Polski Katalog Końskich Stron

Polski Katalog Końskich Stron

Informacje o Katalogu Regulamin Katalogu Dodanie wpisu do Katalogu Edycja wpisu w Katalogu Przypomnienie utraconego hasła Kontakt z Redaktorem Katalogu Powrót na stronę główną Katalogu

Regulamin Katalogu

 1. Polski Katalog Końskich Stron zawiera spis stron internetowych o tematyce związanej z końmi.
 2. Nad zawartością Katalogu czuwa Redaktor Katalogu.
 3. Do Katalogu może być zgłoszony każdy serwis (strona). Prawo zgłoszenia serwisu mają osoby upoważnione do jego prowadzenia, zwane dalej Webmasterami.
 4. Rejestracja i prezentacja wpisów Katalogu są bezpłatne.
 5. Webmasterzy Katalogu nie mają obowiązku umieszczania w swoich serwisach odnośników do Polskiego Katalogu Końskich Stron.
 6. Webmasterzy mają prawo do poprawiania i usuwania swoich wpisów z Katalogu.
 7. Kryterium określającym pozycję wpisu w Katalogu jest liczba wejść w ciągu ostatniej doby (od ostatniego resetu licznika) na stronę Polskiego Katalogu Końskich Stron poprzez odnośnik na stronie serwisu zarejestrowanego w Katalogu.
 8. W celu polepszenia pozycji swojego wpisu w Katalogu Webmasterzy mają prawo do umieszczenia na stronach prowadzonych przez siebie serwisów odnośników do Polskiego Katalogu Końskich Stron.
 9. Wpis w Polskim Katalogu Końskich Stron może zostać usunięty przez Redaktora Katalogu, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
  1. odnośnik wpisu nie wskazuje na stronę o tematyce związanej z końmi,
  2. treść wpisu budzi podejrzenie, że wpis lub wskazywana przezeń strona narusza prawo lub powszechnie przyjęte obyczaje,
  3. wpis powoduje utrudnienia w prezentacji zawartości Katalogu.
 10. Redaktor Katalogu nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów dokonywanych przez Webmasterów ani za rzetelność informacji i ofert prezentowanych na stronach zarejestrowanych w Katalogu.
 11. Redaktor Katalogu dołoży wszelkich starań, by zapewnić sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Polskiego Katalogu Końskich Stron, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania serwisu toplista.pl, na ktrórego usługach oparte jest działanie Katalogu.
 12. O zmianach dotyczących funkcjonowania Polskiego Katalogu Końskich Stron Webmasterzy będą powiadamiani pocztą elektroniczną.
 13. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
Web Design © 2004 Michał Ołowiak