Moje zdjęcie

Spis publikacji naukowych:


Publikacje książkowe:

1. Pragmatyzm Williama Jamesa: ujęcie systemowo-krytyczne, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2009, stron 265.

Redakcja naukowa (merytoryczna):

2. Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny nr 17/2016 (z prof. D. Wężowicz-Ziółkowską).

1. S. C. Levinson, Pragmatyka, przeł. T. Ciecierski, K. Stachowicz, PWN, Warszawa 2010.

Artykuły:

58. Emocje a maszyny. O możliwościach i konsekwencjach stworzenia inteligentnych emocjonalnie maszyn, w: Studia Metodologiczne, nr 38, 2017, s. 129-148.

57. O pojęciu wartości ujemnej u Henryka Elzenberga, w: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4 (104), 2017, s. 243-258.

56. Ponownie o adekwatnej definicji kłamstwa, w: Edukacja Filozoficzna, nr 64, 2017, s. 121-138.

55. Memy a pamięć. Czego dowiadujemy się o memach z psychologicznych badań nad pamięcią, w: Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, nr 18, 2017, s. 43-58.

54. Leibniza pojęcie wiedzy wrodzonej w świetle sporu z Lockiem, w: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4 (100), 2016, s. 421-437.

53. Memetyczny zwrot w badaniach nad kulturą. O definicji memu w kontekście roli memetyki jako ogólnej teorii kultury, w: Red. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 211-223.

52. Dynamika przemocy a uwarunkowania biologiczne i memetyczne, w: Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, nr 17, 2016, s. 169-188.

51. Co memetyka może wnieść do wiedzy o danej kulturze? Metodologiczne aspekty memetyki, w: Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, nr 17, 2016, s. 61-79.

50. Talent a wynik sportowy. Czy hierarchia wyników odzwierciedla hierarchię talentów?, w: Red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, Kultura fizyczna a struktura społeczna, SALOS RP, Warszawa 2016, s. 157-165.

49. O komputerowym wspomaganiu twórczego rozwiązywania problemów, w: Studia Metodologiczne, nr 34, 2015, s. 121-142.

48. Big data w perspektywie memetycznej, w: Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, nr 16, 2015, s. 149-160.

47. Hannibal Lecter a kultura współczesna. Refleksje memetyczne, w: Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, nr 16, 2015, s. 59-71.

46. Ograniczenia polityki równości w odniesieniu do sportu, w: Red. Z. Dziubiński, K. W. Jankowski, Kultura fizyczna a polityka, SALOS RP, Warszawa 2015, s. 71-81.

45. Różnice między informacją a wiedzą w kontekście zarządzania, w: Studia Metodologiczne, nr 32, 2014, s. 29-47.

44. Wiedza zwierząt w filozofii Poppera, w: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4 (92), 2014, s. 247-262.

43. Inżynieria memetyczna. Próba dookreślenia i oceny, w: Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, nr 15, 2014, s. 77-85.

42. Zmiany w obrębie polskiej kulturystyki a czynniki społeczne, w: Red. Z. Dziubiński, P. Rymarczyk, Kultura fizyczna a zmiana społeczna, SALOS RP, Warszawa 2014, s. 167-175.

41. Reprezentacje umysłowe, rodzaje pamięci a wiedza, w: Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 2 (39), 2014, s. 167-187.

40. W sprawie pojęcia kłamstwa, w: Edukacja Filozoficzna, nr 56, 2013, s. 101-115.

39. Praca w podgrupach a nauczanie filozofii i etyki, w: Edukacja Filozoficzna, nr 56, 2013, s. 153-169.

38. Refleksje na temat sportu i nierówności społecznych, w: Red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne, SALOS RP, Warszawa 2013, s. 229-238.

37. Filozoficzne konsekwencje przyjęcia paradygmatu ewolucyjnego w badaniach nad umysłem, w: Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 2012, s. 105-127.

36. Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych nauk, w: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4 (84), 2012, s. 409-422.

35. Model zmian kulturowych: między ewolucją a rewolucją kulturową, w: Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, nr 14, 2012, s. 81-92.

34. O przyszłości memetyki. Polemika z Robertem Borochem, w: Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, nr 14, 2012, s. 115-124.

33. Multimodularyzm, emocje a kwestia integracji modułów, w: Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, tom 6, nr 2, 2012, s. 49-65.

32. Struktura teorii psychoterapeutycznych w świetle współczesnej metodologii i filozofii nauki, w: Red. L. Grzesiuk, H. Suszek, Psychoterapia. Pogranicza, Eneteia, Warszawa 2012, s. 175-191.

31. Wychowawcza moc sportu: sport, inteligencja emocjonalna a biznes, w: Red. Z. Dziubiński, K. W. Jankowski, Kultura fizyczna a kultura masowa, SALOS RP, Warszawa 2012, s. 311-319.

30. Zakres oddziaływania i charakter mitu filozoficznego na przykładzie mitu szlachetnego dzikusa, w: Red. T. Ratajczak, B. Trocha, Mityczne scenariusze, tom 1, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, s. 93-104.

29. Rodzaje pamięci a tożsamość osobowa, w: Red. J. Michalik, Nieświadomość i transcendencja, Eneteia, Warszawa 2011, s. 321-345.

28. Geneza kodu genetycznego a dylemat jajka i kury, w: Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 2-3 (31), 2011, s. 203-215.

27. W stronę praktyki. Specyfika umiejętności w taoizmie i zenie z perspektywy epistemologii Ryle'a i Dreyfusa, w: Red. O. Łucyszyna, M. St. Zięba, Purusza, atman, tao, sin. Wokół problematyki podmiotu w tradycjach filozoficznych Wschodu, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011, s. 211-223.

26. (wraz z T. Mazurem) Prodydaktyczny antypodręcznik, czyli o tym, jak uatrakcyjnić nauczanie filozofii (dwugłos), w: Edukacja Filozoficzna, nr 51, 2011, s. 73-84.

25. Człowiek masowy, człowiek szlachetny a sport, w: Red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, Kultura fizyczna a kultura masowa, SALOS RP, Warszawa 2011, s. 65-73.

24. Williama Jamesa koncepcja prawdy w świetle zarzutów Bertranda Russella, w: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4 (76), 2010, s. 155-174.

23. Globalizacja, tożsamość a sporty walki, w: Red. Z. Dziubiński, P. Rymarczyk, Kultura fizyczna a globalizacja, SALOS RP, Warszawa 2010, s. 71-80.

22. Pamięć ciała a koncepcje tożsamości osobowej, w: Red. A. Kiepas, E. Struzik, Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, Katowice 2010, s. 573-582.

21. Dobro wspólne ludzi czy dobro wspólne genów? Dobro wspólne z perspektywy współczesnego ewolucjonizmu, w: Red. D. Probucka, Dobro wspólne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 387-395.

20. Racjonalność instrumentalna samobójstwa, w: Edukacja Filozoficzna, nr 48, 2009, s. 101-107.

19. W stronę nowego paradygmatu, czyli Popper a teoria ewolucji Darwina, w: Edukacja Filozoficzna, nr 48, 2009, s. 145-161.

18. Klasyczna definicja wiedzy a świadomość posiadanych przekonań, w: Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 2009, s. 139-154.

17. Ku przyszłości: doping genowy a tożsamość ciała, w: Red. Z. Dziubiński, K. W. Jankowski, Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, SALOS RP, Warszawa 2009, s. 420-429.

16.(wraz z P. Banym) Mixed Martial Arts a kwestie etyczne: dwugłos, w: Red. Z. Dziubiński, Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, SALOS RP, Warszawa 2009, s. 112-121.

15. Ciemna strona bushido. Próba oceny bushido jako wzorca postępowania, w: Ido - Ruch dla kultury, tom. 9 (2009), s. 86-93.

14. Sztuki walki - cele, metody, sposoby podejścia, w: Ido - Ruch dla kultury, tom. 9 (2009), s. 231-239.

13. Agresja - dwa ujęcia biologiczne, w: Ido - Ruch dla kultury, tom. 9 (2009), s. 111-118.

12. O filozofii pozytywnej, zdrowym rozsądku i aprioryzmie ewolucjonistycznym, w: Edukacja Filozoficzna, nr 47, 2009, s. 55-62.

11. E-sport z perspektywy teorii sportu, w: Homo Ludens, nr 1, 2009, s. 213-222.

10. Perspektywy e-sportu w wychowaniu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim i małych miast, w: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu, Red. J. Nowocień, Warszawa 2008, s. 258-269.

9. O nauczaniu filozofii raz jeszcze, w: Edukacja Filozoficzna, nr 45, 2008, s. 111-121.

8. Agresja i sport z etologicznej perspektywy Konrada Lorenza, w: Red. Z. Dziubiński, Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, SALOS RP, 2008, Warszawa, s. 91-98.

7. Prawa natury, prawa nauki a cuda. Krytyka argumentów Hume'a przeciwko cudom, w: Filozofia Nauki, nr 4, s. 97-109, 2007.

6. William James a klasyczna koncepcja prawdy, w: Edukacja Filozoficzna, nr 42, 2006, s. 185-200.

5. Poppera trzeci świat okiem życzliwego krytyka, w: Filozofia Nauki, nr 1/2006, s. 9-29.

4. Przyczynek do hermeneutyki logicznej, w: Edukacja Filozoficzna, nr 39, 2005, s. 57-74.

3. Teodycea Leibniza w świetle zasady sprzeczności i zasady racji dostatecznej, w: Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 2(8) 2004, s. 119-143.

2. Projekt nowej filozofii a kwestia pamięci w myśli Edwarda Abramowskiego, w: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, rocznik 13, nr 1(49), Warszawa 2004, s. 95-105.

1. Czy Boga można usprawiedliwić?, w: Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 3(5), 2003, s. 237-253.

Recenzje i teksty pomniejsze:

7. Susan Blackmore "Rethinging Memetics: Does it have a furure?" Sprawozdanie, w: Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny, nr 18, 2017, s. 197-199.

6. Odpowiedzialność w świecie trzepoczących motyli, w: Edukacja Filozoficzna, nr 47, 2009, s. 245-250.

5. Wokół genów i memów, czyli o ewolucji dla filozofów (i nie tylko), w: Edukacja Filozoficzna, nr 46, 2008, s. 229-234.

4. Stracone szanse. Na marginesach pewnej książki, w: Edukacja Filozoficzna, nr 46, 2008, s. 77-87.

3. Czy wszechświat został zaprojektowany?, w: Edukacja Filozoficzna, nr 45, 2008, s. 213-218.

2. Nie tylko dla filozofów, w: Nowe Książki, 5/2008, s. 58.

1. Gordyjski węzeł pamięci, w: Albo Albo, 4/2007, s. 145-148.

Kategorie:
Działalność naukowa:
Kontakt:

Napisz do mnie na adres:

Kliknij na link lub zastąp tekst znajdujący się w nawiasie kwadratowym odpowiednim znakiem.