POZOSTALI W NASZEJ PAMIĘCI
Groby krewnych którzy już odeszli, rozsiane są w różnych miejscach. Wiele z nich pozostało na wschodnich rubieżach, na ziemiach niegdyś należących do Polski, dziś mający innych włodarzy. Nie pozostały tam z własnej woli ani ich opiekunów.