Krystyna Krępa Strona Powitalna
o mnie button2 button3 button4 button5

Kilka słów o artystce

Krystyna Krępa maluje obrazy abstrakcyjne, będące kolorystycznymi kompozycjami o charakterze geometryczno strukturalnym.

Malarstwo artystki

To skonkretyzowany zapis myśli na temat światów ludzkiej egzystencji i ich wzajemnej relacji.

Źródłem inspiracji

Jest przetwarzanie bodzców płynących z inspiracji obserwacji polskiego krajobrazu, jego nastroju, bogactwa form i kolorów, struktury ukształtowania terenu (tj. łąki, ogrody, pola, góry, pagórki, rzeki itp.).

Celem

Jest dążene do uzyskania syntezy przy użyciu minimum środków artystycznych, a osiągnięcia maksimum wyrazu.

Motorem twórczości

Jest fascynacja poznawania siebie przez sztukę. Wybór dzieła sztuki pozwala nam określić naszą osobowość, predyspozycje, talenty, strukturę stylu myślenia.

Kolorystyka obrazów

Jest pełna optymistycznych barw, światła i emanująca pozytywną energią.

Dodatkowo

Sztukę artystki określa intrygująca sprzeczność polegająca na zastosowaniu "ŁADU NIEŁADOWEGO" (czyli unifikacja formy kontra spontaniczność koloru) przedłużającego wartość poznawczą obrazu np. możemy wybrać dowolny punkt obrazu, wpatrywać się weń, kontemplować odkrywając nowe wartości.

Dla kogo?

Obrazy dobrze przyjmowane są przez osoby twórcze, o otwartych umysłach, wizjonerskich, lubiących rozważać, potrzebujących koncentracji i inspiracji, oraz relaksu i energii do działania.

Obrazy artystki

Są stałym, niezmiennym elementem towarzyszącym człowiekowi w nieustannie zmieniającm się i chaotycznym otoczeniu.