strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

REPRESJE

Z EWIDENCJI OŚRODKA KARTA

Indeks Represjonowanych
 
Centrum informacji
o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR
 
     Dane osobowe
Nazwisko: Narbutowicz
Imię: Władysław
Imię ojca: Stanisław
Data urodzenia:

 1906

 LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Łagier               Gruzja  Gruziński OR    Kutaisi
2.  Areszt                     
3.  Łagier 1947  06  01         Rosja  Nowgorodzka    Borowicze
4.  Wyjazd 1949  02  05              
5.  Łagier               Rosja  Nowgorodzka    Borowicze
6.  Więzienie               Polska 1939  Wileńskie    Wilno
7.  Areszt 1944             Polska 1939  Wileńskie    
8.  Łagier 1945  03  31         Rosja  Saratowska    Jełszanka
9.  Łagier 1945  10  20         Gruzja  Gruziński OR    Kutaisi
1.  Areszt 1944                  
2.  Więzienie 1944     1945  02  22   Litwa      Wilno
3.  Łagier 1945  03  02         Ukraina  Stalińska (Doniecka)    Stalino podob. nr 16
LP opis źródła sygnatura
1. Listy imienne osób wywiezionych transportami z Wilna do obozów kontrolno-filtracyjnych (zespół 135, inwentarz 3, teczka 108), Litewskie Archiwum Specjalne, Wilno, kopia Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Litewskich (sygnatura VIII.807.24.21) oraz Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W404) - karta, pozycja.  C1 -461-3964
2. Spisy osób, które opuszczały obóz nr 270 od 25 grudnia 1947 do 11 marca 1949 (zespół 1/p, inwentarz 07-e, teczki: 196, 820, 951) - Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopie w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich (teczki 126a, 269a, b) - teczka, karta, pozycja.  C8 -951-16-100
3. Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna PUR osób repatriowanych do Polski od 1945 roku, Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (obecnie Instytutu Pamięci Narodowej), Warszawa - pozycja na liście PUR w miejscu rejestracji. G -268
4. Dokumentacja konwojowa i lista imienna pierwszego transportu z Wilna do PFŁ nr 0321, Wilno - Saratow (zespół 38099, inwentarz 2, teczka 7, karty 379-600, w tym karty 555-561 - akty zdania chorych na stacji Mińsk, karty 562-577 - akty zgonu i przekazania zwłok, karty 579-579.5 - wykaz chorych odesłanych z transportu do szpitala miejskiego w Saratowie), Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie - karta, pozycja. R2 -459-394
5. Indeks Represjonowanych, tom IV - Uwięzieni w Borowiczach - strona. BOR
6. Teczki personalne (zespoły: 460/p, 461/p, 465/p, 466/p, 472/p, 475/p, 480/p, 481/p), Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie (obecnie Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe), kopie większości teczek w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Kolekcji Akt z Archiwów Rosyjskich - numer zespołu, tom, numer teczki (C1 bez numeru - karty ewidencyjne w kartotece). C1 -461/p-3964
7. Listy imienne osób wywiezionych transportami z Wilna do obozów kontrolno-filtracyjnych (zespół 135, inwentarz 3, teczka 108), Litewskie Archiwum Specjalne, Wilno, kopia Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Litewskich (sygnatura VIII.807.24.21) oraz Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W404) - karta, pozycja. L3c -bn-14-350
8. Dokumentacja konwojowa i lista imienna pierwszego transportu z Wilna do PFŁ nr 0321, Wilno - Saratow (zespół 38099, inwentarz 2, teczka 7, karty 379-600, w tym karty 555-561 - akty zdania chorych na stacji Mińsk, karty 562-577 - akty zgonu i przekazania zwłok, karty 579-579.5 - wykaz chorych odesłanych z transportu do szpitala miejskiego w Saratowie), Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie - karta, pozycja. R2 -459-394 


 

Stanisław Narbutowicz, brat mojej babci Reginy Stankiewicz trafił w łapy sowieckie dwa razy. Po raz pierwszy pod koniec września 1939 roku. Został po jakimś czasie zwolniony do domu. Drugi raz, po lipcu 1944 roku, gdy front przesunął się na zachód nad Wisłę. Narbutowicz miał zaufanie wśród mieszkańców Judańc k/Podbrzezia, to też jeszcze podczas niemieckiej okupacji wybrali go swoim sołtysem. Tereny wiejskie były naturalnym zapleczem aprowizacyjnym dla oddziałów partyzanckich różnej proweniencji. Wieś dzieliła się wszystkim co miała i z partyzantką polską i rosyjską. Siłą rzeczy więcej życzliwości okazywano dla leśnych mówiących po polsku. Za brak właściwej postawy i przeciwstawienie się dzikim rekwizycjom, trafił na długie lata do sowieckich obozów.  

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt