Cennik

moneta

1)TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE:

a)z języka niemieckiego na język polski:

  34,50zł* za jedną stronę A4 (1125 znaków)

 

b)z języka polskiego na język niemiecki:

  45,11zł* za jedną stronę A4 (1125znaków)

2)TŁUMACZENIA ZWYKŁE:

a)z języka niemieckiego na język polski

  30zł za jedną stronę A4 (1125 znaków)

 

b)z języka poskiego na język niemiecki:

  40zł za jendą stronę A4 (1125 znaków)

 

3)KOREPETYCJE, KONSULTACJE:

  40zł za 1 godzinę zegarową.

 

4)KONWERSACJE:

  45zł za 1 godzinę zegarową

 

5)PRZYGOTOWANIE DO MATURY:

  50zł za 1 godzinę zegarową

*cena zależna od kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku

[M.Dondalska] [Kwalifikacje] [Kontakt] [Oferta] [Cennik]