Fraszki bryd¿owe 
  i inne wierszyki  


Fraszki bryd¿owe.

Fraszki inne.

50 LAT

Socjalne i Polityka

Limeryki

4 pory roku.

Wyspa - w±skotorowa.

ROZMAITE

Z_przymru¿eniem-oka

SONETY

Recytacje