Realizowane projekty i programy:

1. „Wiejskie szkoły z pomysłem – lepsze jutro dla uczniów”

2. „Zdrowy styl życia – na co dzień …”

3. Rodziny – bez uzależnień

4. „Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Przecław”

5. „Szkoła z Prawami Dziecka”

6. „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”

7. „Radosna Szkoła” 

8.  „Szklanka Mleka”

9. „Owoce w szkole”

10. „5 porcji warzyw, owoców lub soku”

11. „Szkoła bez przemocy”

12. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"