KRESOWE POTYCZKI Z GENEALOGIĄ

W OBJĘCIACH MORFEUSZA

Groby rodziny i krewnych którzy już odeszli, rozsiane są w różnych miejscach. Większość z nich pozostało na wschodnich rubieżach,
na ziemiach niegdyś należących do Polski, dziś mający innych włodarzy. Nie pozostały tam z własnej woli ani ich opiekunów.