Winieta

„Toż to przecież Jego Ekscelencja Sztych!”
Stanisław K. Stopczyk

Internetowa strona pracowni miniatury miedziorytniczej

Witam Państwa na stronie mojej pracowni i zachęcam do zainteresowania się grafiką tworzoną w technice miedziorytu (oczywiście, nie tylko moją). Miedzioryt to stara szlachetna artystyczna technologia. Rzadziej dziś już uprawiana ze względu na trud, jakiego wymaga. Są techniki graficzne, zarówno o wiele szybsze, jak i oferujące większy zakres możliwości, zarówno co do środków artystycznych, jak i rozsądnych formatów. A jednak warto ją poznać bliżej, bo cała żmudna praca, z jaką niestety wiąże się rytowanie, może przynosić w efekcie wartości naprawdę nieprzeciętne. Oto najbliższy i najbardziej chyba dostępny przykład:

Przyjrzyjmy się z bliska precyzyjnej, perfekcyjnie wykonanej portretowej miniaturze na zwykłym banknocie — to jest właśnie ta technika. Grafik, który tę rycinę wykonał, musiał nie tylko wykazać się dostatecznym talentem, ale (na ogół) mieć też za sobą 8–10 lat ciągłego doskonalenia rytowniczego kunsztu, by mu takie zadanie w ogóle powierzono. W takiej pracy odrzucić trzeba te właśnie współczynniki twórczości, które — zwłaszcza dziś — bardzo często są, jeśli nie wręcz esencją samej sztuki, to co najmniej tak istotnymi składnikami techniki, że ich brak postawić mógłby pod znakiem zapytania twórczość samą...

Bo miedzioryt przecież nie jest i nie może być sztuką gestu, sztuką natchnionego uderzenia czy szczęśliwego wykorzystania pomyślnego przypadku. To przemyślana i od początku do końca konsekwentnie realizowana konstrukcja. To koncepcja i jej materializacja w twardym, wymagającym, nie tolerującym błędów materiale.

Zasadniczym przeznaczeniem tej prostej, statycznej witryny jest oczywiście zaprezentowanie moich własnych prac, po to ją budowałem, ale znajdą tu Państwo także podstawowe ogólne informacje, czym jest miedzioryt jako dziedzina artystycznej grafiki warsztatowej, której celem końcowym jest odbitka na papierze z wklęsło wyrytowanego na metalowej płycie rysunku. Kolejne podstrony informują o podstawach samej technologii i prezentują większość moich prac (nie tylko rytowniczych).

Na stronach „galeryjnych” tytuł pracy ukaże się po wskazaniu miniaturki myszą, po jej kliknięciu nowe okno poda pełne informacje (większa reprodukcja, tytuł, rok powstania, technika, format). Dla grafik warsztatowych reprodukowany jest tylko obszar płyty graficznej z kompozycją (bez marginesów papieru), a zwymiarowana jest sama kompozycja, bez marginesów płyty drukowej (wszystkie wymiary w milimetrach).

W obecnym stanie strona nie jest jeszcze kompletna. Kolejne kategorie będą stopniowo uzupełniane w miarę powstawania poszczególnych podstron.

Zapraszam

Jan Walkiewicz

KONTAKT

e-poczta: jwalkiewicz@mm.pl