strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

PAŃSTWOWE HISTORYCZNE ARCHIWUM ROSJI "(РГИА)"
ZASOBY - wyszukiwarka

Kotarbińscy i Mierzejewscy
 

KANIÓW POCIĄG PANCERNY
Posiadacze ziemscy Guberni Mińskiej 1861-1900
Dmitrij Drozd

KANIÓW POCIĄG PANCERNY
Posiadacze ziemscy Guberni Mińskiej 1861-1900
Dmitrij Drozd

Kotarbiński u Drozda
Posiadacze ziemscy Guberni Mińskiej 1861-1900
Dmitrij Drozd

Kotarbiński u Drozda
Posiadacze ziemscy Guberni Mińskiej 1861-1900
Dmitrij Drozdd

Kotarbiński u Drozda
 Posiadacze ziemscy Guberni Mińskiej 1861-1900
Dmitrij Drozd

KANIÓW POCIĄG PANCERNY
Posiadacze ziemscy Guberni Mińskiej 1861-1900
Dmitrij Drozd

Kotarbiński u Drozda

Tłumaczenie z rosyjskiego:
1307 KOTARBIŃSKI LUDWIK s. ANDRZEJA, szlachcic, wyznanie rzymsko-katolickie.
STARY DAREW, pow. Nowogródzki 194 w/g stanu na 1858 r. właściciel.
 1889. KOTARBIŃSKI CZESŁAW s. LUDWIKA. szlachcic, wyznanie rzymsko-katolickie. Stary Darew. 186. Darewska, 5.
146 2 2776. Sprawa o ustalenie w MGPKDP zmniejszenia w naliczaniu podatków na majątek Stary Darew właścicielki I. Kotarbińskiej. 1864.///
147 3 4520. Sprawa o rozpatrzenie sprawozdań opiekunów L. Kotarbińskiego i L Mierzejewskiego sprawujących zarząd majątku Stary Darew pow. nowogródzki w imieniu małoletnich Cz. i S. Kotarbińskich. Inwentarz maj. Stary Darew za lata 1866, 28.7.1866 - 1.9.1869.///
242 2 1117. Plan wsi Zarzecze, Gołowacze i Korzenie w maj. Darewo właścicieli Kotarbińskich i Mierzejewskich. 1875 r.///
242 2 1118. Te same wsie, Korzenie, Chwedziuki, Nagodne, Końki, Sakuny i Chołoowacze. 1864 r.
1595 2 2089. Sprawa o wykup ziemi z majątku Stary Darew należący do I.N. Kotarbińskiej. 1864 - 1916.

PAŃSTWOWE HISTORYCZNE ARCHIWUM ROSJI "(РГИА)" wśród zgromadzonych licznych zasobów posiada bogate zbiory dokumentów które dla badan genealogicznych wnoszą bogactwo wiedzy. Wśród licznie zdeponowanych dokumentów można odszukać min. dokumenty wywodowe szlachty a wśród nich oryginalne dokumenty z nadań szlachectwa, rodowody, zaświadczenia odnośnych urzędów itp. Inną ciekawą grupą materiałów są dokumenty spraw fiskalno - majątkowych. Zbiory prezentowane są w postaci min. elektronicznych katalogów, w/g zasobu (fondu), nazwiska, nazwy geograficznej, tematycznie itp. Wyszukany w zbiorze interesujący zbiór lub dokument można zamówić podając dane fondu i sygnaturę.
Archiwum realizuje zlecenia od organizacji i osób prywatnych. Wniosek składany drogą mailową winien zawierać:

 • Nazwisko imię i nazwisko rodowe wnioskodawcy (w przypadku osób prawnych - nazwę organizacji, wskazując stanowisko pracownika)

 • dane kontaktowe: telefon, e-mail, adres pocztowy, itp

 • szczegółowo sprecyzowane zapytanie (określ przedział czasowy oraz zawęź temat. Zapytania zbyt ogólnikowe nie są przyjmowane do realizacji).

 • realizacja zlecenia ma formę umowy o dzieło. Do zawarcia umowy przez osoby prywatne niezbędne są dane z dokumentu tożsamości (ksero dowodu lub paszportu).

 • we wniosku należy podać formę w jakiej ma być sporządzona praca archiwum, kopie, odbitki ksero, dokument czarno- biały czy w kolorze, na dysku CD lub jako plik do emaila oraz podanie ilości i jakości wykonanych kopii.

  Uwagi praktyczne:

 • wyszukaj w katalogu interesujące nazwisko lub dokument. Zanotuj numer fondu i sygnaturę oraz opis;

 • napisz i wyślij maila ( fgurgia@mail.ru; rgia@rgia.su ) z prośbą o dokonanie kwerendy lub wykonania kopii dokumentów. Podaj dane osobowe, dokładny adres pocztowy;

 • otrzymasz odpowiedz w której zostaniesz poproszony o potwierdzenie Twojego zainteresowania sprawą i otrzymasz prośbę o uzupełnienie danych niezbędnych do zawarcia umowy;

 • tradycyjną pocztą otrzymasz przesyłkę z dwoma egz. umowy na usługę w archiwum. Wypełnij druki, dołącz ksero dowodu lub paszportu, podpisz i listem poleconym odeślij jeden egz. (195112, Санкт-Петербург, Заневский пр. д. 36);

 • otrzymasz drogą elektroniczną fakturę z podaniem kwoty i numerem rachunku na który należy wpłacić należność ( tylko w rublach);

 • dokonaj wpłaty a kopię przelewu wyślij jako załącznik do e-maila na adres archiwum powołując się na numer realizacyjny umowy;

 • po około trzech tygodniach otrzymasz dokumentację w/g zleconego zadania.

  Cennik płatnych usług poniżej.
  Cennik RSHA 2012 roku. Działał z 18.6.2012 do 02.7.2014,
  Cennik RSHA 2014. Wprowadzone z dniem 7.03.2014,
  Kontakt telefoniczny: (812) 438-55-57 lub 438-55-20


Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt