strona główna drzewo wywodzenie biografie dociekania czytelnia archiwa_obce albumy biblioteka pomocne kontakt z autorem

Słownik
polskich imion pisanych cyrylicą w aktach metrykalnych w XIX i XX wieku

Cześć I, II
rosyjsko – polska

 

А Б В Г Д Е Ё Ж Э И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

(А б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я)

 


 

Август - August
Августинъ, Августынъ - Augustyn
Агата-Agata
Агнеса, Агнесса, Агнешка, Агніъшка - Agnieszka
Адальбертъ - Adalbert
Адамъ - Adam
Аделя - Adela
Адольфина - Adolfina
Адольфъ-Adolf
Александеръ, Александръ - Aleksander
Александра - Aleksandrа
Алексы - Aleksy
Альбертъ - Albert
Альбина - Albina
Альбинъ - Albin
Альфонсъ - Alfons
Амалия - Amalia
Амброжына - Ambrożyna
Анастазия, Анастазія - Anastazja
Анастазій-Anastazy
Андрей, Анджей, Андржей, Анржей - Andrzej
Анелія, Анеля, Аніъля - Aniela
Анна-Anna
Антонъ, Антони, Антоний, Антоній - Antoni
Антонина-Antonina
Аполіонія, Аполіоня, Аполонія - Apolonia
Артуръ - Artur
Аугустынъ - Augustyn
Аурелія - Aurelia

Бальбина - Balbina
Бальцеръ - Baltazar
Барбара - Barbara
Бартломей - Bartłomiej
Бенедиктъ - Benedykt
Бенедыктъ - Benedykt
Бенияминъ - Beniamin
Брегида - Brygida
Бертольдъ - Bertold
Блажей - Błażej
Богумила - Bogumiła
Болеслава - Bolesława
Болеславъ - Bolesław
Боліъславъ - Bolesław
Бонавентура - Bonawentura
Бонифацы - Bonifacy
Брониславa - Bronisława
Брониславъ - Bronisław
Брыгида - Brygida

Вавжениецъ, Ваврженецъ, Вавржинецъ, Вавржынецъ, Ваврзынецъ - Wawrzyniec
Bаленти, Валентий, Валентій, Валентъ, Валенты, Вальенты, Валентiй, Валентый - Walenty
Валентина, Валентына - Walentyna
Валерий, Валіъры - Walery
Валерія, Валіърія - Waleria
Ванда - Wanda
Варвара - Barbara
Вартoломей -  Bartłomiej
Василий - Bazyli
Вацлавъ - Wacław
Вероника - Weronika
Викентій, Викентый - Wincenty
Викторія - Wiktoria
Викторъ - Wiktor
Вилгелмъ - Wilhelm
Вильгельмина - Wilhelmina
Винценты, Вицентий,Винценты, Вицентый - Wincenty
Винцентьа - Wincentа
Витольдъ - Witold
Владимиръ, Влодзимержъ - Włodzimierz
Владиславъ, Владислав, Владиславъ, Владыславъ - Władysław
Влась - Błażej
Войтeхъ, Войтіъхъ, Войцехъ, Войціехъ, Войціъxъ - Wojciech

Гелена - Helena
Геновефа - Geowefa
Генрикъ, Генрихъ - Henryk
Генрихa - Henryka
Германъ - Herman
Гертруда - Gertruda
Гиляріушъ - Hilariusz
Гиляры - Hilary
Гиполитъ - Hipolit
Готфрид - Gotfryd
Грегорий, Грегорій, Гржегорж, Гржегоржъ, Грзегорзъ, Григорій, Григорий - Grzegorz
Густавъ - Gustaw

Данил - Daniel
Діонисій, Діонисъ, Дыонизы - Dionizy
Доминикъ - Dominik
Домицелла - Domicella
Донатъ - Donat
Дорота - Dorota

Ева, Евва - Ewa
Евгений, Евгеній - Eugeniusz
Едуардъ - Edward
Екатерина - Katarzyna
Елена - Helena
Елеонора, Ельеонора - Eleonora
Ельжбета, Ельжбіъта, Елзьбіъта, Елизабeта, Елизабіъта, Елисавета - Elżbieta
Емилья - Emilia
Ерена - Irena
Ержи - Jerzy
Зигмунтъ, Зыгмундъ, Зыгмунтъ - Zygmunt
Зофія - Zofia
Зузанна - Zuzanna

Иванъ-Jan
Игнатій, Игнацы, Ігнатій - Ignacy
Идзи - Idzi
Изабелла - Izabella
Изыдоръ - Izydor
Илья - Eliasz
Иноценты - Inocenty
Ипполитъ - Hipolit
Ирена - Irena
Иренеушъ - Ireneusz

Іержи - Jerzy
Інуфры - Onufry
Іоанъ, Іоаннъ, Іоаннъ - Jan
Іоанна - Joanna, czasem Janina
Іоаxимъ - Joachim
Іозефа, Іосифа - Józefa
Іозефатъ - Józefat
Іозефъ, Іосиф, Іосифъ - Józef
Іюлиянна, Іюлiянна - Julianna

Каетанъ, Каиътанъ, Каіътанъ - Kajetan
Казимера, Казимирa, Казьміъра - Kazimiera
Казимежъ, Казимержъ, Казимеръ, Казимиръ, Казиміржъ, Казиміржъ, Казиміръ, Казимержъ - Kazimierz
Калясанты - Kalasanty
Камилля, Kамиля - Kamila
Каролина, Карольина - Karolina
Карль, Кароль - Karol
Касперъ, Касперъ, Kацперъ - Kacper
Катаржина, Катаржиня, Катаржина, Катаржына - Katarzyna
Клеменсъ, Клементій,Клементъ - Klemens
Клементына - Klementyna
Кляра - Klara
Конегонда, Кунегунда - Kunegunda
Константин, Константій, Константы - Konstanty
Констанція - Konstancja
Крыстина - Krystyna
Криштофъ - Krzysztof
Ксавера - Ksawerа
Ксаверий, Ксаверы - Ksawery

Лаврентий, Лаврентій,Лавренты - Wawrzyniec
Левъ - Leon
Леокадія - Leokadia
Леонардъ - Leonard
Леонтына - Leontyna
Леонъ - Leon
Леопольдъ - Leopold
Лудвикъ - Ludwik
Лудвика - Ludwika
Лукаш, Лука, Лукашъ - Łukasz
Луция, Луцiя, Луцыя - Łucja
Льудвика, Людвика, Людовика - Ludwikа
Льудвикъ, Людвикъ, Людовикъ - Ludwik
Людомира - Ludomira
Люціанъ - Lucjan

Магдаліъна,Магдалена - Magdalena
Максим - Maksym
Малгоржата,Малгорзата,Маргарита - Małgorzata
Мальвина - Malwina
Марія - Maria
Маріанна - Marianna
Маріанъ,Маріянъ,Марьянъ - Marian
Маріянна - Marianna
Мартa-Marta,Марціонъ-Marcin - Marcin
Мартына - Martyna
Марцели,Марцелли,Марцель,Марцель - Marcel
Марцелла - Marcelа
Марцелялина - Marcelina
Марціанна,Марциіянна,Maрціанна - Marcjanna
Марьянна,Марыя,Марыянна,Марянна - Marianna
Матвей - Maciej, Mateusz
Матвіъй,Матей,Мафией,Мацей,Маціъй - Maciej
Матильда - Matylda
Мельхіоръ - Melchior
Мечиславъ,Міъчиславъ - Mieczysław
Миколай - Mikołaj
Михаилъ,Михал,Михалъ,Михалъ - Michał
Михалина - Michalina
Моника - Monika

Нарцизъ - Narcyz
Наталія,Наталья - Natalia
Никодемъ - Nikodem
Николай - Mikołaj

Октавія - Oktawia
Ондрей - Andrzej
Онуфри,Онуфрій - Onufry
Опатъ - Opat
Осипъ - Józef
Осифа - Józefa
Отылія - Otylia

Павелъ,Павлъ - Paweł
Павлина,Паулина - Paulina
Пелагея,Пелягія - Pelagia
Петр,Петръ,Пётръ,Піотр,Піотръ,Піътръ - Piotr
Петронеля,Петронеля - Petronela
Пляцыдъ - Placyd
Пракседа - Prakseda

Регина,Рогина - Regina
Ремигій,Ремигіюшъ - Remigiusz
Розалія,Розаля - Rozalia
Романъ - Roman
Ромуальдъ - Romuald
Рохъ - Roch

Сабинъ,Сабина - Sabina
Саломеa,Саломея - Salomea
Самуилъ - Samuel
Себастыянъ,Себeстіянъ - Sebastian
Северынъ - Seweryn
Сигизмундъ - Zygmunt
Сильвестеръ - Sylwester
Симеон - Symeon
Симонъ - Szymon
София,Софія - Zofia
Станислава - Stanisława
Станиславъ - Stanisław
Степанъ - Szczepan, Stefan
Стефанія - Stefania
Стефанъ - Stefan
Сузанна - Zuzanna
Сыльванъ - Sylwin
Схолястыка - Scholastyka

Текла,Текля - Tekla
Телесфоръ - Telesfor
Теодорa - Teodora
Теодоръ - Teodor
Теофила,Теофилія,Теофиля - Teofilia
Теофиль - Teofil
Tеофиля - Teofila
Тертульянъ - Tertulian
Томашъ,Томашъ,Tома - Tomasz
Тереса,Тересcа - Teresa
Tадей,Tаддей - Tadeusz
Tекла,Tекля - Tekla
Tеодор - Teodor

Урбанъ - Urban
Урсуля,Уршуля - Urszula

Фабіонъ - Fabian
Фаустина - Faustynа
Фаустинъ,Фаустынъ - Faustyn
Феликса - Feliksа
Феликсъ - Feliks
Фелиціянъ - Felicjan
Фелиціыя - Felicja
Фердинандъ - Ferdynand
Филипъ - Filip
Фліорентына,Флорентина - Florentyna
Фліоріянъ,Флоріанъ,Фльоріанъ - Florian
Флорентинъ - Florentyn
Фортунатъ - Frotunat
Франциcекъ,Франциcк,Франциcк,Франциceкъ,Францишекъ,Францъ,Франчишек - Franciszek
Франциcка,Францишка - Franciszka
Фридерикъ - Fryderyk
Фридрихъ - Frydrych (Fryderyk?)

Халина - Halina
Хелена - Helena
Хенрыкъ - Henryk
Херонимъ - Hieronim
Хиполитъ - Hipolit
Христофоръ - Krzysztof

Цецилія,Цецылія,Цецылья - Cecylia

Чеслава - Czesława
Чеславъ - Czesław

Шимонъ,Шымонъ - Szymon

Щепанъ - Szczepan

Эва,Эвва - Ewa
Эваристъ - Ewaryst
Эдвардъ,Эдуардъ - Edward
Эдмундъ - Edmund
Экатерина - Katarzyna
Элена - Helena
Элеонора,Эліъонора - Eleonora
Элизавета,Элизбета,Эльзбета,Элисабета,Эльжбіъта,Эльзбіъта - Elżbieta
Эмилія - Emilia
Эмиль - Emil
Эммa - Emma
Эрнестина,Эрнестына - Ernestyna
Эугеніышъ - Eugeniusz
Эузебія - Euzebia
Эуфрозына - Eufrozyna

Юзефа,Юзифа - Józefa
Юзефъ,Юзифъ,Юсиф - Józef
Юліусъ -J uliusz
Юлиянна,Юліанна,Юліянна,Юльянна,Юлянна - Julianna
Юлія - Julia
Юліянъ,Юлянъ - Julian
Юстина,Юстына - Justynа
Юстынъ - Justyn

Ядвига-Jadwiga
Якобъ,Яковлевъ,Яковъ,Якубъ - Jakub
Янина - Janina
Янъ - Jan
Янъ Канты - Jan Kanty
Яцекъ - Jacek
Яцентій,Яценты - Jacenty


 

А Б В Г Д Е Ё Ж Э И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

___________________________________________________


Część II
polsko – rosyjska
 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W ZAdalbert - Адальбертъ
Adam - Адамъ
Adela - Аделя
Adolf - Адольфъ
Adolfina - Адольфина, Агата
Agnieszka - Агнеса, Агнесса, Агнешка, Агніъшка
Albert -Альбертъ
Albin -Альбинъ
Albina -Альбина
Aleksander -Александеръ, Александръ
Aleksandrа -Александра
Aleksy -Алексы
Alfons -Альфонсъ
Amalia -Амалия
Ambrożyna - Амброжына
Anastazja -  Анастазия, Анастазія
Anastazy - Анастазій
Andrzej - Андрей, Анджей, Андржей, Анржей, Ондрей
Aniela - Анелія, Анеля, Аніъля
Anna - Анна
Antoni - Антонъ, Антони, Антоний, Антоній, Антонъ
Antonina - Антонина
Apolonia - Аполіонія, Аполіоня, Аполонія
Artur - Артуръ
August - Август
Augustyn - Августинъ, Августынъ, Аугустынъ
Aurelia - Аурелія

Balbina - Бальбина
Baltazar - Бальцеръ
Barbara - Барбара, Варвара
Bartłomiej - Бартломей, Варөoломей
Bazyli - Василий
Benedykt - Бенедиктъ, Бенедыктъ
Beniamin - Бенияминъ
Bertold - Бертольдъ
Błażej - Блажей, Влась
Bogumiła - Богумила
Bolesław - Болеславъ, Боліъславъ
Bolesława - Болеслава
Bonawentura - Бонавентура
Bonifacy - Бонифацы
Bronisław - Брониславъ
Bronisława - Брониславa
Brygida - Брегида, Брыгида

Cecylia - Цецилія, Цецылія, Цецылья
Czesław - Чеславъ
Czesława - Чеслава

Daniel - Данил
Dionizy - Діонисій, Діонисъ, Дыонизы
Domicella - Домицелла
Dominik - Доминикъ
Donat - Донатъ
Dorota - Дорота

Edmund - Эдмундъ
Edward - Едуардъ, Эдвардъ, Эдуардъ
Eleonora - Елеонора, Ельеонора, Элеонора, Эліъонора
Eliasz - Илья
Elżbieta - Елзьбіъта, Елизабeта, Елизабіъта, Елисавета, Ельжбета, Ельжбіъта, Элизавета, Элизбета, Элисабета, Эльжбіътa, Эльзбета, Эльзбіъта
Emil - Эмиль
Emilia - Емилья, Эмилія
Emma - Эммa
Ernestyna - Эрнестина, Эрнестына
Eufrozyna - Эуфрозына
Eugeniusz - Евгений, Евгеній, Эугеніышъ
Euzebia - Эузебія
Ewa - Ева, Евва, Эва, Эвва
Ewaryst - Эваристъ

Fabian - Фабіонъ
Faustyn - Фаустинъ, Фаустынъ
Faustyna - Фаустина
Felicja - Фелиціыя
Felicjan - Фелиціянъ
Feliks - Феликсъ
Feliksa - Феликса
Ferdynand - Фердинандъ
Filip - Филипъ
Florentyn - Флорентинъ
Florentyna - Фліорентына, Флорентина
Florian - Фліоріянъ, Флоріанъ, Фльоріанъ
Franciszek - Франциceкъ, Франциcк, Франциcк, Францишекъ, Францъ, Франчишек,
Franciszka - Франциcка, Францишка
Frotunat - Фортунатъ
Fryderyk - Фридерикъ
Frydrych (Fryderyk ?) - Фридрихъ

Genowefa - Геновефа
Gertruda - Гертруда
Gotfryd - Готфрид
Grzegorz - Грегорий, Грегорій, Гржегорж, Гржегоржъ, Грзегорзъ, Григорий, Григорій
Gustaw - Густавъ

Halina - Халина
Helena - Гелена, Елена, Хелена, Элена
Henryk - Генрикъ, Генрихъ, Хенрыкъ
Henryka - Генрихa
Herman - Германъ
Hieronim - Херонимъ
Hilariusz - Гиляріушъ
Hipolit - Гиполитъ, Ипполитъ, Хиполитъ

Idzi - Идзи
Ignacy - Игнатій, Игнацы, Ігнатій
Inocenty - Иноценты
Irena - Ерена, Ирена
Ireneusz - Иренеушъ
Izabella - Изабелла
Izydor - Изыдоръ

Jacek,  Jacka - Яцекъ, Яцка
Jacenty - Яцентій, Яценты
Jadwiga - Ядвига
Jakub - Якобъ, Яковлевъ, Яковъ, Якубъ
Jan Kanty - Янъ Канты
Jan - Иванъ, Іоанн, Іоаннъ, Іоанъ, Янъ
Janina - Янина
Jerzy - Ержи, Іержи
Joachim - Іоаxимъ
Joanna,  Janina - Іоанна
Józef - Іозефъ, Іосиф, Юсиф, Іосифъ, Осипъ, Юзефъ, Юзифъ
Józefa - Іозефа, Іосифа, Осифа, Юзефа, Юзифа
Józefat - Іозефатъ
Julia - Юлія
Julian - Юліянъ, Юлянъ
Julianna - Іюлiянна, Іюлиянна, Юлиянна, Юліанна, Юліянна, Юльянна, Юлянна
Juliusz - Юліусъ
Justyn - Юстынъ
Justyna - Юстина, Юстына

Kacper - Касперъ, Кацперъ
Kajetan - Каетанъ, Каиътанъ, Каіътанъ
Kalasanty - Калясанты
Kamila - Камилля, Камиля
Karol -Карль, Кароль
Karolina - Каролина, Карольина
Katarzyna - Катаржина, Катаржина, Катаржиня, Катаржына, Экатерина, Екатерина
Kazimiera - Казимера, Казимирa, Казьміъра
Kazimierz - Казимежъ, Казимержъ, Казимержъ, Казимеръ, Казимиръ, Казиміржъ, Казиміржъ, Казиміръ
Klara - Кляра
Klemens - Клеменсъ, Клементій, Клементъ
Klementyna - Клементына
Konstancja - Констанція
Konstanty - Константин, Константій, Константы
Krystyna - Крыстина
Krzysztof - Криштофъ, Христофоръ
Ksawery - Ксаверий, Ксаверы
Ksawerа - Ксавера
Kunegunda - Конегонда, Кунегунда

Leokadia - Леокадія
Leon - Левъ, Леонъ
Leonard - Леонардъ
Leontyna - Леонтына
Leopold - Леопольдъ
Lucjan - Люціанъ
Ludomira - Людомира
Ludwik - Лудвикъ, Льудвикъ, Людвикъ, Людовикъ
Ludwika -Лудвика, Людвика, Льудвика, Людовика

Łucja - Луцiя, Луция, Луцыя
Łukasz -Лука, Лукаш, Лукашъ

Maciej - Матвіъй, Матей, Мафией, Мацей, Маціъй, Матвей
Magdalena - Магдалена, Магдаліъна
Maksym - Максим
Malwina - Мальвина
Małgorzata - Малгоржата, Малгорзата, Маргарита
Marcel - Марцели, Марцелли, Марцель, Марцель
Marcelina - Марцелялина
Marcelа - Марцелла
Marcin - Мартинъ, Марцинъ, Марціонъ
Marcjanna - Maрціанна, Марциіянна, Марціанна
Maria - Марія, Марыя
Marian - Маріанъ, Маріянъ, Марьянъ
Marianna - Маріанна, Маріянна, Марыянна, Марьянна, Марянна
Marta - Мартa
Martyna - Мартына
Mateusz - Матеуш, Матеушъ
Matylda - Матильда
Melchior - Мельхіоръ
Michalina - Михалина
Michał - Михаилъ, Михал, Михалъ, Михалъ
Mieczysław - Мечиславъ, Міъчиславъ
Mikołaj - Миколай, Николай
Monika - Моника

Narcyz - Нарцизъ
Natalia - Наталія, Наталья
Nikodem - Никодемъ

Oktawia - Октавія
Onufry - Інуфры, Онуфри, Онуфрій
Opat - Опатъ
Otylia - Отылія

Paulina - Павлина, Паулина
Paweł - Павелъ, Павлъ
Pelagia - Пелагея, Пелягія
Petronela - Петронеля
Piotr - Петр, Петръ, Пётръ, Піотр, Піотръ, Піътръ
Placyd - Пляцыдъ
Prakseda - Пракседа

Regina - Регина, Рогина
Remigiusz - Ремигій, Ремигіюшъ
Roch - Рохъ
Roman - Романъ
Romuald - Ромуальдъ
Rozalia - Розалія, Розаля

Sabin - Сабинъ
Sabina - Сабина
Salomea - Саломеa, Саломея
Samuel - Самуилъ
Scholastyka - Схолястыка
Sebastian - Себeстіянъ, Себастыянъ
Seweryn - Северынъ
Stanisław - Станиславъ
Stanisława - Станислава
Stefan - Стефанъ, Степанъ
Stefania - Стефанія
Sylwan - Сыльванъ
Sylwester - Сильвестеръ
Symeon - Симеон
Szczepan - Щепанъ, Степанъ
Szymon - Симонъ, Шимонъ, Шымонъ

Tadeusz - Таддей, Тадей
Tekla - Текла, Текля, Текла, Текля
Telesfor - Телесфоръ
Teodor - Теодор, Теодоръ
Teodora - Теодорa
Teofil - Теофиль
Teofila - Tеофиля, Теофила, Теофилія, Теофиля
Teresa - Терезія, Тересcа, Тереса
Tertulian - Тертульянъ
Tomasz - Tома, Томашъ

Urban - Урбанъ
Urszula - Урсуля, Уршуля

Wacław - Вацлавъ
Walenty - Bаленти, Валентiй, Валентий, Валентій, Валентъ, Валенты, Валентый, Вальенты
Walentyna - Валентина, Валентына
Waleria - Валерія, Валіърія
Walery - Валерий, Валіъры
Wanda - Ванда
Wawrzyniec - Вавжениецъ, Ваврженецъ, Вавржинецъ, Вавржынецъ, Ваврзынецъ, Лаврентий, Лаврентій, Лавренты
Weronika - Вероника
Wiktor - Викторъ
Wiktoria - Викторія
Wilhelm - Вилгелмъ
Wilhelmina - Вильгельмина
Wincenta - Винцентьа
Wincenty - Викентій, Викентый, Винценты, Винценты, Вицентий, Виценты, Вицентый
Witold - Витольдъ
Władysław - Владиславъ, Владыславъ,
Włodzimierz - Влодзимержъ
Wojciech - Войтіъхъ, Войцехъ, Войціехъ, Войціъxъ

Zofia - Зофія, София, Софія
Zuzanna - Зузанна, Сузанна
Zygmunt - Зигмунтъ, Зыгмундъ, Зыгмунтъ, Сигизмундъ


 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z


Olsztyn 20 sierpnia 2008r. ©  Jerzy Cieśla 

Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią kontakt