Barbara Becker

Barbara Becker - Sopot, plaża AKTUALNOŚCI

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SEMINARIA - Chemia III semestr
Szczegóły patrz tutaj.

VSEPR - przykłady do rozwiązania
zebrane w pliku do pobrania.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO WYKŁADÓW z Podstaw Chemii i Chemii Nieorganicznej:

INNE MATERIAŁY:

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 • konsultacje: patrz strona Katedry
 • materiały DO POBRANIA - prezentacje, wykłady, itp.

 • odnośniki do czytanych przeze mnie czasopism naukowych
 • Zachęcam wszystkich studentów do zajrzenia na strony www i zapoznania się z działalnością Sekcji Studenckiej PTChem O/Gdańsk .

 • DYDAKTYKA

  • Aktualnie (2014/15) prowadzone wykłady kursowe:
   • Chemia nieorganiczna
    • dla kierunku Konserwacja i degradacja materiałów (I, II i III semestr studiów)

    • dla kierunku Chemia (II i III semestr studiów + seminaria)

   • Chemia II
    • dla kierunku Nanotechnologia WFTiMS (III semestr studiów)

  • Inne wykłady prowadzone w latach ubiegłych:
   • Podstawy chemii - dla kierunku Biotechnologia (I semestr studiów)

   • Chemia nieorganiczna - dla kierunku Biotechnologia (II semestr studiów)

   • Chemia bionieorganiczna - przedmiot obieralny dla kierunku Biotechnologia (IX semestr)
   • Introduction to Bioinorganic Chemistry - przedmiot obieralny dla słuchaczy Studium doktoranckiego
   • What's New in Inorganic Chemistry, a Personal Point of View - przedmiot obieralny dla słuchaczy Studium doktoranckiego

  • Liczne wykłady popularnonaukowe dla bardzo różnorodnych typów odbiorców

  • Zakres tematyczny prac dyplomowych (propozycja):
   • Konstrukcja sieci krystalicznych w oparciu o związki kompleksowe metali z ligandami S-donorowymi oraz odpowiednio dobrane łączniki (ang. spacers)
   • Badania wybranych związków kompleksowych metali z ligandami S-donorowymi w aspekcie weryfikacji ich zdolności aplikacyjnych
   • Synteza i badanie właściwości (silano)tiolanowo-fosfinowych związków kompleksowych metali bloku d
   • Synteza i właściwości wybranych ditiokarbaminianów (ew. innych pochodnych z grupą -CS2-)
   • Synteza i badania (silano)tiolanowo-siarczkowych związków kompleksowych metali
   • Nie można wykluczyć innych tematów - do uzgodnienia.

  • Prace dyplomowe zrealizowane:
  • Indywidualny Tok Studiów i inne działania dydaktyczne:

 • BADANIA NAUKOWE:

  • Interesowała mnie lub interesuje:

   • chemia metaloorganiczna,
    • synteza, charakterystyka i reaktywność związków krzemu
    • synteza i właściwości związków z wiązaniem C-Si-S
   • chemia związków kompleksowych i supramolekularnych; inżynieria krystaliczna
    • synteza i właściwości związków z ligandami posiadającymi siarkę jako atom donorowy
    • rola wiązań wodorowych w układach zawierających siarkę
   • chemia materiałów
    • badania otrzymywanych związków jako ewentualnych prekursorów w technice CVD
    • związki kompleksowe zawierające siarkę jako dodatki w syntezie materiałów metodą zol-żel
   • chemia bionieorganiczna
    • synteza i badania związków kompleksowych mogących służyć jako modele dla zawierających cysteinę centrów aktywnych wybranych metaloprotein

  • Aktualna tematyka badawcza:

   • związki kompleksowe o rdzeniu bogatym w siarkę;
   • (silano)tiolanowe kompleksy metali przejściowych (manganu, żelaza, niklu, itp.) homo- i heteroleptyczne;
   • badania rozkładu termicznego otrzymywanych związków kompleksowych w aspekcie zastosowania ich do syntezy nowych materiałów;
   • rola wiązań wodorowych w organizacji sieci krystalicznych;
   • modelowanie centrów aktywnych niektórych metaloprotein.
  • Promotorstwo prac doktorskich
  • Staże i pobyty naukowe
 • ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

  • literatura - bardzo różnorodne gatunki, np. reportaż, powieść historyczna, fantastyka naukowa, a ostatnio też fantasy :-)
  • muzyka klasyczna, elektroniczna, łagodny jazz, gotyk rock, delikatny (?) metal, trance i wiele innych ...
  • astronomia (jestem zagorzałym fanem serwisów NASA!)
  • podróże - bo bardzo chętnie czytam o cudzych ;-)
  • komputery (grafika, muzyka, edukacja),
  • i sporo pomniejszych - film, samochody, majsterkowanie, itd.

 • PUBLIKACJE


  Rok 2006
  Rok 2007
  Rok 2008

  Rok 2009

 • Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

  1. A. Rotaru, A. Kropidłowska, C. Constantinescu, N. Scărişoreanu, M. Dumitru, M. Strankowski, P. Rotaru, V. Ion, C. Vasiliu, B. Becker, M. Dinescu
   CdS Thin Films Obtained by Thermal Treatment of Cadmium(II) Complex Precursor Deposited by MAPLE Technique
   Appl. Surf. Sci. 255 (2009) 6786-6789
   doi:10.1016/j.apsusc.2009.02.062
  2. D. Paliwoda, J. Chojnacki, A. Mietlarek-Kropidłowska and B. Becker
   Redetermination of bis(O,O'-diethyldithiophosphato-k2S,S')nickel(II)
   Acta Cryst. E65 (2009) m662
   doi:10.1107/S160053680901767X

 • Inne artykuły:

  1. A. Mietlarek-Kropidłowska i B. Becker
   Kuchennym szkiełkiem i okiem
   Konferencja "Chemia żywi i ubiera", Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk, 9 czerwca 2009, materiały, ss.29-32

 • Komunikaty na konferencjach międzynarodowych:

 • Komunikaty na konferencjach krajowych:

  1. A. Okuniewski, J. Chojnacki, B. Becker
   Synthesis and Structure of Selected 4,6-Dimethyl-2-pyrimidone Derivatives
   XXX Ogólnopolska Szkoła Chemii
   Przesieka k. Jeleniej Góry, 30.04-4.05.2009, Materiały, str.77

  2. D. Paliwoda, J.Chojnacki, A. Mietlarek-Kropidłowska, B. Becker
   Metathesis of nickel(II) complexes: synthesis and crystal structure of complexes with NiXPS2 (X=Cl, Br) kernel
   XXX Ogólnopolska Szkoła Chemii
   Przesieka k. Jeleniej Góry, 30.04-4.05.2009, Materiały, str.78

  3. A. Mietlarek-Kropidłowska, J. Chojnacki i B. Becker
   Kompleks kadmu(II) z mieszanymi ligandami S-donorowymi i ligandem piperazyno-1,4-bisditiokarboksylanowym jako łącznikiem.
   51 Konwersatorium Krystalograficzne i III Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.
   Wrocław, 25-27 VI 2009. Materiały A-19, str.84.

  4. J. Chojnacki, D. Paliwoda, A. Mietlarek-Kropidłowska i B. Becker
   [Ni(SSi{OtBu}3)(S2CNnBu2)(PPh3)] - Przykład struktury krystalicznej modulowanej współmiernie.
   51 Konwersatorium Krystalograficzne i III Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.
   Wrocław, 25-27 VI 2009. Materiały A-85, str.173.

  5. A. Okuniewski, J. Chojnacki i B. Becker
   The first complex of N-benzoyl-N'-phenylthiourea.
   51 Konwersatorium Krystalograficzne i III Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego.
   Wrocław, 25-27 VI 2009. Materiały B-19, str.202.

  6. A. Mietlarek-Kropidłowska, J. Chojnacki, D. Paliwoda, B. Becker
   Typy strukturalne rdzeni kompleksów bogatych w siarkę i zawierających ligandy tiolanowe oraz ditiokarbaminianowe
   52 Zjazd PTChem i SIiTPChem,
   Łód?, 12-16.09.2009, Materiały, str. 155

  7. A. Okuniewski, J. Chojnacki, B. Becker
   Co można zrobić z acetonu i tiomocznika?
   XXXI Ogólnopolska Szkoła Chemii
   Murzasichle, 11-14.11.2009, Materiały, str. 28