Godziny lekcji i przerw:


 

 1-lekcja

800 - 845

przerwa

845 - 855

2-lekcja

855 - 940

przerwa śniadaniowa

940 - 955

3-lekcja

955 - 1040

przerwa

1040 – 1050

4-lekcja

1050 - 1135

przerwa

obiadowa

1135– 1155

5-lekcja

1155 - 1240

przerwa

1240 - 1250

6-lekcja

1250 - 1335

przerwa

1335 - 1345

7-lekcja

1345 - 1430

przerwa

1430 - 1440

8-lekcja

1440 - 1525

 

 

Godziny indywidualnych kontaktów nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019


 

 

 

Dyrektor szkoły

mgr L. Jemioło-Proczek

poniedziałek 1135- 1500

Klasa

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godzina

Klasa  I

mgr M. Drop poniedziałek

 955- 1040

Klasa II

mgr A. Opiela wtorek

 955- 1040

Klasa III

mgr M. Zielińska poniedziałek

955- 1040

Klasa IV

mgr G. Niziołek-Zaręba środa

855- 940

Klasa V

mgr A. Antonik-Łazasz poniedziałek 1050- 1135

Klasa VI

mgr E. Zatorska

poniedziałek

955- 1040

Klasa VII mgr N. Arciszewski wtorek

855- 940

Klasa VIII mgr M. Malicka poniedziałek

1250- 1335

 historia, j. niemiecki

mgr A. Wolak wtorek

855- 940

 religia, świetlica

mgr K. Kolis

środa

1155- 1240

przyroda, biologia mgr M. Dragan-Michalak wtorek 1050- 1135
j. polski kl. IV mgr Jadwiga Więckowicz-Kopacz

wtorek

800- 845
w - f mgr G. Niziołek-Zaręba wtorek 1050- 1135
geografia mgr Ł. Muniak ----- -----
chemia mgr A. Mordasiewicz poniedziałek 1155- 1240
religia ks. P. Abram czwartek 1235- 1320
muzyka mgr Hiacynta Wójtowicz środa 955- 1040

 

 

Podział godzin obowiązujący od 01.09.2018 r.


 

 

Klasa I

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. w - f eduk. wcz.

2

855 - 940

eduk. inf. eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. j. angielski

3

955 - 1040

religia w - f eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz.

4

1050 - 1135

eduk. wcz. eduk. wcz. w - f j. angielski eduk. muz.

5

1155 - 1240

eduk. plast. religia      

6

1250 - 1335

 

 

 

 

 

 

Klasa II

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 -  845

eduk. inf. eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz.

2

855 -  940

eduk. wcz. eduk. wcz. w - f eduk. wcz. religia

3

955 - 1040

eduk. wcz. j. angielski eduk. wcz. religia eduk. wcz.

4

1050 - 1135

eduk. muz. eduk. wcz. eduk. wcz. w - f eduk. wcz.

5

1155 - 1240

w - f eduk. plast. j. angielski    

6

1250 - 1335

 

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

eduk. wcz. j. angielski religia eduk. wcz. eduk. wcz.

2

855 - 940

j. angielski eduk. wcz. eduk. wcz. w - f eduk. inf.

3

955 - 1040

w - f eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. wcz. w - f

4

1050 - 1135

eduk. wcz. eduk. wcz. eduk. muz. eduk. wcz. eduk. wcz.

5

1155 - 1240

    eduk. wcz. eduk. plast. religia

6

1250 - 1335

 

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

historia matematyka matematyka j. polski religia

2

855 - 940

plastyka j. polski informatyka przyroda w - f

3

955 - 1040

j. angielski przyroda j. polski w - f j. polski

4

1050 - 1135

w - f w - f j. polski religia j. angielski

5

1155 - 1240

zaj. z wych. j. angielski   matematyka matematyka

6

1250 - 1335

muzyka     technika  

7

1345 - 1430

         

 

Klasa V

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

biologia geografia muzyka matematyka matematyka

2

855 - 940

j. angielski j. polski j. polski w - f plastyka

3

955 - 1040

j. polski j. angielski w - f j. angielski j. polski

4

1050 - 1135

religia matematyka religia j. polski w - f

5

1155 - 1240

matematyka historia historia zaj z wych. technika

6

1250 - 1335

  w - f matematyka informatyka  

7

1345 - 1430

         

 

Klasa VI

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

matematyka historia j. polski j. polski w - f

2

855 - 940

zaj. z wych. j. angielski muzyka zaj. komp. matematyka

3

955 - 1040

j. angielski j. polski j. angielski przyroda religia

4

1050 - 1135

historia j. polski matematyka przyroda j. polski

5

1155 - 1240

j. polski przyroda w - f matematyka j. angielski

6

1250 - 1335

w - f religia zaj. tech. w - f  

7

1345 - 1430

      plastyka  

 

Klasa VII

 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

geografia w - f (ch) w - f (dz) ---- geografia

2

855 - 940

j. polski biologia matematyka j. polski j. polski

3

955 - 1040

biologia matematyka chemia matematyka religia

4

1050 - 1135

matematyka j. angielski j. polski informatyka j. angielski

5

1155 - 1240

muzyka fizyka fizyka historia zaj z wych.

6

1250 - 1335

chemia j. polski historia j. niemiecki plastyka

7

1345 - 1430

j. angielski w - f (dz) j. niemiecki w - f
(dz, ch)
w - f
(dz, ch)

8

1440 - 1525

w - f (ch)     religia  

 

Klasa VIII
 

Czas pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

800 - 845

j. polski w - f (ch) w - f (dz) informatyka j. angielski

2

855 - 940

biologia geografia chemia matematyka wos

3

955 - 1040

historia historia matematyka e dla bez. matematyka

4

1050 - 1135

chemia j. niemiecki j. angielski wos fizyka

5

1155 - 1240

j. niemiecki j. angielski j. polski religia j. polski

6

1250 - 1335

fizyka matematyka religia j. polski j. polski

7

1345 - 1430

matematyka w - f (dz) zaj. z wych. w - f
(dz, ch)
w - f
(dz, ch)

8

1440 - 1525

w - f (ch.)