Dziś jest  

 

Straż Pożarna Oznaczenia

Osoby związane ze strażą pożarna posługują sie specyficznym językiem oznaczającym konkretne pojazdy bojowe, poniżej postaram się w sposób możliwe prosty wyjaśnic o co w tym wszystkim chodzi.Oznaczenie pojazdów straży pożarnej składa się z ciągu liter i cyfr, z których każda ma swoje znaczenie. Do najczęściej spotykanych zaliczamy GBA, GCBA, SD, SRd, SRt często do oznaczeń literowych dodawane są oznaczenia cyfrowe. Mam nadzieje, że po przeczytaniu tego tego tekstu sami będziecie potrafili rozszyfrować te skróty.

PSP Łódź

W oznaczeniach pojazdów sprawa wygląda następująco

 

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj zadań samochodu:

G - gaśniczy

S - specjalny

Druga litera oznacza masę samochodu:

L - lekki (rzeczywista masa całkowita do 4 ton)

C - ciężki (rzeczywista masa całkowita powyżej 14 ton)

- średniego samochodu się nie oznacza (rzeczywista masa całkowita od 4 do 14 ton)

 

Kolejne litery określają bliższe dane identyfikujące budowę i wyposażenie samochodu

W przypadku samochodów gaśniczych:

B - zbiornik na wodę

A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)

M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)

Pr - samochód ze zbiornikiem z proszkiem gaśniczym.

Sn - samochód gaśniczy z instalacją śniegową.

 

Dodatkowo samochody gaśnicze posiadają oznaczenie cyfrowe charakteryzujące pojemność zbiornika na wodę oraz wydajność pompy. W przypadku samochodów proszkowych podawana jest masa proszku gasniczego np.: 3000 kg

 

Symbole odzielne są znakiem / i oznaczają:

pierwsza liczba: - pojemność zbiornika w metrach sześciennych (tonach)

druga liczba: - druga wydajność pompy w hektolitrach na minutę (hl/min)

 

czasami po znaku / lub + pojawią się pojemność lub masa proszku gaśniczego lub śniegu gaśniczego.

 

I tak na przykład GBA 2/24 oznacza średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę i autopompą, pojemnośc zbiornika na wodę 2 m3 lub 2 tony oraz wydajności autopompy 24 hektolitry wody na minutę (2400l/min).

Samochody gaśnicze wyposażone są także zbiornik środka pianotwórczego, którego pojemność wynosi zazwyczaj 10% pojemności zbiornika na wodę, czyli w powyższym wypadku - 200 l.

 

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich przeznaczenie:

D - drabina (cyfra określa długość w metrach)

H - podnośnik hydrauliczny (cyfra określa maksymalną wysokość w metrach)

Rd - ratownictwo drogowe

Rt - ratownictwo techniczne

Rchem - ratownictwo chemiczne

Rekol - ratownictwo ekologiczne

Rw - ratownictwo wodne

Rwys - ratownictwo wysokościowe

Dz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)

Op - operacyjny

DiŁ - dowodzenia i łączności

W - wężowy (liczba określa długość odcinków w metrach)

San lub Med - sanitarny lub medyczny (ambulans)

Pgaz - przeciwgazowy

Skw - kwatermistrzowski

 

I tak na przykład SCRt oznacza więc ciężki samochód ratownictwa technicznego

 Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi w formacie XXXzYY

(np.: 301-D-21, 405-E-25, 362-D-53) gdzie XXX oznacza jednetkę, z której pochodzi pojazd. Litera z to oznaczenie województwa, a YY rodzaj pojazdu. O ile wypisanie oznaczeń wszystkich jednostek PSP zajełoby dużo miejsca i niestety nie posiadam zbyt wiele informacji na ten temat więc póki co skupię się na rozszyfrowaniu oznaczenia województa i rodzaju pojazdu.

 Oznaczenie województwa

A - jednostki centralne

B - podlaskie

C - kujawsko-pomorskie

D - dolnośląskie

E - łódzkie

F - lubuskie

G - pomorskie

K - małopolskie

L - lubelskie

N - warmińsko-mazurskie

O - opolskie

P - wielkopolskie

R - podkarpackie

S - śląskie

T - świętokrzyskie

W - powiat warszawski

M - mazowieckie

Z - zachodnio-pomorskie

 

Rodzaj i przeznaczenie pojazdu

 

XXX - 20 - lekki gaśniczy (np. GLBA, GLM)

XXX - 21 - pierwszy wyjazdowy (np. GLBA, GBA, GBM)

XXX - 22 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)

XXX - 23 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)

XXX - 24 - gaśniczy (np. GLBA, GBA, GBM)

XXX - 25 - pierwszy ciężki gaśniczy

XXX - 26 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)

XXX - 27 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)

XXX - 28 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)

XXX - 29 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)

XXX - 30 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)

XXX - 31 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)

XXX - 32 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)

XXX - 33 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)

XXX - 34 - ciężki gaśniczy (np. GCBA)

XXX - 35 - pierwszy proszkowy (np. GPr)

XXX - 36 - proszkowy (np. GPr)

XXX - 37 - proszkowy (np. GPr)

XXX - 38 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)

XXX - 39 - cysterna wodna (np. GCBM cysterna)

XXX - 40 - ratownictwa drogowego (np. SRd)

XXX - 41 - ratownictwa drogowego (np. SRd)

XXX - 42 - ratownictwa drogowego (np. SRd)

XXX - 43 - ratownictwa technicznego (np. SRt)

XXX - 44 - ratownictwa technicznego (np. SRt)

XXX - 45 - ratownictwa technicznego (np. SRt)

XXX - 46 - samochód oświetleniowy (np. SOn)

XXX - 47 - samochód oświetleniowy (np. SOn)

XXX - 48 - samochód dźwig (np. SDz)

XXX - 49 - ciężki ratownictwa drowgowego (np. SCRd)

XXX - 50 - SP-gaz

XXX - 51 - autodrabina (np. SD)

XXX - 52 - autodrabina (np. SD)

XXX - 53 - autopodnośnik (np. SH)

XXX - 54 - autopodnośnik (np. SH)

XXX - 55 - mikrobus, autobus

XXX - 56 - mikrobus, autobus

XXX - 57 - mikrobus, autobus

XXX - 58 - mikrobus, autobus

XXX - 59 - ambulans (np. SMed)

XXX - 60 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)

XXX - 61 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)

XXX - 62 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)

XXX - 63 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)

XXX - 64 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)

XXX - 65 - ratownictwo chemiczno-ekologiczne (np. SRchem)

XXX - 66 - amfibie, poduszkowce

XXX - 67 - amfibie, poduszkowce

XXX - 68 - amfibie, poduszkowce

XXX - 69 - amfibie, poduszkowce

XXX - 70 - statek pożarniczy

XXX - 71 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 72 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 73 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 75 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 76 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 74 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 77 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 78 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 79 - pojazd specjalistycznej grupy (np. SRw, SRwys, SRP)

XXX - 80 - samochód wężowy (np. SW3000)

XXX - 81 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)

XXX - 82 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)

XXX - 83 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)

XXX - 84 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)

XXX - 85 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)

XXX - 86 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)

XXX - 87 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)

XXX - 88 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)

XXX - 89 - pojazd kwatermistrzowski (np. SKw)

XXX - 90 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)

XXX - 91 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)

XXX - 92 - samochód operacyjny (np. SOp, SLOp)

XXX - 93 - pojazd administracyjny

XXX - 94 - pojazd administracyjny

XXX - 95 - pojazd administracyjny

XXX - 96 - pojazd administracyjny

XXX - 97 - pojazd administracyjny

XXX - 98 - samochód dowodzenia (np. SDiŁ)

XXX - 99 - samochód dowodzenia (np. SDiŁ)

 

 Rodzaj i przeznaczenie sprzętu

 

XXX - A ** - agregaty (np. 701-A01)

XXX - B ** - butle ciśnieniowe (np. 661-B01)

XXX - C ** - aparaty oddechowe (np. 501-C01)

XXX - H ** - szrzęt hydrauliczny, piły (np. 611-H01)

XXX - K ** - kontenery (np. 250-K01)

XXX - Ł ** - łodzie i pontony (np. 301-Ł01)

XXX - M ** - motopompy (np. 362-M01)

XXX - N ** - naczepy (np. 551-N01)

XXX - P ** - przyczepy (np. 330-P01)

XXX - R ** - sprzęt medyczno-ratowniczy (np. 571-R01)

XXX - W ** - działka i armatura wodna, węże pożarnicze (np. 311-W01)

XXX - Z ** - zapory, skokochrony, namioty (np. 451-Z01)

XXX - X ** - pozostałe

 

Powrót na stronę główna