Schemat Organizacyjny PSP

ROTA

Dwuosobowy zespół ratowników wchodzących w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające, wyposażony w sprzęt ochrony osobistej

ZASTĘP

Pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego

SEKCJA

Pododdział w sile dwóch zastępów liczący od dziewięciu do dwunastu ratowników

PLUTON

Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów lub dwóch sekcji liczący  od piętnastu do dwudziestu jeden ratowników w tym dowódca

KOMPANIA

Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji oraz dowódca

BATALION

Oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca

BRYGADA

Związek pododdziałów i oddziałów realizujących w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działania ratownicze

SPECJALISTYCZNA GRUPA RATOWNICZA

Pododdział ratowników posiadających specjalistyczne przeszkolenie i uprawnienia, wyposażony w sprzęt dostosowany do wykonania specjalistycznego zadania ratowniczego, w sile uzależnionej od specyfiki danej specjalności

 

Powrót na stronę Ratownictwa