Zmniejsz rozmiar teksktu Zwiększ rozmiar teksktu
Mosty Czczefskie
Most w Fiutkowie
Akwedukt
Aga w Mylofie
Desant
Kurhany w Leśnie
Groby skrzynkowe
Kościół w Leśnie - najwyższy drewniany kościół w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Poranek na Jez. Sumińskim
Kręgi kamienne w Węsiorach
Kręgi kamienne w Węsiorach
Generator firmy AEG z 1920 roku
Marmurowa tablica rozdzielcza i stuletnie żarówki Osram
Turbina (z lewej) i generator
On the road again
Gałąźnia Mała
Krzynia
Ratusz w Słupsku
Chwila przerwy
Widoki z Góry Rowokół - wydmy
Panorama z Góry Rowokół
Panorama z Góry Rowokół
Panorama z Góry Rowokół
Aga i Kachna na wieży widokowej
Widoki z Góry Rowokół - Jez. Gardno