SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce
  1. patron
  2. dokumenty
  3. o szkole
  4. uczniowie
  5. absolwenci
  6. archiwum

Plan lekcji          
Zajęcia dodatkowe
Kalendarz uroczystości
Dodatkowe dni wolne
   Statut szkoły
Program wychowawczy
Wewnątrzszkolny system
oceniania i PSO

   Strategia działań
Biblioteka
   Świetlica szkolna
Dyżury nauczycieli
   Plan wspomagania rozwoju szkoły
Miejscowość
RODO
Informacje dla rodziców
Szkoła Podstawowa w Maćkówce 37-200 Przeworsk tel.(016) 6487578
e-mail   spmackowka@itl.pl