Pomoc

Aktywacja konta pocztowego e-mail oraz strony www dla Abonetów Multimedia Polska, korzystających z usługi Internet odbywa się samodzielnie, poprzez przeglądarkę internetowę.

W celu aktywacji konta oraz wszelkich jego zmian będą potrzebne następujące dane:
- Numer Klienta na jaki zawarta została umowa z Multimedia oraz numer HFC MAC modemu w przypadku usług bazujących na modemach HFC (12 cyfrowy numer modemu znajduje się na tylnej ścianie modemu),
- login i hasło dostępu w przypadku usług bazujących na technologii DSL i Wifi (dane te znajdują się w specjalnej kopercie dołączonej do zestawu instalacyjnego).


Aktywacja konta
W celu aktywacji kont wejdź na stronę www.mm.pl i wypełnij widniejący tam formularz. Dzięki temu otrzymasz konto pocztowe w domenie nawa_konta@mm.pl oraz stronę internetową dostępną pod adresem www.mm.pl/~nazwa_konta.
Uwaga: należy wypełnić wszystkie pola, aby konto zostało założone.


Nazwa konta: Wpisz nazwę (np. kowalski), która pojawi się jako nazwa konta pocztowego (np. kowalski@mm.pl) oraz jako adres strony www (www.mm.pl/~kowalski).
Uwaga: pole "Nazwa konta" nie może zawierać znaków specjalnych (np.: $,#,& itd.).


Hasło: Wpisz hasło, którym identyfikować się będziesz podczas późniejszej zmiany i edycji parametrów konta. Hasło to posłuży również do ewentualnej konfiguracji programu pocztowego i programu FTP.
Uwaga: w pole "hasło" trzeba wpisać przynajmniej 6 znaków.

Powtórz Hasło: Wpisz ponownie hasło celem uniknięcia pomyłki.

Numer Klienta lub login (DSL, WiFi): celem weryfikacji wpisz Numer Klienta na jaki zawarta została umowa (dla usług opartych na modemach HFC) lub login (w przypadku usług bazujących na technologii DSL i WiFi).
Uwaga: wielkość liter nie ma znaczenia.

HFC MAC lub hasło (DSL, WiFi): Celem weryfikacji wpisz HFC MAC (dla usług opartych na modemach HFC) lub hasło (w przypadku usług bazujących na technologii DSL i WiFi).
Uwaga: należy wpisywać małe litery.

Dodatkowo odpowiedz na jedno z przygotowanych pytań dzięki temu będziemy mogli Cię zidentyfikować kiedy do nas zadzwonisz.

Jeżeli wszystkie dane są wprowadzone należy kliknąć na przycisk "Załóż konto"


Po wpisaniu prawidłowych danych wyświetli się okno z potwierdzeniem założenia konta pocztowego i strony www. Na dole okna znajduje się przycisk "Drukuj", umożliwiający wydrukowanie zawartości okna.
W przypadku, gdy źle wypełnimy formularz lub istnieje takie konto, wyświetli się strona z opisem popełnionego błędu. W takim przypadku należy kliknąć na przycisk "powrót" i poprawić swój błąd. Należy też od nowa wpisać hasła.

Dane dla konta pocztowego
Adres: nazwa_konta@mm.pl
Serwer SMTP: smtp.mm.pl
Serwer POP3: pop3.mm.pl (uwaga: serwer wymaga uwierzytelnienia)

Instrukcja instalacji dostępu do internetu HFC / Konfiguracja klienta pocztowego w sieci Multimedia Polska znajduje się tutaj

Dane strony www
Adres: www.mm.pl/~nazwa_konta

Uwaga: Strona nie wyświetli się dopóki nie zostanie wgrany plik index.html
Do wgrania plików strony należy posłużyć się programem FTP i użyć danych: Adres serwera FTP: ftp.mm.pl
Login: nazwa_konta
hasło: takie same jak dla konta pocztowego

Zmiana hasła
W celu zmiany hasła dostępu do założonego konta wejdź na stronę www.mm.pl, kliknij w menu "Zmiana hasła do konta" i wypełnij widniejący tam formularz.


Nazwa konta: Wpisz nazwę konta którego dotyczyć ma zmiana hasła

Stare hasło: Wpisz dotychczasowe hasło dla tego konta

Nowe hasło: Wpisz nowe hasło Uwaga: trzeba wpisać przynajmniej 6 znaków.

Powtórz Hasło: Wpisz ponownie nowe hasło celem uniknięcia pomyłki.

HFC MAC lub hasło (DSL, WiFi): Celem weryfikacji wpisz HFC MAC (dla usług opartych na modemach HFC) lub hasło (w przypadku usług bazujących na technologii DSL i WiFi). Uwaga: należy wpisywać małe litery.

Edycja parametrów
Konto pocztowe dostępne w ramach oferty Multimedia Internet umożliwia:
- utworzenie aliasów, czyli dodatkowych nazw do kont (np. zorro@mm.pl) z których poczta kierowana jest na konto nazwa_konta@mm.pl
- ustawienie przekierowania: poczta kierowana na adres nazwa_konta@mm.pl automatycznie przekierowywana jest na inny adres e-mailowy
- podział dostępnej przestrzeni dyskowej pomiędzy skrzynki e-mail a serwer www.

W celu edycji parametrów konta wejdź na stronę www.mm.pl, kliknij w menu "Edytuj parametry konta" i wypełnij widniejący tam formularz.


Nazwa konta: Wpisz nazwę konta którego parametry chcesz edytować

Hasło do konta: Wpisz hasło do konta celem weryfikacji

Kliknij "Zaloguj"


Pojawi się nowy formularz, w który można wpisać opcjonalne aliasy do konta pocztowego, ustawić przekierowanie oraz podzielić dostępną przestrzeń dyskową pomiędzy skrzynki e-mail a serwer www.

Uwaga:
- do każdego konta pocztowego można wpisać maksymalnie 4 aliasy,
- podział dostępnej przestrzeni dyskowej na skrzynki pocztowe e-mail i serwer www działa procentowo, proporcjonalnie do max dostępnej powierzchni dyskowej.