meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

Aktualności z zycia grupy.


Grupa przekształca się w stowarzyszenie. :: 28.06.2012

Z dniem 28-06-2012 Grupa rekonstrukcji historycznej przekształciła się w stowarzyszenie.
Pełna nazwa : Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Batalion Tomaszów.

KRS: 0000425313

Celem niniejszej witryny internetowej jest tylko i wyłącznie prezentacja działalności Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Batalion Tomaszów. Witryna ta w żadnym wypadku nie ma na celu propagowania ideologii totalitarnych i w żaden sposób nie jest związana z przekonaniami członków ww. Grupy. Przedmioty zawierające symbole ustrojów totalitarnych, prezentowane na niniejszej witrynie, mają jedynie wartość historyczną, dokumentacyjną i poznawczą.