Witaj na stronie Szkoły Podstawowej!

EKOLOGIA AKTUALNOŚCI

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zajęcia ekologiczne Ekoludek

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Szacunku do niej uczymy już od najmłodszych lat. Kształtując wrażliwość dziecka na piekno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń. Właściwe edukowanie dzieci od pierwszych lat spedzonych w szkole niesie oczekiwane owoce w postaci ludzi świadomych zagrożeń, aktywnie działających na rzecz życia na czystej Ziemi. Świetlica szkolna ( blok B) przez cały rok szkolny 2014/2015 systematycznie przekazywała wiedzą ekologiczną. Dnia 18 maja dzieci z klasy 1G zostały zaproszone na zajęcia organizowane w świetlicy szkolnej pt: Ekoludek. Uczniowie usystematyzowali wiedzę z zakresu ekologi, dowiedzieli się: co to jest ekologia, czym się zajmuje ekolog, dlaczego musimy dbać o naszą planetę i jak dzieci mogą pomóc w ochronie środowiska. Zajęcia podzielone zostały na dziewieć zadań, które w głównej mierze skupione były na współpracy i współdziałaniu. Dzieci złożyły przysięgę "Przyjaciela przyrody" otrzymując dyplom i "Kodeks młodego ekologa", który obiecały przestrzegać. Dziękujemy wychowawczyni klasy, pani Magdzie Obrębskiej oraz "Młodym Ekologom" za udział w zajęciach.

Organizatorzy:
Joanna Mankiewicz
Anna Tyszka

zobacz zdjęcia

 

 

Tosia Nowotnik z 6e została laureatką

XII Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych

Rejonu Wielkich Jezior Mazurskich

We czwartek 28 maja 2015r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Rynie odbył się finał XII Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Rejonu Wielkich Jezior Mazurskich. W tym roku temat przewodni brzmiał ""Jestem eko - konsumentem. Ekologicznie w domu, w szkole i na zakupach."

Przeczytaj cały artykuł

 

 

Mazurska cytrynowa maślanka

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w zajęciach o żywieniu organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną. Pani Jolanta Hellis wprowadziła nas w tematykę prezentując dawne naczynia mazurskie, z których korzystali mieszkańcy Mrągowa i okolic. Po umyciu rąk i założeniu fartuszków dzieci przystąpiły do wykonania mazurskiej cytrynowej maślanki. Najtrudniejszym zadaniem było ucieranie skórki cytrynowej na tarce, ale pierwszaki dzielnie się wspomagały. Cytrynowa maślanka bardzo dzieciom smakowała. Większość prosiła o podwójną porcję.

wychowawczyni
klasy Ig - Magdalena Obrębska
i klasy If - Alina Federowicz

zobacz zdjęcia

 

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZYRODY POWIATU MRĄGOWSKIEGO

"Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową nieustannie zdobywa,
 ten może być  nauczycielem innych"  (Konfucjusz)

W dniu 6 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika w Mrągowie odbyło się spotkanie nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych naszego powiatu. Takie "belferskie" dyskusje przy kawie odbywają się cyklicznie od kliku lat. Oprócz wymiany doświadczeń z codziennej pracy z dziećmi, zwykle odbywają się również szkolenia rozszerzające wiedzę przyrodniczą uczestników. Ponieważ nauczanie przyrody w szkole podstawowej obejmuje podstawy wiedzy z biologii, geografii, chemii i fizyki, nieustanne dokształcanie jest wręcz niezbędne.
W tym roku o przeprowadzenie szkolenia została poproszona p. Katarzyna Szablak - nauczycielka geografii w Gimnazjum nr 4 w Mrągowie. Zaprezentowane informacje na temat "Geneza powstania i podział skał na kuli ziemskiej" pogłębiły wiedzę zgromadzonych. Nie był to jednak tylko słowny wykład - nauczyciele mogli dokładnie przyjrzeć się naturalnym okazom znajdującym się w bogatej kolekcji skał. Dodatkową atrakcję stanowiły skamieniałości - zaklęte w skałę odciski zwierząt żyjących w dawnych epokach geologicznych.
Następne zebranie nauczycieli odbędzie się we wrześniu - zostaną na nim ustalone szczegóły przeprowadzanego od kilku lat konkursu "Mistrz Mapy".

Mariola Masak
- nauczyciel przyrody w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie

 

Święto Ziemi

Dnia 22.04.2015 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika aktywnie obchodzili Święto Ziemi. Cztery klasy rywalizowały w Turnieju Ekologiczno-Sportowym. Turniej odbył się pod hasłem: "Recykling świetna sprawa, to pożytek i zabawa". Celem turnieju było pogłębianie wiedzy uczniów na temat ekologii i ochrony środowiska. Wspólna zabawa miała również zachęcić jej uczestników do wykorzystywania w życiu codziennym surowców wtórnych.

Pozostałe wiadomości & zdjęcia

 

 

K O N K U R S "E K O - M A T"

"EKO- MAT" to konkurs cieszący się dużym powodzeniem wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika.
Przeprowadzony został w naszej szkole już po raz trzeci. Dwudziestu dziewięciu uczniów sprawdziło w nim swoje umiejętności matematyczne oraz wiedzę przyrodniczą na poziomie klas czwartych, piątych oraz szóstych.
Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników i dziękujemy za zaangażowanie. Szczególnie gratulujemy zwycięzcom.

Wyniki konkursu

 

 

SPOTKANIE W NADLEŚNICTWIE

15 kwietnia 2015 roku grupa Oc z Zespołu Szkół Nr 1, odwiedziła Nadleśnictwo w Mrągowie. Dzieci zapoznały się z pracą leśnika, obejrzały krótki, ale bardzo pouczający filmik o zwierzętach żyjących w lesie. Słuchały śpiewu ptaków, odgadywały zwierzęta umieszczone na obrazkach. Wspólnie w grupie, dzieci wykonały plakat na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Na koniec każdy uczestnik wycieczki otrzymał drewnianą kredkę na pamiątkę uczestnictwa w zajęciach.

Monika Chorążewicz

 

 

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Dnia 15 kwietnia 2015 uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej przy ulicy Kopernika mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności literackie oraz plastyczne. Celem konkursu literacko - plastycznego "W zdrowym ciele zdrowy duch" było przede wszystkim rozwijanie twórczości dziecka. Pomimo niskiej frekwencji wyłoniliśmy laureata konkursu Jakuba Hermanowicza z klasy Vf, który wykazał się wyobraźnią plastyczną i poetyckim językiem. Prace konkursowe możemy oglądać na holu głównym.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, a laureatowi jeszcze raz gratulujemy.

Konkurs przygotowały:
Monika Chorążewicz, Aleksandra Jurowska

zobacz zdjęcia

 

 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU
"Żyj zdrowo i kolorowo"

30 marca 2015 r. w szkole SP nr 1 na ul. Kopernika 2 odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem "ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO".
Celem konkursu było:
* kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
* nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;
* integracja uczniów.

Do konkursu przystąpiły trzyosobowe drużyny klas II i III. Zadania polegały na rozwiązaniu przez uczniów testu, rebusów, krzyżówek, puzzli oraz ustnych odpowiedzi na pytania. Wszystkie pytania dotyczyły ogólnej wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania. Wiedzę uczniów oceniała komisja :
p. B. Polonis, p. J. Mankiewicz oraz gość specjalny p. A. Bronowska - dietetyk.
Najbardziej wyczekiwanym momentem było ogłoszenie wyników konkursu i poznanie Mistrzów.

W kategorii klas drugich:
I miejsce - klasa II d
II miejsce - klasa II f
III miejsce- klasa II e

W kategorii klasa trzecich:
I miejsce - klasa III d
II miejsce - klasa III e
III miejsce - klasa III f
IV miejsce - klasa III g

GRATULUJEMY!
Alina Federowicz, Magdalena Obrębska

zobacz zdjęcia

 

 

SPOTKANIE Z PANIĄ LEŚNIK

W lutym 2015 r. uczniowie klasy 1 f i 1 g spotkali się z p. leśnik Ewą Pietrzak, pracownikiem Nadleśnictwa Mrągowo. W trakcie spotkania p. Ewa zaprezentowała mundur i narzędzia pracy leśnika, zapoznała dzieci z pracą leśnika w różnych porach roku. W ciekawy sposób przedstawiła również informacje o przyrodzie polskiej i zakresie działalności Lasów Państwowych. Uczniowie pracowali w grupach i walczyli o zdobycie jak największej liczby punktów. Dzieci były bardzo zaangażowane, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie. Pani leśnik udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.
Na zakończenie każdy z uczestników spotkania otrzymał drobny upominek.

Alina Federowicz
Magdalena Obrębska

zobacz zdjęcia

 

 

 

 

"Mali Badacze"

20 lutego w świetlicy szkolnej w budynku B, przeprowadzone zostały kolejne zajęcia z cyklu "Mali Badacze". Założeniem zajęć była odpowiedź na naturalną ciekawość świata, poprzez poznanie zjawisk przyrodniczych na drodze doświadczeń. Samodzielne wykonanie pod okiem nauczyciela niektórych doświadczeń miało na celu zachęcić dzieci do rozwijania zdolności poznawczych oraz kształtowania umiejętności wyciągania wniosków z obserwacji i doświadczeń.

Joanna Mankiewicz

zobacz zdjęcia

 

 

JAKIE "PAMIĄTKI" ZOSTAWIŁ NAM LĄDOLÓD?

Mieszkamy w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. Pojezierze Mrągowskie jest atrakcyjnym miejscem dla turystów, lecz również swoim pięknem zachwyca mieszkańców. Dzieci z klas piątych poznawały przeszłość geologiczną najbliższej okolicy oraz charakterystyczne formy terenu, które jako "pamiątkę" zostawił po sobie lądolód. Nieliczne szkoły w Polsce mają tak piękne położenie!
Aby solidnie poznać piękno Pojezierza Mrągowskiego, uczniowie w klasie analizowali mapy topograficzne, następnie udali się na zajęcia terenowe w najbliższej okolicy. Choć mróz tego dnia był solidny, dzieci z chęcią wyruszyły na poznawanie "Swojej Małej Ojczyzny".

Mariola Masak

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PRZYRODY

11 lutego 2015 roku to data, który szczególnie mocno zostanie w pamięci pięciu uczennic naszej szkoły: Zuzi Borcz, Martyny Stępień, Tosi Nowotnik, Julki Nowotnik i Ani Sztukowskiej. Tego dnia w budynku Olsztyńskiej Szkoły Wyższej odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu z Przyrody organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Test, który trwał 90 minut pisało 136 uczniów ze szkół całego województwa warmińsko - mazurskiego. Wyniki będą znane dopiero za miesiąc, lecz dziewczyny są dobrej myśli (mam nadzieję, że się nie mylą !.

Mariola Masak

zobacz zdjęcia

 

 

Pradzieje powiatu mrągowskiego i miasta Mrągowa

Na początku grudnia uczniowie klas pierwszych mieli możliwość poznania dawnych dziejów powiatu mrągowskiego. Do szkoły przybył pan Dariusz Żyłowski, kierownik Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie, który w niezwykle barwny i przystępny sposób przedstawił najmłodszym uczniom historię regionu. Uczniowie dowiedzieli się, że pierwsze ślady pobytu ludzi na naszym terenie datuje się na około 10 tys. lat p.n.e., natomiast na stałe ludy osiedlać zaczęły się około 4 tys. lat p.n.e. Początkowo lud zajmował się głównie łowiectwem, z biegiem czasu zaczął uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Pan Darek ciekawie opowiadał o wyrabianiu narzędzi łowieckich, sprzętu gospodarczego i ubrań, powstawaniu grodów. Dowiedzieliśmy się czym zajmowali się mężczyźni, a czym kobiety i dzieci.
Pan Darek podczas swoich opowieści demonstrował pokaźne tablice, które ożywiły prelekcję i ugruntowały wiedzę dzieci. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą, a na zadawane pytania udzielali trafnych odpowiedzi.


Alina Federowicz, Magdalena Obrębska

 

 

Opracowanie przewodnika
"Tajemnicze miejsca - śladami dawnych mieszkańców naszej okolicy"

Według jednego z uczniów - Mrągowo i okolice, to wytchnienie od codzienności i miejsce, w którym ludzie mówią sobie "Dzień dobry". A błękit jezior i zieleń spowijająca miasto sprawiają, że miasto wydaje się miejscem magicznym i nieodgadnionym.
Celem jaki postawili sobie uczniowie klasy 6f i 5d było wyeksponowanie naturalnych elementów krajobrazu najbliższej okolicy jako walorów turystycznych Mrągowa. W ten sposób chcieli zachęcić kolegów do lepszego poznawania dziedzictwa "małej ojczyzny" oraz do podejmowania działań popularyzujących wiedzę z zakresu historii regionu. Uczniowie skupili się na opracowaniu przewodnika "Tajemnicze miejsca - śladami dawnych mieszkańców naszej okolicy". Przewodnik miał formę kilku prezentacji multimedialnych, które następnie połączono w całość i w dniach 15 - 19 grudnia 2014r. zaprezentowano uczniom klas IV - VI. Nad projektem pracowało 10 uczniów z klasy 5d i 6e, a nad całością czuwała p. Bożena Długozima.
Pracę rozpoczęto od burzliwej dyskusji, wycieczki do Muzeum w Mrągowie oraz spaceru po najbliższej okolicy. Następnie dokonano podziału zadań:
. grupa klasy 5d - przygotowała prezentację nt. wpływu ukształtowania terenu na powstanie pierwszej osady, z której później powstanie miasto Sensburg czyli dzisiejsze Mrągowo oraz krótką informację o historii miasta,
. grupa klasy 6e - przedstawiła prezentację nt. archeologii i tajemniczych miejsc Mrągowa i okolicy.

Zupełnie nieoczekiwanie zwieńczeniem projektu był wyjazd na bezpłatną wycieczkę na pola bitwy grunwaldzkiej i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz do Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Uczniowie mogli porównać ukształtowanie innych regionów na Warmii i Mazurach, co potwierdziło, że geologia i ukształtowanie terenu miały znaczący wpływ na powstawanie pierwszych osad oraz wpływały na rozgrywające się w przeszłości wydarzenia historyczne, np. bitwa pod Grunwaldem czy pod Wopławkami.

zobacz zdjęcia

 

 

SKAŁY W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY - PREZENTACJA PRZYRODNICZA

W dniu 18 grudnia 2014 roku w budynku B naszej szkoły miało miejsce ciekawe przedsięwzięcie. Uczennice , które zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego Konkursu z Przyrody organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przygotowały prezentację dotyczącą paleontologii oraz pochodzenia skał występujących w najbliższej okolicy. Na holu szkoły wykonana została wystawa eksponatów, natomiast dziewczyny w czasie zajęć dzieliły się swoją wiedzą z uczniami zaproszonych klas II - VI. Łącznie w prezentacjach trwających około 20 minut uczestniczyło aż 13 klas, czyli ponad dwustu sześćdziesięciu uczniów!
Tosia Nowotnik z klasy 6e korzystając z tablicy stratygraficznej opowiedziała o dziejach Ziemi. Zaprezentowała też najcenniejsze, liczące ponad 150 milionów lat "skarby" zgromadzone w szkolnej kolekcji skał: amonity, belemnity, skamieniałości koralowców, gąbek i ślimaka. Martyna Stępień z klasy 6f zapoznała zgromadzonych z podziałem skał ze względu na strukturę i spoistość drobin (lite, luźne i zwięzłe). Zuzia Borcz z klasy 6f wyjaśniła, gdzie powstają skały i w jakich warunkach. Ania Sztukowska z klasy 6e opowiedziała o skałach magmowych i przeobrażonych, natomiast Julka Nowotnik z klasy 5d przekazała dzieciom wiedzę o skałach osadowych.
Dzieci najbardziej zaciekawione były drobniutkim piaskiem przywiezionym z pustyni Sahara, czarnym piaskiem (wyglądającym jak mak) przywiezionym z plaży w Albanii, oraz skałami wapiennymi znad Morza Czarnego. Hitem były jednak skały soli kamiennej - nie można było wręcz oprzeć się pokusie, żeby je polizać..
Taki rodzaj zdobywania wiedzy bardzo dzieciom przypadł do gustu zwłaszcza, że dopełnieniem wiedzy było obejrzenie filmu przyrodniczego "Narodziny Ziemi".


Mariola Masak

zobacz zdjęcia

 

 

EKOLOGICZNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

W dniu 18 listopada 2015 roku uczniowie klasy 4d oraz klasy 3e wybrali się na niezwykłe zajęcia do Biblioteki Pedagogicznej. Gościli tam bowiem przedstawiciele Mazurskiego Parku Krajobrazowego, którzy przyjechali do Mrągowa z Krutyni. Pani Martyna Kwiatkowska oraz Waldemar Bzura (autor cieszących się dużym powodzeniem albumów o Warmii i Mazurach) przeprowadzili zajęcia przyrodnicze dotyczące przygotowań zwierząt do zimy. Mieliśmy okazję poznać też sposoby na "ekologiczne" podglądanie przyrody z aparatem fotograficznym w ręku.

zobacz zdjęcia

 

 

ZMAGANIA KONKURSOWE CZAS ZACZĄĆ...

W dniu 6 listopada , tak jak co roku, odbył się w naszej szkole etap szkolny WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO, który organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Nauka trwała już od ferii w ubiegłym roku szkolnym, gdyż wiadomości do opanowania jest bardzo dużo, a stawka jest ogromna. Można uzyskać tytuł laureata lub finalisty, który co prawda od bieżącego roku nie zwalnia z pisania SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY (tak było w poprzednich latach), lecz daje mnóstwo satysfakcji i gwarantuje ocenę celującą z przedmiotu przyroda na koniec roku szkolnego.
W tym roku w budynku B do etapu szkolnego przystąpiło 12 uczniów. Pięć uczennic uzyskało ponad 75% punktów i zakwalifikowały się one do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 13 lutego 2015r. Szczegółowe wyniki najlepszych "przyrodniczek" przedstawiają się następująco:

I miejsce - Antonina Nowotnik kl.6e 55p./60p. (92%)
II miejsce - Martyna Stępień kl.6f 52p./60p. (87%)
III miejsce - Zuzanna Borcz kl. 6f 49p./60p. (82%)
IV miejsce - Anna Sztukowska kl.6e 47p./60p. (78%)
V miejsce - Julia Nowotnik kl.5d 45p./60p. (75%)

Życzymy wytrwałości podczas nauki do etapu wojewódzkiego i .. POWODZENIA W OLSZTYNIE!

 

 

WIECZÓR PALEONTOLOGICZNY

W dniach 28 i 29 października w Szkole Podstawowej przy ul. Kopernika odbyła się niezwykła impreza - "WIECZÓR GIER I ZABAW". Zorganizowany był on przez wielu nauczycieli uczących w budynku "B" dla dzieci i ich rodzin. Koordynatorem całej akcji była pani pedagog - Beata Polonis. Pierwszego dnia do wspólnych łamigłówek, kalamburów, gier logicznych i zręcznościowych zaproszone zostały rodziny z klas IV-VI, następnego - rodziny z klas 0-III (łącznie ponad 220 osób). Odwiedzali oni kolejno sale, w każdej nauczyciele zapraszali do innej zabawy.
W jednej z klas na uczestników zabawy czekały niezwykle piękne gipsowe triceratopsy, diplodoki i stegozaury - jednym słowem prehistoryczne gady. Nie były one jednak groźne, gdyż zostały wykonane z gipsu przez p.Magdalenę Obrębską i p.Mariolę Masak.
W sumie dzieci i rodzice (którzy również mieli świetną zabawę podczas malowania farbami plakatowymi !) pomalowali 240 figurek. Do ich wykonania zużyto ponad 25 kilogramów gipsu, a domowe "fabryki" pracowały solidnie przez kilka dni!

 

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA CERTYFIKATU "ZIELONEJ FLAGI"

"Zielona Flaga" to międzynarodowy tytuł, który nadawany jest szkołom na całej kuli ziemskiej w ramach Programu "Eco-Schools". Uczestniczy w nim ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii.
Do tej pory prawie 4,5 tysiąca szkół na całym świecie uzyskało to ekologiczne wyróżnienie. W 2014 roku w Polsce Zieloną Flagę otrzymało tylko 195 placówek oświatowych - w tym Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie. Została ona przywieziona z Krakowa osobiście przez nauczycieli naszej szkoły i przez cały rok będzie powiewać na gmachu budynku przy ulicy Kopernika 2.
28 listopada, w piątek, odbyła się uroczystość przekazania flagi na ręce Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Mrągowie. Uroczystość uświetniła swoją obecnością burmistrz Mrągowa - pani Otolia Siemieniec oraz przedstawiciel Rady Rodziców i rodzice uczniów. Najmłodsi uczniowie szkoły przygotowali program artystyczny pod hasłem "Jak rozweselić Ziemię?" - była to inscenizacja, piosenki i taniec.
Ekologiczna impreza dostarczyła wielu wzruszeń wszystkim zgromadzonym. Mamy nadzieję, że działania ekologiczne podejmowane przez dzieci, nauczycieli i rodziców naszej szkoły zaowocują spełnieniem wysokich wymagań niezbędnych do otrzymania certyfikatu również po zakończeniu bieżącego roku szkolnego!

Nauczycielki - koordynatorki projektu:
Magdalena Obrębska, Alina Federowicz i Mariola Masak

 

 

PIĄTOKLASIŚCI MOGĄ STWIERDZIĆ:
"MAPA TOPOGRAFICZNA NIE MA DLA NAS TAJEMNIC"!

Prawdziwy przyrodnik naturę poznaje w lesie, na łące, nad jeziorem. Aby się nie zgubić podczas wycieczki krajoznawczej, uczniowie klas piątych w październiku pilnie uczyli się trudnej umiejętności odczytywania informacji z mapy topograficznej i planu miasta. Było to bardzo ciekawe i ekscytujące zajęcie! Nie musimy już korzystać z nawigacji GPS, aby bez problemów poruszać się w po drogach i leśnych ścieżkach.
Wiosną wypróbujemy tych umiejętności podczas zajęć w terenie!!!

 

 

RUSZYLIŚMY NA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

Tak jak co roku, angażujemy się pilnie w porządkowanie naszego najbliższego otoczenia w ramach ogólnoświatowej akcji "Sprzątanie Świata" W tym roku pogoda dopisywała, dlatego klasy tłumnie ruszyły w teren..
Zebraliśmy wiele worków śmieci, głównie znajdowaliśmy je na polanie i przy alejce nad jeziorem Czos. Niektóre worki były tak ciężkie, że ledwie je podnieśliśmy.. Ale czego się nie robi, aby żyć w czystym środowisku ?!

zobacz zdjęcia

 

 

KONKURS ZIELNIKÓW "DRZEWA NASZYCH LASÓW" DLA KLAS PIĄTYCH

"Aby pokochać przyrodę, trzeba ją najpierw poznać" - wychodząc z tego założenia klasy piąte przystąpiły jesienią do zbioru liści drzew występujących w naszych lasach. Każdy egzemplarz trzeba było rozpoznać posługując się "Przewodnikiem do rozpoznawania roślin i zwierząt". Następnie liście zostały wysuszone i umieszczone w zielnikach.
Konkurs przebiegał w następujący sposób: każde dziecko rozpoznawało gatunki drzew, z których pochodziły liście (przy zasłoniętych napisach). Aby otrzymać szóstkę, trzeba było zgromadzić w zielniku 15 liści i umieć prawidłowo nazwać przynajmniej 12.
Wygrała klasa, która rozpoznała najwięcej gatunków drzew - w przeliczeniu na jedno dziecko.

I m i e j s c e - klasa 5 D
(rozpoznano razem 323 liści drzew - średnio 14,04 liści na jedną osobę w klasie)

II m i e j s c e - klasa 5 F
(rozpoznano razem 242 liście drzew - średnio 10,52 liści na jedną osobę w klasie)

III m i e j s c e - klasa 5 E
(rozpoznano razem 204 liście drzew - średnio 8,83 liści na jedną osobę w klasie)

Gratulujemy wszystkim, którzy wiedzą już, jakie drzewa można spotkać w naszych lasach!


M.Masak

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

SZKOLNY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

4 kwietnia 2014 r. w szkole SP nr 1 na ul. Kopernika 2 odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej "ŻYJ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ".
Celem konkursu było:
> rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych,
> uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody,
> wzbogacenie wiedzy na temat znajomości zagadnień przyrodniczych,
> rozpowszechnianie wiedzy na temat recyklingu i wykorzystania surowców wtórnych,
> kształtowanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
> wdrażanie do świadomości działań proekologicznych w życiu codziennym,
> stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania wiadomości i umiejętności.

Do konkursu przystąpiły trzyosobowe drużyny klas II i III. Zadania polegały na rozwiązaniu przez uczniów testu, rebusów, wykreślanki, zagadek słuchowych oraz ustnych odpowiedzi na pytania. Wszystkie pytania dotyczyły ogólnej wiedzy ekologicznej i przyrodniczej.
Najbardziej wyczekiwanym momentem było ogłoszenie wyników konkursu i poznanie Mistrzów Ekologii.

W kategorii klas drugich:
I miejsce - klasa IIe
II miejsce - klasa II g
III miejsce- klasa IIf
IV miejsce - klasa II d

W kategorii klasa trzecich:
I miejsce - klasa III e
II miejsce - klasa III f
III miejsce - klasa III d

GRATULUJEMY!

zobacz zdjęcia

 

 

 

Konkurs "Zdrowa żywność w szkole i przedszkolu" podsumowany

14 stycznia 2014 r. w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja "Czy wiemy co jemy? Żywność a zdrowie", w której udział wzięło ponad 100 osób. Podczas konferencji podsumowano wojewódzki konkurs "Zdrowa żywność w szkole i przedszkolu". Organizatorzy: Alicja Szarzyńska, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej i pani Dorota Życzkowska, Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu posumowały konkurs i nagrodziły 25 placówek. Przedmiotem konkursu było przeprowadzenie i udokumentowanie (zdjęciami) różnych zajęć edukacyjnych na temat zdrowej żywności. Opisy przeprowadzonych zajęć i dokumentacja zdjęciowa zostały zamieszczone na stronach internetowych przedszkoli i szkół. Fundatorem nagród dla 25 placówek był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nasza szkoła znalazła się w gronie placówek nagrodzonych.

 

 

WYCIECZKA DO SKLEPU U ROLNIKA

Klasa III e wraz z wychowawcą wybrała się na wycieczkę do sklepu u Rolnika. Celem wyjścia było przeprowadzenie wywiadu na temat zdrowej żywności.Dzięki uprzejmości pracowników dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat zdrowej żywności oraz zadawały wiele pytań, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Uczniowie również zapoznali się z produktami, które znajdują się w sklepie. Na koniec uczniowie zostali poczęstowani naturalnym sokiem z jabłek oraz degustowali różne rodzaje mięs i wędlin.

zobacz zdjęcia

 

 

KOLOROWE KANAPKI

Uczniowie klasy III e realizując tematykę dotyczącą zdrowego odżywiania, samodzielnie przygotowali pyszne, kolorowe kanapki. Dzieci przyniosły z domu niezbędne produktu takie jak: zdrowe warzywa, nabiał oraz domowe przetwory np. dżem z dyni, powidła śliwkowe, ogórki kwaszone. Była to dla dzieci prawdziwa lekcja zdrowego odżywiania. Kanapki wyglądały smakowicie, wszyscy jedli z wielkim apetytem. .

zobacz zdjęcia

 

 

Twarożek na słono, twarożek na słodko - grudzień 2013r.

Zdrowe odżywianie to nie tylko owoce i warzywa lecz również nabiał. Bardzo nam się spodobały przepisy na wykonanie twarożków i postanowiliśmy je wykonać na zajęciach kółka ekologicznego. Dzieci przyniosły do szkoły wszystkie potrzebne artykuły do wykonania twarożków i z wielkim entuzjazmem zajęły się pracą. Najchętniej wybierały przepis na wykonanie twarożku na słodko wykorzystując w tym celu biszkopty, rodzynki, owoce. Do wykonania twarożku na słono potrzebny był ogórek, rzodkiewka, szczypiorek i jogurt. Próbowaliśmy obydwu wariantów potrawy i oba bardzo nam smakowały. Dzieci z apetytem skonsumowały wszystkie przysmaki.

zobacz zdjęcia

 

 

JAK USTRZEC SIĘ ZATRUĆ POKARMOWYCH?

- zajęcia z pielęgniarką szkolną.

 

 

 

Odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu szukali uczniowie klasy 4d w budynku B naszej szkoły. Fachową pomocą służyła im pielęgniarka szkolna, pani Hanna Pastuszewska, która wykorzystując prezentację multimedialną przeprowadziła zajęcia podczas lekcji przyrody. Dzieci dowiedziały się między innymi:
. co powoduje psucie się produktów spożywczych,
. jak prawidłowo przechowywać żywność,
. jakie informacje na etykiecie produktu spożywczego należy czytać przed jego zakupem,
. dlaczego ważne jest zachowanie higieny przygotowywania posiłków,
. dlaczego ważne jest prawidłowe rozplanowanie posiłków w ciągu dnia.

Mariola Masak

 

 

"PRZYJACIELE ZIEMI" NA TROPACH ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

 

 

W dniu 2 grudnia 2013 roku dzieci uczestniczące w zajęciach koła przyrodniczo- ekologicznego "PRZYJACIELE ZIEMI" udali się do sklepiku szkolnego, aby odpowiedzieć na pytanie "Czy wiemy, co jemy?". Wnikliwej (wręcz detektywistycznej) analizie poddane zostały produkty sprzedawane w naszym szkolnym sklepiku. Przeczytane zostały wszystkie informacje na etykietach (nawet te, które napisano drobniutkim drukiem).
Wcześniejsze zajęcia dotyczące stosowania w konserwantów i substancji poprawiających smak pożywienia pozwoliły dzieciom na bezbłędne wskazanie produktów smacznych i zdrowych, godnych polecenia na przedpołudniową przekąskę. Niestety, były również te, które zawierały dodatki "E". Lecz tych, nie będziemy kupować!!!!

 

"BATERIE NA WAGĘ CZYSTEGO ŚRODOWISKA"

 

 

W ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na zbiórkę zużytych baterii pod nazwą "Baterie na wagę czystego środowiska" upowszechniający prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Szczegółowe informacje

 

 

Wycieczka do piekarni po zdrowe, regionalne pieczywo

W poszukiwaniu zdrowej żywności, dzieci z oddziału zerowego 04 udały się do prywatnej piekarni pana Marka Szabelskiego w Mrągowie. Powitała nas pracująca tam pani, która opowiedziała dzieciom o różnych rodzajach pieczywa regionalnego znajdującego się na półkach. Wskazała, które chleby są najzdrowsze. Wyjaśniła dzieciom, że kolor oraz rodzaj chleba zależy od tego, z jakiej maki jest zrobiony. Ponadto dzieci dowiedziały się, że bardzo zdrowe i smaczne jest pieczywo z różnymi dodatkami: ziarnami słonecznika, dyni, maku, sezamu lub owocami żurawiny suszonej. Na półkach zobaczyliśmy również regionalne miody i różne rodzaje mąki. Wszyscy z uwagą obserwowali pieczenie serowych pączków- od ciasta po gotowe i rumiane smakołyki. Na koniec miłe pracownice obdarowały na koszt firmy, wszystkie dzieci i panie ciepłymi pączkami. Były naprawdę pyszne!! Przed wyjściem z piekarni dzieci ustawiły się w kolejkę i dokonały zakupu różnych bułeczek.

zobacz zdjęcia

 

 

Zdrowe owoce i warzywa z naszych ogrodów

Jesienną porą młodzi ekolodzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 z ul. Kopernika 2 wyruszyli w teren. Trasa wycieczki przyrodniczej prowadziła do ogrodów działkowych "Perkoz" w Mrągowie. Celem wycieczki było obserwowanie prac jesiennych, poznanie dorodnych warzyw i owoców rosnących w ogrodach. Mogliśmy jesienne dary ogrodu zobaczyć z bliska, poczuć ich zapach oraz smak. Wszystkim smakowały jabłka i gruszki zerwane prosto z drzew. Dary ogrodu przynieśliśmy do szkoły. Wzbogaciły one kącik przyrody.
Wycieczka była okazją do promowania zdrowych produktów pochodzących z własnych hodowli. Dzieci będą pamiętać, aby warzyw i owoców nie zabrakło w ich codziennym jadłospisie.

zobacz zdjęcia

 

 

Jemy zdrowo i kolorowo

W dniu 23.11.2013r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły z wychowawczynią Teresą Rośleń uczestniczyli w zajęciach związanych z promowaniem zdrowej żywności. Dzieci przyniosły z domu warzywa i owoce, które można spożywać na surowo. Część warzyw i owoców była już przez mamy pięknie pokrojona i dostarczona w pojemnikach. Pozostałe produkty zostały przygotowane do zajęć z pomocą pani Tereski A. i pani Joli K. Dzieci podzielone na grupy z ochotą zabrały się do komponowania swoich warzywno - owocowych szaszłyków. Wszyscy wykazali się pomysłowością w tworzeniu pysznych i zdrowych "dzieł". Szaszłyki wyglądały bardzo efektownie i apetycznie, gdy umieściliśmy je na połówkach kapusty. Na koniec odbyła się degustacja. Wszystkim dzieciom smakowała ta zdrowa i kolorowa przekąska.

zobacz zdjęcia

 

 

Akcja "Zdrowa żywność w szkole"

Miesiąc listopad upłynął w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Kopernika 2 pod hasłem promowania zdrowego odżywiania. W ramach działań ekologicznych i profilaktycznych dotyczących tego tematu zaplanowano i przeprowadzono kilka akcji, których celem było:
. podniesienie wśród uczniów i rodziców świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania
. zachęcenie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych związanych ze zdrową żywnością

Nasza szkoła przystąpiła także do wojewódzkiego konkursu ekologicznego "Zdrowa żywność" w ramach programu "Szkoły dla Ekorozwoju" organizowanego przez OCEE.
Dnia 19.11.2013r. podczas szkolnych wywiadówek przygotowano dla rodziców wiele niespodzianek. Na holu szkolnym nauczycielki, Alina Federowicz, Teresa Rośleń, Magdalena Obrębka wykonały gazetkę pt. "Zdrowa żywność w szkole". Nauczyciele kas 0-III wraz z uczniami przygotowali plakaty oraz wystawki zdrowych produktów pochodzących z sadów i ogrodów. Rodzice nie tylko oglądali eksponaty poszczególnych klas, ale mogli również degustować zdrowe owoce i warzywa.
Tego dnia starsi uczniowie klas IV- VI z samorządu uczniowskiego zorganizowali także kiermasz zdrowych, domowych wypieków.
W ramach akcji "Zdrowa żywność" odbyły się również przedstawienia przygotowane przez uczniów klasy 04 i IIIF - "Witaminki dla księżniczki Marcelinki". Prezentacje przedstawienia odbyły się na sali korekcyjnej w otoczeniu bajkowej scenerii. Pierwszego dnia oglądali je zaproszeni rodzice podczas wywiadówek, a drugiego dnia uczniowie klas 0 - III.

zobacz zdjęcia

zobacz zdjęcia

 

 

Kto sok pije, długo żyje! - listopad 2013 r.

Warzywa i owoce są źródłem witamin i w znacznym stopniu wpływają na nasze zdrowie. Trzecioklasiści w ramach zdrowego odżywiania postanowili wykonać sok jabłkowo-marchewkowy. Po umyciu rąk, obraniu warzyw i owoców omówiliśmy zasady obsługiwania sokowirówki i dzieci kolejno, pod opieką nauczycielki, obsługiwały urządzenie elektryczne. Wychowawczyni objaśniła, że sok należy pić powoli, drobnymi łykami, żeby rozkoszować się jego smakiem. Podczas degustacji postanowiliśmy, że wkrótce wykonamy sok z innych owoców lub warzyw.

zobacz zdjęcia

 

 

Owocowa sałatka - październik 2013 r.

Zapowiedź, że na zajęciach techniki wykonamy sałatkę owocową, wywołała wielką radość wśród dzieci. Uczniowie przynieśli do szkoły najróżniejsze owoce: najbardziej popularne jabłka, pomarańcze, brzoskwinie, a nawet winogrona i maliny. Obrane i pokrojone owoce zmieszaliśmy w wielkiej misce i przystąpiliśmy do konsumowania. Sałatka była pyszna. Starczyło dla każdego po dwie porcje.

zobacz zdjęcia

 

 

"Smacznie i zdrowo, czyli co kupić w sklepie?" - październik 2013 r.

W październiku nasz ekozespół odwiedził sklepy osiedlowe. Marzeniem dzieci, rodziców i nauczycieli jest to, by w szkolnym sklepiku sprzedawana była zdrowa żywność. Poszliśmy więc sprawdzić, które artykuły sprzedawane w sklepach są smaczne, zdrowe i w cenie na kieszeń uczniowską. Dzieci doszły do wniosku, że w sklepiku szkolnym chętnie kupowałyby owoce, soki warzywno-owocowe, małe jogurty, pestki dyni, słonecznika, orzechy, bułki z ziarnem.
Uczniowie zaprezentowali w sklepach szyte przez rodziców torby wielokrotnego użytku, które są bardzo praktyczne i mają estetyczny wygląd. Przeprowadzili również wywiad z panią ekspedientką, na temat zakresu jej obowiązków, cen artykułów, terenów, skąd sprowadzane są warzywa i owoce itp.

zobacz zdjęcia

 

 

LOKALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem "Zielona Flaga".
W piątek, 11 października w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Wśród zaproszonych szkół znalazła się i nasza
- wyróżniona Krajowym Certyfikatem "Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej" za działania ekologiczne w roku szkolnym 2012/2013. W całej Polsce taki certyfikat otrzymało 255 placówek oświatowych, w naszym województwie - 93. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy aktywnie włączyli się w działania ekologiczne.


 

Mariola Masak, Magdalena Obrębska,
Alina Federowicz, Teresa Rośleń

  

Spis treści:

Witamy w ZS nr 1

 

Foto Foto Foto