Winieta

„Toż to przecież Jego Ekscelencja Sztych!”
Stanisław K. Stopczyk

Internetowa strona pracowni miniatury miedziorytniczej

Witam Państwa na stronie mojej pracowni i zachęcam do zainteresowania się grafiką, już powstałą i dalej tworzoną, w technice miedziorytu (oczywiście nie tylko moją). Jest to dziedzina artystycznej grafiki warsztatowej, której celem końcowym jest odbicie na papierze rysunku, wklęsło wyrytowanego (wyciętego) na metalowej płycie-matrycy. Ta stara, szlachetna artystyczna technologia ma wielowiekowe, nie do przecenienia, zasługi dla rozwoju cywilizacji europejskiej. Dziś przegrywa w konkurencji z innymi technikami graficznymi, nie tylko dużo szybszymi w realizacji, ale i oferującymi większy zakres możliwości, zarówno co do wachlarza środków wyrazu, jak też wyboru rozsądnych formatów dzieł, i — głównie ze względu na jej trudne, w wysokiej jakości, rozwiązania formalne (artystyczne) oraz dużą praco- i czasochłonność — jest już uprawiana raczej rzadko. Warto jednak poznać ją bliżej, bo ta trudna rytownicza technika dawała i dalej przynosić może naprawdę nieprzeciętne wartości artystyczne.

Przyjrzyjmy się z bliska precyzyjnej, perfekcyjnie wykonanej portretowej miniaturze na zwykłym banknocie — to jest właśnie ta technika. Grafik, który tę rycinę wykonał, musiał nie tylko wykazać się dostatecznym talentem, ale też, na ogół, mieć za sobą 8–10 lat ciągłego doskonalenia rytowniczego kunsztu, by mu takie zadanie w ogóle powierzono.

Skąd takie wymagania? Biorą się stąd, że koniecznie trzeba mieć możność spełnienia specyficznych warunków artystycznych i technicznych, do czego niezbędne jest pełne ich zrozumienie wsparte odpowiednim doświadczeniem. A tego szybko nabyć się nie da. Ale nie tylko o to chodzi. Dla takiej pracy grafik z góry zrezygnować musi z pewnych, istotnie wspomagających proces tworzenia w niektórych innych technikach, sposobów podejścia, świadomie i z korzyścią włączających w ten twórczy proces element działania nie do końca przewidywalnego, a w znacznej mierze opartego na intuicyjnym i nieortodoksyjnym, śmiałym i efektownym użyciu narzędzia czy szczęśliwym wykorzystaniu zdarzenia losowego (pomyślnego przypadku).

Jest to więc raczej na ogół dobrze przemyślana, podparta często wstępnymi studiami-próbami rozwiązań formalnych i od początku do końca długo i konsekwentnie realizowana „konstrukcja”. Koncepcja i jej artystyczna interpretacja — materializacja wydłubana rzetelnie w twardym, wymagającym, stawiającym opór i nie tolerującym błędów materiale.

Budowałem tę prostą, statyczną witrynę z zasadniczym i oczywistym przeznaczeniem zaprezentowania mojego własnego dorobku, ale znajdą tu Państwo także istotne ogólne informacje o podstawach samej technologii. Kolejne podstrony w dziale GALERIE prezentują wybrane moje prace — nie tylko rytownicze. W przypadku tych ostatnich jest to większość, natomiast innych dyscyplin pokazać w całości już się nie da i z konieczności jest to wybór bardzo ograniczony.

Na stronach „galeryjnych” po wskazaniu myszą miniaturki pracy ukaże się tytuł, a jej kliknięcie otworzy drugie, nowe okno z pełnymi informacjami (większa reprodukcja, tytuł, rok powstania, technika, format). Dla grafik warsztatowych reprodukowany jest tylko obszar płyty graficznej z kompozycją (bez marginesów papieru), a dla wszystkich prac zwymiarowana jest sama kompozycja (bez marginesów papieru, płyty drukowej itp.; wszystkie wymiary w milimetrach).

Poszczególne podstrony będą z czasem uaktualniane i uzupełniane o prace nowe, a także te z dawniej powstałych, których reprodukcje da się jeszcze wykonać.

Zapraszam

Jan Walkiewicz

KONTAKT

e-poczta: jwalkiewicz@mm.pl