PRZYDATNE INFORMACJE:

 


 

 

Licznik odwiedzin:

 

 

Firma CHEMITOKS oferuje swoim klientom kompleksowy i najefektywniejszy program, mający na celu eliminację problemu szkodników. (IPM)

IPM - Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami - to program będący kombinacją działań profilaktyczno-higienicznych, mających na celu stworzenie warunków jak najmniej korzystnych do bytowania szkodników, monitoringu obecności owadów, gryzoni, ptaków, ciągłej edukacji stron uczestniczących w tym programie, właściwego zarządzania odpadami i utrzymania w odpowiednim stanie obiektów, działań korygujących zmierzających do usunięcia stwierdzonych szkodników i przyczyn ich pojawienia się, a także stosowania różnych metod bezpośredniego zwalczania szkodników.

Zintegrowane metody walki ze szkodnikami obejmują następujące kroki:
- inspekcję,
- identyfikację,
- zabiegi higieniczne,
- zapewnienie „szkodnikoszczelności”,
- zwalczanie.

Program IPM, stosowany przez firmę CHEMITOKS, zapewnia łatwiejsze, efektywniejsze, a przede wszystkim skuteczniejsze zlikwidowanie szkodliwych owadów i gryzoni.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012, CHEMITOKS