WITAMY CIĘ PRZYJACIELU !

              Jesteśmy internetową grupą , której jedynym celem jest praca nad programem powrotu do zdrowia Anonimowych Alkoholików . Ta strona poglądowa jest dodatkiem do tegoż warsztatu. Działamy na zasadach zamkniętego mityngu AA, chociaż nie stanowimy grupy AA, a zawarte tutaj wypowiedzi nie stanowią mityngu Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, lecz są formą wspomagającą . Celem istnienia grupy jest jedynie praca nad Programem 12 Kroków. Naszym pragnieniem jest wniesienie dodatkowych wartości do pracy nad trzeźwością ,którą każdy z nas prowadzi we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików, korzystając z tradycyjnych metod-spotkań na mityngach, pracy ze sponsorem , czy w trakcie warsztatów. Raz na miesiąc wybieramy prowadzącego nasz internetowy Warsztat AA , który czuwa nad jego przebiegiem , proponuje tematy do wypowiedzi , bądź zamieszcza fragmenty literatury AA , jako kanwę do rozważań. Adres warsztatu :

http://health.groups.yahoo.com/group/Krok_po_Kroku/

Aby uczestniczyć w warsztacie oraz odwiedzać naszą stronę główną , należy się zarejestrować . W celu rejestracji można pisać na adres :

Krok_po_Kroku-owner@yahoogroups.com

Zbiór zasad obowiązujących na Warsztacie :
http://tomsaj.neostrada.pl/krok_po_kroku/krok_po_kroku.htm 
 

Zapraszamy również do korzystania z naszego  Forum