz 268
Zagowicz zob. Żagiewicz
Zagurski Feliks 118
Zagurski Seweryn 173
Zaharowicz zob. Zacharowicz
Zahorska Aleksandra z Puciatów 132
Zahorski Bohdan 279
Zahorski Hrehory 279
Zahorski Jan Andrzej 279
Zahorski Jan (Gerwazy?) 279
Zahorski Jan Harasim 279
Zahorski Kazimierz 172
Zahorski Michał Daniel 279
Zahorski Michał Ławryn 279
Zahorski Mikołaj Jarosz 279
Zahorski Samuel 279
Zahorski Stanisław 280
Zajko Konstanty 277
Zakrzewski 150
Zakrzewski Andrzej 28,73,161,199
Zakrzewski Jerzy 160
Zakrzewski Kazimierz Andrzej 161
Zakrzewski Mateusz Jan Zakrzewski Paweł 150
Zakrzewski Piotr Michał 181
Zakrzewski (Karszewski) Stanisław 189
Zakrzewski Władysław 135
Zaleska Petronela z Zabłockich 213
Zaleski 96, 97
Zaleski Aleksander 170
Zaleski Aleksander Franciszek 211
Zaleski Eustachy (Ostafi) 190,233
Zaleski Jan 213, 271
Zaleski Jerzy 210
Zaleski Józef 210,213
Zaleski Karol 81
Zaleski Kazimierz 229
Zaleski Krzysztof 210
Zaleski Marcin 211
Zaleski Teofil 210
Załatuszko 51
Zantowa 32
Zapaśnik 80
Zapaśnik Andrzej 225
Zapaśnik Jan 219
Zapaśnik Krzysztof 217
Zapaśnik Samuel 219
Zaranek Horbowski Kazimierz Jan 259,260
Zaremba Stanisław 82 Zarembski 190
Zasztołd (Zasztołt) Aleksander 279
Zasztołt (Zasztołt) Jan 279
Zasztołd Michał Mikołaj 169
Zawada Jarmoła 55 Zawadzki 46,88
Zawadzki Jan 114
Zawadzki Michał 141
Zawadzki Stanisław 87
Zawistowski Aleksander 238
Zawistowski Kurowicz zob.Kurowicz Zawistowski
Zawisza Dowgiałło Jan 5,9
Zawisza Dowgiałło Kazimierz 238,269
Zawisza Jan Jerzy 274
Zawisza Kieżgajło Krzysztof Stanisław 39,242
Zawiwiec Jan 267
Zborowski? Rafał 167
Zborowski Sebastian? 132
Zdanowicz 87
Zdanowicz Jan 208,224
Zdanowicz Jerzy 279
Zdanowski Kazimierz 263
Zegaliński 42
Zegaliński Michał 52
Zegrido Józef 82
Zelna Jerzy 205
Zelna (Zelnia) Maciej 231
Zelst (Zellst) zob. Seelst
Zembrowski Paweł 4 37
Zemlanka Katarzyna 245
Zembła (Zemło?) 200
Zemła 148,149,155,176,187,200
Zemła Eliasz 183
Zemła Jakub 183
Zemła Jan 183
Zemła Jerzy Wawrzyniec 33,68,71,149,152,153,176,183,198,199
Zemłowa Barbara Helena z Oborskich 68
Zemłowie 176
Zemszko 177
Zenowicz Deszpot 65,134,145
Zenowicz Deszpot Antoni Jerzy 144
Zenowicz Deszpot Janusz 112
Zenowicz (Zienowicz) Deszpot Jerzy 250
Zenowicz Deszpot Krzysztof 135,169,173,174,197,256
Zenowiczowa Zuzanna z Przeździeckich 135
Zenowiczowie Deszpot 112
Zeweło 80,84,91
Zeydel (Zeyder) 36
Zębrowski (Zborowski) Aleksander 159,169
Zębrowski Dominik 190
Zębrowski Paweł 137
Zębrowski Rafał 167
Zębrowski (Zborowski) Sebastian 132
Zgierski (Zgirski) Jan Mikołaj 146
Ziemacki Franciszek 166
Zieniewicz Michał 162,198
Zienkiewicz Andrzej 36,198
Zienko Paweł 176
Zienko Stanisław 177
Zienowicz zob. Zenowicz
Zimińska (Zimnicka) 36
Zmitrowa 279
Zniszczyński 93
Znosko Kazimierz 148
Zoleskowicz Jan 105
Zośnikowa Jadwiga 230
Zub (Żuk) Franciszek 207
Zubowa Anna 207
Zubrzycka 44
Zubrzycki 27,46
Zubrzycki (Zubrycki) Jan 120
Zubrzycki Jędrzej 50
Zubrzycki Prokop 55
Zubrzycki Samuel 205
Zwinkowski Jan 221
Zwisztyński 93
Zyberg (Zyberk) Michał 262
Zyberg Walter Stanisław 256
Zygmunt I Stary 126
Zygmunt III Waza 183
Zygmuntowicz 44
Zynko Oszański Władysław 276
Zyszko Daniel 90
Zyzma 84
Żaba 32
Żaba Aleksander 90,95
Żaba Eliasz 252
Żaba Hieronim 271
Żaba Jan Krzysztof 89,90
Żabianka 130
Źabina 91
Żagiel Aleksander 256
Żagiel Gabriel 256
Żagiewicz (Zagowicz) 32
Źagiewicz 46
Źardecki Jan Ludwik 267
Żarnowski Jan 260
Żarski (Szarski) Adam 250
Żarski (Barski) Dawid 243
Zdanowicz Władysław 276
Żdanowska 201
Żebrowska Stanisławowa 244
Zębrowski 79, 159
Zębrowski Jan 258
Zębrowski Kazimierz 258
Zębrowski Mateusz 258
Zębrowski Mikołaj 258
Zębrowski Paweł? 137
Zębrowski Stanisław 258
Zębrowski Stefan 259
Żelewski Roman 18
Żmijowski Stanisław 256
Żochowski 93
Żochowski Cyprian 63,64,65
Żochowski Jan 65
Żołądź 146
Żołądź Jan 142
Żomojtel Andrzej 205
Żomojtel Jan 208
Żomojtel Jerzy 233
Żomojtel Paweł 231
Żomojtel Stanisław 202
Żuchorski Benedykt 35,39,192
Żuchorski (Zachorski) Fabian 192
Żuchowicz (Andrzej?) 149
Żuk (Zub?) Franciszek 207
Żuk Krzysztof 241
Żuk Piotr 253
Żukowski 187
Żukowski Andrzej 149
Żukowski Kazimierz 183,187
Żurawski 87
Żurawski Hrehory 129
Żuromski 51
Żydek Mikołaj 46
Źyplin 34
Żyżmiński Bartłomiej 268
Żyżmiński Krzysztof 261
Żyżmiński Michał 261
Żyżmiński (Źyżmiański) Wojciech 268
Żyżniewski Jan 121, 129
Żyżniewski Wiktor 133

____________

* Żółtym kolorem wyróżniono nazwiska pozostające w sferze zainteresowania autora strony.


Aktykacyja weryfikacyjej kamienic wielkich i małych,

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt