Moje zdjęcie

Aktualności:


Zapraszam wszystkich na swój wykład! Szczegóły na poniższym plakacie:

Plakat


UPDATE: Ukazał się 17 numer Tekstów z Ulicy, a w nim wiele interesujących tekstów. Cały numer lub wybrane artykuły można pobrać tutaj.

Miło mi poinformować, że zostałem redaktorem naukowym 17 numeru czasopisma Teksty z Ulicy. Zaszyt Memetyczny. Jego wydanie planowane jest na 2016 r. Temat numeru: kultura jako pole walki genów i memów.

W związku z tym interesują nas teksty podejmujące zagadnienie wpływu genów i memów na kulturę, zarówno te, które wskazują na ich współdziałanie, jak i te, które ukazują ich rywalizację. Zaproponowany temat obejmuje m.in.:

- to, w jakim stopniu nasze wyposażenie genetyczne wpływa na kulturę (można zastanowić się nad zasadnością hipotezy "krótkiej smyczy");

- to, w jaki sposób memy wpływają na pulę genetyczną (dobór sztuczny, eugenika, wynalazki takie jak pigułka antykoncepcyjna, wpływ niektórych doktryn politycznych, społecznych czy religijnych, naszych kulturowych przedstawień wybranych organizmów, które mają wpływ na to, czy organizmy te są przez nas pożądane, czy też usuwane itp.);

- to, czy i jak ewolucja kulturowa wpływa na szybkość ewolucji biologicznej człowieka;

- problem natury ludzkiej, ludzkiego umysłu i ich zależności od genów i memów;

- memetyczne aspekty teorii ewolucji i genetyki;

- aplikacje modeli koewolucji biologicznej i kulturowej, np. w postaci algorytmów genetycznych, ewolucyjnych, a także kulturowych czy memetycznych;

- wpisanie ewolucji genetycznej i memetycznej w szerszy kontekst - np. darwinizmu kosmicznego;

- genetyczne i memetyczne aspekty rywalizacji, walki, wojny.

Na te kwestie można spojrzeć z wielu perspektyw: od nauk przyrodniczych (genetyki, etologii, neuronauk itp.), aż do dyscyplin humanistyczno-społecznych (psychologii, socjologii, filozofii, ekonomii czy kulturoznawstwa). Oczywiście, nie chcemy ograniczać tematów do wyżej zaproponowanych. Wszystko, co mieści się w ogólnym zagadnieniu wpływu genów i memów na kulturę, jest mile widziane.

Więcej informacji na stronie www.memetyka.us.edu.pl.


Światło dzienne ujrzał mój blog poświęcony komunikacji niewerbalnej i jej zastosowaniom. Można się po nim spodziewać rzetelnej wiedzy z tego zakresu, interesujących tematów, klarownego języka, unikającego zbędnego żargonu. A także komentarzy do wykorzystywania sygnałów niewerbalnych w polityce, życiu społecznym, reklamie, filmie itp. Nie odpuszczę także pseudoekspertom z dziedziny komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji i inteligencji emocjonalnej.

To wszystko - a nawet więcej - na moim blogu zatytułowanym Komunikacja niewerbalna - prosto, rzetelnie, interesująco.

Więcej informacji w zakładce "Blogi".


UPDATE: Na jakiś czas firma wstrzymuje działalność, jednakże wszystkie oferowane przez nią usługi są dostępne w ramach umowy o dzieło.

Z radością informuję, że założona przeze mnie firma rozwija działalność. Centrum Szkolenia i Doradztwa "Urthona" oferuje wysokiej jakości usługi edukacyjne, takie jak szkolenia, prelekcje i wykłady, a także doradztwo w postaci coachingu personalnego i zawodowego, oraz mentoringu, mające na celu rozwój:

- kompetencji poznawczych, związanych z uczeniem się i pamięcią, koncentracją i ukierunkowywaniem uwagi, podejmowaniem decyzji i twórczym rozwiązywaniem problemów, czy wreszcie sprawnym i logicznym myśleniem;

- kompetencji emocjonalnych, czyli kontroli, wykorzystywania i rozumienia emocji;

- kompetencji społecznych, m.in. umiejętności wyrażania emocji i odczytywania emocji innych ludzi, wykrywania kłamstwa i manipulacji, nawiązywania trwałych i owocnych relacji z innymi.

Więcej informacji w zakładce "Firma".


3 grudnia 2010 r. miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród w konkursie Szlachetne słowo 2010 wydawnictwa Verbum Nobile.

Na konkurs wpłynęło ponad 250 opowiadań i 80 powieści. Jak się okazało, moje opowiadanie pt. Trzy oblicza bogini zostało nagrodzone drugim miejscem w kategorii opowiadanie za "bardzo dobry warsztat i atmosferę grozy" (cytat z dyplomu). Cieszy to tym bardziej, że tekst został pomyślany i napisany bardzo szybko (w tydzień), oraz że treściowo sytuuje się w obrębie literatury grozy.

Z zapowiedzi wydawnictwa Verbum Nobile wynika, że antologia zawierająca nagrodzone opowiadania - w tym także moje - ukaże się na wiosnę 2011 r.


Swego czasu napisałem dwa teksty na temat e-sportu i w związku z nimi zostałem poproszony o opinię w tej kwestii. Swoje stanowisko wyraziłem w korespondencji mailowej z panem Michałem Gąsiorem, piszącym artykuł na temat e-sportu do Polityki (z tego, co wiem, artykuł jeszcze się nie ukazał), a także w wywiadzie telewizyjnym dla telewizji Hyper (przy okazji pozdrawiam redakcję programu). To, co wydaje się szczególnie istotne w kontekście aktualnej sytuacji e-sportu w Polsce, to inicjatywy zmierzające do uznania e-sportu za pełnoprawny sport. Moim zdaniem, e-sport spełnia wszystkie kryteria definicyjne sportu obecne w literaturze przedmiotu, a ewentualne próby precyzacji kryteriów sportu, mające na celu wyłączenie e-sportu z zakresu dyscyplin sportowych, spowodują wyrzucenie poza nawias sportu wielu uznanych i poważanych dyscyplin. Nie ukrywam, że trzymam kciuki za polskich e-sportowców i organizatorów, a także czekam na zmiany w prawie i w podejściu do tej młodej dyscypliny.


Niezmiernie miło mi poinformować, że ukazała się moja książka pt. "Pragmatyzm Williama Jamesa: ujęcie systemowo-krytyczne" Wydawnictwo Semper, Warszawa 2009, stron 265; ISBN: 978-83-7507-020-0

Kliknij, aby obejrzeć prezentację wideo dotyczącą książki

Okładka

Książka stanowi unikatową prezentację pragmatyzmu Williama Jamesa jako interesującej metody filozoficznej i wartościowej postawy. Pragmatyzm Jamesa został potraktowany jako system, zbudowany z twardego rdzenia, zawierającego elementy metody pragmatycznej i niektóre komponenty postawy pragmatycznej, oraz nadbudowanego nad nim zbioru twierdzeń filozoficznych, będących wynikiem zastosowania metody. Autor zwraca szczególną uwagę na pokazanie pragmatyzmu Jamesa w działaniu - temu mają służyć liczne przykłady, pokazujące wartość pragmatyzmu jako narzędzia rozstrzygania sytuacji problemowych. Pomimo niewątpliwej sympatii do myśli Jamesa, wyrażającej się w próbach obrony jego tez przed zarzutami krytyków, autor wielokrotnie podejmuje konstruktywną polemikę z Jamesem, proponując rozwiązania mające na celu załatanie luk oryginalnego systemu.

Książka jest ważna nie tylko dla osób interesujących się amerykańskim pragmatyzmem czy myślą Jamesa, lecz również - ze względu na podejmowane w niej zagadnienia - dla filozofów zajmujących się epistemologią, ontologią, aksjologią, metafilozofią i filozofią religii. Oraz dla tych wszystkich, którzy poszukują metody zbudowania spójnego systemu przekonań i wykształcenia odpowiedniej postawy wobec świata. Myśl Jamesa przekracza dychotomie; także tę pomiędzy filozofią akademicką a praktyczną filozofią, mającą zastosowanie w życiu.


PS: Strona będzie stale uaktualniana. Opcje, które dzisiaj są niedostępne lub okrojone, niedługo będą dodane. Przewiduję również dostęp do wybranych artykułów i utworów literackich w formacie pdf. Dlatego też warto co pewien czas odwiedzać moją stronę. Bardzo proszę o zgłaszanie na maila wszelkich usterek i sugestii związanych ze stroną

Kategorie:
Działalność naukowa:
Kontakt:

Napisz do mnie na adres:

Kliknij na link lub zastąp tekst znajdujący się w nawiasie kwadratowym odpowiednim znakiem.