Darmowy licznik odwiedzin

świetlica

Idź do spisu treści

Menu główne:


Informacje dla rodziców dotyczące funkcjonowania Świetlicy
Godziny pracy:   poniedziałek–piątek od 6.30 do 16.30

1. Do świetlicy uczniowie i wychowankowie oddziałów przedszkolnych przyjmowani są na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu wraz z zgodą na wykorzystywanie wizerunku dziecka na potrzeby dokumentowania wydarzeń, jakie mają miejsce w świetlicy.
Druki do pobrania w zakładce -Pobierz.
2. Wypełnioną Kartę wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu , rodzice składają w sekretariacie szkoły lub w świetlicy do trzeciego dnia od rozpoczęcia roku szkolnego.
3. Kwalifikacji przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły .
4. W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne, plecaki i buty dzieci pozostawiają w szatni.
5. Dziecko  ze  świetlicy  mogą  odebrać  rodzice  lub  wyznaczone  przez  nich  osoby
upoważnione, których dane są wpisane w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy
''.
6. Zgodnie  z  regulaminem  szkoły,  uczeń  nie  może  korzystać  w świetlicy  z  telefonu
komórkowego. W razie konieczności skontaktowania się rodzica z dzieckiem można skorzystać z telefonu służbowego świetlicy 513 240 400 (w godzinach pracy świetlicy).
7. Miesięczna opłata za świetlicę wynosi 8 zł za jedno dziecko, 10 zł za rodzeństwo
(z której finansowane są potrzebne do zajęć wszelkie artykuły papiernicze, gry
i zabawki, pomoce edukacyjne, upominki na nagrody konkursowe).

Jesteśmy na Facebooku https://www.facebook.com/%C5%9Awietlica-w-ZSP-nr-4-w-%C5%9Awinouj%C5%9Bciu-331918140478770/

Świetlica ZSP 4 w Świnoujściu, gdzie będziemy na bieżąco zamieszczać zdjęcia, aktualne informacje oraz wydarzenia z życia naszej świetlicy. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego